In memoriam

Netekome Prano Rindoko – Jūrininko (1930-2023)
Įrašas

Netekome Prano Rindoko – Jūrininko (1930-2023)

Pranas Rindokas-Jūrininkas. 2017 m. Tauragės krašto muziejaus archyvo nuotr. LGGRTC pranešimas Lietuva neteko dar vieno narsaus, atkaklaus, Lietuvą mylinčio, mūsų tautos tragedijos liudininko – Prano Rindoko – Jūrininko (1930-2023). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr.Arūnas Bubnys savo ir visos Centro bendruomenės vardu nuoširdžiai užjaučia Velionio šeimos artimuosius, Lietuvos laisvės kovotojus, Tauragės...

Mirė Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas Juozas Vaznelis
Įrašas

Mirė Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas Juozas Vaznelis

JUOZAS VAZNELIS gimė 1946 m. Valinčių kaime.  Baigęs Punsko lietuvių licėjų, studijavo Varšuvos vidaus reikalų akademijoje. Dirbo policininku. Buvo LLD Suvalkų skyriaus valdybos narys, vicepirmininkas ir pirmininkas, ilgametis „Vienybės“ klubo vadovas, LLB tarybos narys. Daug metų dalyvavo kultūrinėje veikloje. Buvo Suvalkų lietuvių teatro, choro „Ančia“ bei kapelos dalyvis. Jo straipsniai ir įžvalgos buvo publikuojami  Suvalkų...

Mirė kunigas salezietis Mykolas Petravičius
Įrašas

Mirė kunigas salezietis Mykolas Petravičius

Kun. Mykolas Petravičius SDB. Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos archyvo nuotrauka Paguosti Viešpaties Prisikėlimu, su liūdesiu pranešame kad Dievas pašaukė pas Save savo tarną, mūsų visų mylimą kun. Mykolą Petravičių“, – rašoma Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos paskyroje. Mykolas Petravičius gimė 1936 m. rugpjūčio 15 d. Užkibiškės kaime, Dūkšto parapijoje (Ignalinos r.), šeštas iš septynių...

In memoriam. Marija Horodničiūtė (1936-2023)
Įrašas

In memoriam. Marija Horodničiūtė (1936-2023)

Marija (Rūta) Horodničiūtė gimė 1936 metų liepos 1 dieną, pirmosios lietuvių lietuviškos Vytauto Didžiojo gimnazijos Vilniuje fizikos mokytojo, Vilniaus universiteto VU fizikos mokslų daktaro Henriko Horodničius ir Vilniaus universiteto VU medicinos fakulteto docentės mokslų daktarės oftalmologės Marijos Karužaitės Horodničienės šeimoje. Velionė mokėsi ir baigė Vilniaus Salomėjos Nėries mergaičių gimnaziją.  Tuo metu gimnazijai vadovavo iškilios šviesios...

Užuojauta dėl Edvardo Šiugždos mirties
Įrašas

Užuojauta dėl Edvardo Šiugždos mirties

Po sunkios ligos mirus Lietuvos laisvės kovos dalyviui, apdovanotam LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi,   laikraščio „XXI amžius“ ilgamečiam redaktoriui EDVARDUI ŠIUGŽDAI, besirūpinusiam  mūsų tautos dvasinių vertybių išsaugojimu bei puoselėjimu, nuoširdžiai užjaučiame jo artimuosius, idėjinius bendražygius ir bendradarbius. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba ir štabas. 2023-03-04

Mirė ilgametis „XXI amžiaus“ redaktorius Edvardas Šiugžda
Įrašas

Mirė ilgametis „XXI amžiaus“ redaktorius Edvardas Šiugžda

Vasario 28 dieną, Kaune, eidamas 79-uosius metus, mirė ilgametis „XXI amžiaus“ redaktorius Edvardas Šiugžda. Jis gimė 1944 m. balandžio 17 d. Vilkaviškyje, vargonininko šeimoje. Kadangi tėtė dirbo skirtingose vietose (Vilkaviškyje, Pajevonyje, Alvite, Gražiškiuose), tai ir šeimai teko kilnotis iš vienos vietos į kitą, o Edvardas didžiąją vaikystės dalį praleido Pajevonyje. 1962 m. baigęs vidurinę mokyklą...

