Vienuolynai

Ukrainietis vienuolis bazilijonas kun. Vasilijus Zinko
Įrašas

Ukrainietis vienuolis bazilijonas kun. Vasilijus Zinko

Dr. Aldona Vasiliauskienė Malechivo (Lvovo priemiestis) kapinėse prie paminklo t. Vasilijui Zinko. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo Dr. Aldona Vasiliauskienė, www.voruta.lt Lietuvos ir Ukrainos valstybės turi gilias, ne kartą tarpusavyje persipynusias, istorines šaknis. Ryškūs švietėjiški bei kultūriniai ryšiai, kuriems, plečiant ekonominį abiejų šalių bendradarbiavimą, skiriamas vis didesnis dėmesys. 2017 m. buvo minimas Rytų...

Palėvenės vienuolynas: istorija tęsiasi
Įrašas

Palėvenės vienuolynas: istorija tęsiasi

KIC nuotraukose: Palėvenės vienuolynas prieš pradedant tvarkybos darbus ir po jų Palėvenės vienuolynas (Kupiškio r.), XVII–XVIII amžiuje buvęs kultūros ir švietimo židiniu šiaurės rytų Lietuvoje, ilgus metus stovėjo apleistas. Dabar Kultūros infrastruktūros centro (KIC) užsakymu čia vyksta tvarkybos darbai, pastatas prikeliamas naujam gyvenimui. Kaip teigiama vienuolyno tvarkybos dokumentuose surinktoje istorinėje medžiagoje, Dominikonų bažnyčios ir vienuolyno...

Ukrainos ir Lietuvos bendrystę liudija  ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios bei  vienuolyno istorija
Įrašas

Ukrainos ir Lietuvos bendrystę liudija ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios bei vienuolyno istorija

Bažnyčios vidus. KIC nuotr. www.voruta.lt Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčia ir šalia esantis vienuolynas pernai paminėjo jubiliejų – sukako trisdešimt metų, kai ji buvo perduota Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčiai ir vienuoliams bazilijonams. Aušros vartų gatvėje esantys pastatai jau daugiau kaip 500 metų yra neatskiriama Vilniaus senamiesčio peizažo dalis ir kelis šimtmečius liudija...

Viešnagė Tiberiados vienuolių bendruomenėje
Įrašas

Viešnagė Tiberiados vienuolių bendruomenėje

Valanda su vienuoliu. Nuotraukos autorės, Justės Lotyš, Živilės Rupšienės Rūta Neniškienė, Zarasų rajonas, Baltriškių kaimas, www.voruta.lt Vasario 4 dieną grupelė ikimokyklinio amžiaus vaikų mamų, o kartu ir šio straipsnio autorė, iš Anykščių miesto ir apylinkių apsilankė Zarasų rajone, Baltriškių kaime įsikūrusioje Tiberiados vienuolių bendruomenėje. 1979 metais Belgijoje brolio Morkaus įsteigta bendrija, pasirinkusi ežero, kurio vandeniu...

Uždaromas Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
Įrašas

Uždaromas Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir šv. Benedikto bažnyčios (1889) ir vienuolyno ansamblis Senuosiuose Trakuose© Vidmantas Balkūnas www.voruta.lt Vienuolyno veikla buvo laikinai sustabdyta 2020 m. rugsėjį dėl seserų, galinčių tęsti misiją šiame vienuolyne, trūkumo. Ši pertrauka turėjo būti laikina ir Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacija  turėjo pratęsti savo veikla nuo 2021 m. rugsėjo. Vis dėlto po ilgų svarstymų...