In memoriam. Prozininkas, eseistas, Mažosios Lietuvos metraštininkas Rokas Flick (1936-2023)
Įrašas

In memoriam. Prozininkas, eseistas, Mažosios Lietuvos metraštininkas Rokas Flick (1936-2023)

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad vasario 26 dieną, eidamas aštuoniasdešimt septintuosius metus,  po sunkios ilgos ligos mirė žinomas prozininkas, eseistas, Mažosios Lietuvos metraštininkas Rokas Flick. Rokas Flick gimė 1936 metų rugpjūčio 16 dieną Veisiejuose  Liaukonių šeimoje ir iki 1989 metų vadinosi Roku Alvydu Liaukoniu, bet vėliau, pasukęs literatūros link ir  nusprendęs rašyti knygas...

Anapilin išėjo kaunietė žurnalistė ir rašytoja Audronė Vaitkutė (1949–2023)
Įrašas

Anapilin išėjo kaunietė žurnalistė ir rašytoja Audronė Vaitkutė (1949–2023)

Audronė Vaitkutė Angelės Daivos Digaitytės įrašas socialiniame tinkle FB Anapilin išėjo kaunietė žurnalistė ir rašytoja AUDRONĖ VAITKUTĖ (1949.01.13–2023.02.22) „Kovo 18-oji. Prieš keturiasdešimt metų, 1949-aisiais, mano mamos tėtį, pasiturintį ūkininką Mykolą Jankauską, rusų okupantai ištrėmė į Sibirą. Mama sako, jog namuose buvęs baisus sąmyšis, buvau sulaukusi vos dviejų mėnesių, baisiai klykiau. Prakeikiu tuos, kurie tai darė!...

Poeto Stasio Stacevičiaus 10-osioms mirties metinėms
Įrašas

Poeto Stasio Stacevičiaus 10-osioms mirties metinėms

Poetas Stasys Stacevičius Sigitas Birgelis, www.punskas.pl Jau 10 metų poeto Stasio Stacevičiaus nėra tarp mūsų. Paradoksalu, kuo daugiau laiko skiria mus nuo jo mirties, tuo sunkiau susitaikyti, kad Jo nėra, kad negrįžtamai buvo. 2013-ųjų sausio 12-osios vidudienį Jį priglaudė Merkinės kapinių smėlis. Užsnūdo Jis, grįždamas iš dėdės laidotuvių, pūgotą ir šaltą 2012 metų gruodžio 18-osios...

Netekome fotomenininko Algimanto Žižiūno
Įrašas

Netekome fotomenininko Algimanto Žižiūno

2023 m. vasario 15 d. eidamas 84-uosius metus po ilgos ir sunkios ligos mirė fotomenininkas Algimantas Žižiūnas. Buvo žinomas Lietuvoje ir pasaulyje kaip portretų meistras, poetinių fotografijų kūrėjas, foto reporteris, kurio daugybė nuotraukų skelbtos periodinėje spaudoje ir įvairiuose fotografijų albumuose, meno, grožinės literatūros ir enciklopediniuose leidiniuose. 2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas. Lietuvai yra padovanojęs...

Prezidentas pareiškė užuojautą dėl disidento Antano Terlecko mirties
Įrašas

Prezidentas pareiškė užuojautą dėl disidento Antano Terlecko mirties

Antanas Terleckas Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl disidento, politinio kalinio, Helsinkio grupės nario, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjo Antano Terlecko (1928 – 2023) mirties. „Simboliška, kad Lietuvos valstybės atkūrimo dieną netekome vieno ryškiausių kovotojų už Lietuvos laisvę, daug prisidėjusio prie mūsų valstybingumo istorijos tąsos. Antanas Terleckas nuo pat jaunų dienų atsisakė paklusti okupacijos...

Prezidentas pareiškė užuojautą dėl jūreivio, pasipriešinimo sovietų režimui dalyvio Simo Kudirkos mirties
Įrašas

Prezidentas pareiškė užuojautą dėl jūreivio, pasipriešinimo sovietų režimui dalyvio Simo Kudirkos mirties

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl jūreivio, pasipriešinimo sovietų režimui dalyvio Simo Kudirkos mirties. „Skaičiau knygą apie šį nepaprastą žmogų ir mačiau filmą „Šuolis“. Neįtikėtino stiprumo bei giedro požiūrio į gyvenimą, išskirtinio humoro jausmo asmenybė. Simas Kudirka simbolizuoja kartą, kuri nesusitaikė su sovietinio režimo primestomis taisyklėmis, nenorėjo vaidinti jam skirto visuomenės sraigtelio vaidmens...

Netekome kultūros ąžuolo –  menotyrininko Petro Šmito
Įrašas

Netekome kultūros ąžuolo – menotyrininko Petro Šmito

Menotyrininkas Petras Šmitas Jurga Petronytė, ve.lt Vasario 10 d. vakare, vykdamas atlikti meno misiją – pristatyti dailininko Kęstučio Balčikonio parodą Rūtų galerijoje, mirė menotyrininkas Petras Šmitas (1941- 2023). Klaipėda neteko dar vieno kultūros ąžuolo – žymiausio miesto menotyrininko, gerbiamo dėstytojo, nuoširdaus ir charizmatiško žmogaus. Menotyrininkas P. Šmitas buvo aktyvus Klaipėdos kultūrinio gyvenimo metraštininkas. Per įvairius...

In memoriam skulptoriui Leonui Žukliui (1923 – 2023)
Įrašas

In memoriam skulptoriui Leonui Žukliui (1923 – 2023)

Leonas Žuklys. MELC archyvas Į amžinybę iškeliavo garsus lietuvių skulptorius, Rokiškio garbės pilietis, Leonas Žuklys. Leonas Žuklys gimė 1923 03 19 Degučiuose, Obelių valsčiuje. Vlado Žuklio ir Liongino Žuklio brolis, G. Daunoravičienės tėvas. 1949 baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. 1948–93 dėstė Lietuvos dailės institute (nuo 1990 Vilniaus dailės akademija; 1985–90 Piešimo katedros vedėjas);...

Mirė Adolfo Ramanausko – Vanago brolis Albinas Ramanauskas
Įrašas

Mirė Adolfo Ramanausko – Vanago brolis Albinas Ramanauskas

2023 m. sausio 28 d.,eidamas 100-uosius gyvenimo metus, mirė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, LLKS ginkluotųjų pajėgų vado, su sovietų okupacija kovojusios Lietuvos valstybės vadovo Adolfo Ramanausko-Vanago brolis, tremtinys Albinas Ramanauskas (1923-2023). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys kartu su Centro...

Prezidentas pareiškė užuojautą dėl irkluotojo, olimpinio čempiono V. Česiūno mirties
Įrašas

Prezidentas pareiškė užuojautą dėl irkluotojo, olimpinio čempiono V. Česiūno mirties

Vladas Česiūnas. pliadisfoto.com nuotr. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pareiškė užuojautą artimiesiems ir sporto bendruomenei dėl irkluotojo, olimpinio čempiono, trenerio Vlado Česiūno mirties. „Vladas Česiūnas gyvenimą paskyrė irklavimui ir per savo karjerą pasiekė įspūdingų rezultatų. Jis reikšmingai prisidėjo prie šios sporto šakos plėtros Lietuvoje dirbdamas treneriu ir ugdydamas jaunąja sportininkų kartą“, – rašoma Prezidento...

Benedikto XVI karstas atneštas į Šv. Petro aikštę
Įrašas

Benedikto XVI karstas atneštas į Šv. Petro aikštę

Benedikto XVI karstas nešamas į Šv. Petro aikštę  (ANSA) www.vaticannews.va Prasidėjo popiežiaus emerito Benedikto XVI laidotuvių apeigos. Jo miręs kūnas, įkeltas į kipariso medžio karstą, atneštas į Šv. Petro aikštę ir pastatytas priešais Mišių altorių. 9. 30 val. prasidėjo laidotuvių Mišios. Trečiadienį, sausio 4-sios vakarą, popiežiaus emerito Benedikto XVI kūnas, tris dienas pašarvotas tikinčiųjų atsisveikinimui...

Nenutrūkstanti eilė žmonių atsisveikina su popiežiumi emeritu
Įrašas

Nenutrūkstanti eilė žmonių atsisveikina su popiežiumi emeritu

Žmonių, atėjusių atsisveikinti su popiežiumi emeritu, eilė Šv. Petro aikštėje  (Vatican Media) www.vaticannews.va Vatikano žandarmerijos duomenimis, pirmadienį, sausio 2 d., per 65 000 žmonių atėjo į Šv. Petro baziliką pagerbti mirusio popiežiaus emerito Benedikto XVI. Atsisveikinančiųjų su velioniu žmonių procesija tęsėsi ir antradienį, sausio 3 d. Prie pašarvoto Benedikto XVI nuolat renkasi ir Vatikano darbuotojai,...

In memoriam. Vytas Miliauskas (1941 – 2022)
Įrašas

In memoriam. Vytas Miliauskas (1941 – 2022)

2022 metų gruodžio 31 dieną, eidamas 82-uosius gyvenimo metus, mirė tremtinys, buvęs Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos valdybos pirmininkas, ilgametis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Vytas Miliauskas. Dėl šios skaudžios netekties Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys savo ir visos centro bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą Velionio šeimai,...

Mirė popiežius emeritas Benediktas XVI
Įrašas

Mirė popiežius emeritas Benediktas XVI

Benediktas XVI  www.vaticannews.va „Su liūdesiu pranešu, kad popiežius emeritas Benediktas XVI mirė šiandien, gruodžio 31 d., 9 val. 34 min. Vatikano „Mater Ecclesiae“ vienuolyne“, – šeštadienį pranešė Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Matteo Bruni.     Josephas Ratzingeris gimė Bavarijos Marktl am Inn miestelyje 1927 m. balandžio 16 d. (Didįjį šeštadienį) ir tą pačią dieną...

Mirė Telšių vyskupas emeritas dr. Jonas Algimantas Boruta SJ
Įrašas

Mirė Telšių vyskupas emeritas dr. Jonas Algimantas Boruta SJ

Telšių vyskupas emeritas dr. Jonas Algimantas Boruta SJ. Foto Dainius Tunkūnas www.vaticannews.va Pas Viešpatį iškeliavo vysk. Jonas A. Boruta SJ, praneša Telšių vyskupija, gedėdama savo buvusio vyskupo, ir Lietuvos Jėzuitai, prisimindami vieną iš savo brolių, prisidėjusį prie jėzuitų veiklos gaivinimo nepriklausomoje Lietuvoje. Vyskupas J. A. Boruta buvo gamtos mokslų daktaras, pogrindininkas, rašytojas, istorikas, Telšių m....

Pro memoria. Dalia Juozapaitytė-Tutkienė (1935.05.23–2022.12.05)
Įrašas

Pro memoria. Dalia Juozapaitytė-Tutkienė (1935.05.23–2022.12.05)

Emilija Pajauta Šiaučiūnaitė-Garbonienė, Sibiro tremtinė Netekome dar vienos jautrios, Lietuvą ir savo artimą mylinčios, mūsų tautos tragedijos liudininkės – Dalios Tutkienės.  Dalia gimė Radvilškyje, o 1941 m. birželio 14 d. kartu su mama Prane Juozapaitiene ir broliu Vytautu buvo ištremti  į Altajaus krašto  Altaiskojės gyvenvietę.  Jos tėtis Petras Juozapaitis 1942 m. žuvo Rešotų lageryje. Neseniai...

In Memoriam. Leonas Ciunis (1932–2022)  
Įrašas

In Memoriam. Leonas Ciunis (1932–2022)  

Audronė Guigaitė, Rimantas Venckus, Irena Tumavičiūtė, Leono Ciunio mokiniai ir aktoriai Eidamas 91-uosius metus gruodžio 1 d. paliko šį pasaulį Leonas Ciunis –  aktorius ir režisierius, įvairių renginių, poezijos ir muzikos vakarų organizatorius, lietuviškosios dramaturgijos puoselėtojas, naujam moderniam gyvenimui prikėlęs Vydūno, V. Krėvės, B. Sruogos, J. Baltušio, Just, Marcinkevičiaus kūrinius. Kūrybos kelią Leonas. Ciunis pradėjo...

Pro memoria. Juozapas Eugenijus Šiaučiūnas (1934.01.03–2022.11.22)
Įrašas

Pro memoria. Juozapas Eugenijus Šiaučiūnas (1934.01.03–2022.11.22)

Laimutė Dėnienė, www.voruta.lt Netekome dar vieno jautraus, Lietuvą ir savo artimą mylinčio žmogaus, mūsų tautos tragedijos liudininko – Eugenijaus Šiaučiūno. Gimė jis Kernavėje, Ukmergės rajone. Likimas, kaip ir daugelio tuomet,  nepagailėjo ir jo šeimos – 1941 m. birželio 14 d., tada dar septynmetis,  kartu su mama ir seserimi buvo ištremtas į Sibirą, Altajaus kraštą, Staraja...

Išėjo jubil. kan. Anupras Gauronskas (1938-1972-2022)
Įrašas

Išėjo jubil. kan. Anupras Gauronskas (1938-1972-2022)

2022 m. lapkričio mėn. 21 d., eidamas aštuoniasdešimt penktuosius savo gyvenimo metus, mirė Viekšnių Šv. Jono krikštytojo parapijos rezidentas, Telšių vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas jubiliatas Anupras Gauronskas. Velionis buvo gimęs 1938 m. liepos mėn. 1 d. Purvių kaime, Akmenės rajone valstiečių šeimoje. Mokėsi Avižlių pradžios mokykloje, po to lankė Dabikinės vidurinę mokyklą, baigė Kauno...

Pas Viešpatį iškeliavo prelatas Edmundas Putrimas (1959–1985–2022)
Įrašas

Pas Viešpatį iškeliavo prelatas Edmundas Putrimas (1959–1985–2022)

A. A. prelatas Edmundas Putrimas (1959–1985–2022) Lapkričio 15 d. Kanadoje po sunkios ligos mirė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai, Vilniaus arkivyskupijos kunigas prelatas Edmundas Putrimas (Edmond J. Putrimas). E. Putrimas gimė 1959 m. rugsėjo 3 d. Toronte Kanadoje Sofijos (Laurinavičiūtės) ir Mindaugo Putrimų šeimoje. 1979 m. baigė „Royal York Collegiate Institute“ gimnaziją Toronte,...

Netekome Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  palikuonės – kunigaikštienės Onos Marijos  Čartoriskytės-Radvilienės
Įrašas

Netekome Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikuonės – kunigaikštienės Onos Marijos Čartoriskytės-Radvilienės

Ona Marija Čartoriskytė-Radvilienė (Anna Maria z Czartoryskich Radziwiłł, 1932–2022), kilusi iš Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, Gediminaičių dinastijos palikuonių – kunigaikščių Čartoriskių – giminės, ištekėjusi už kitos lietuvių kilmės kunigaikščių Radvilų giminės atstovo, susiejo abi garsiąsias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų gimines, – rašoma Valdovų rūmų pranešime. Jos vyras buvo kunigaikštis Albertas Jeronimas Radvila (1931–2010). Paguoda bei dvasios...

Netekome žurnalistės, Sąjūdžio metraštininkės Laimos Pangonytės
Įrašas

Netekome žurnalistės, Sąjūdžio metraštininkės Laimos Pangonytės

Laima Pangonytė. lt.wikipedia.org. nuotr. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl žurnalistės, dokumentinių filmų kūrėjos, Sąjūdžio metraštininkės Laimos Pangonytės mirties. „Netekome nusipelniusios Lietuvai asmenybės. L. Pangonytė nuo pat pirmųjų Sąjūdžio žingsnių ėmėsi atsakingos užduoties juos įamžinti ir išsaugoti ateities kartoms. Laisvės ir laisvo žmogaus idėją ji visą savo kūrybinį kelią nuosekliai reiškė subtilia kino...

Pro memoria. Istorikas ir archyvistas Algirdas Grigaravičius (1954–2022)
Įrašas

Pro memoria. Istorikas ir archyvistas Algirdas Grigaravičius (1954–2022)

Algirdas Grigaravičius. I. Stadalnykaitės nuotr. Rugsėjo pabaigoje Anapilin išėjo istorikas ir archyvistas  Algirdas Grigaravičius. A.Grigaravičius  gimė 1954 m. birželio 15 d. Druskininkuose. 1972 m. baigė Kauno Komjaunimo vidurinę mokyklą (dabar – „Aušros“ gimnazija). Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1977 m. įgijo istorijos specialybės magistro laipsnį. 1976 m. gruodį buvo priimtas į...

In Memoria. Mokytoja Valerija Kvietkauskienė (1941 – 2022)
Įrašas

In Memoria. Mokytoja Valerija Kvietkauskienė (1941 – 2022)

Pilna žvaigždžių aukštai Nakties lenta juoda. Atsidūsti: na štai- Ir baigėsi kreida. (Just. Marcinkevičius)    Rudenėjant gamtai atskriejo skaudi žinia – mirė Gerbiama Mokytoja Valerija Kvietkauskienė. Valerija Kvietkauskienė gimė 1941 metais birželio 24 dieną Ukmergėje. 1961 metais pradėjo dirbti Liaudies ūkio tarybos Centriniame projektavimo biure Vilniuje. 1964 metais baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo matematikos ir...