Religija

„Te neužengia ramybė ant jūsų namų“. Advento pašnekesiai
Įrašas

„Te neužengia ramybė ant jūsų namų“. Advento pašnekesiai

Kun. teol. lic. Ričardas Doveika Gruodžio 5 d., antradienį, 18.00 val., Klaipėdos etnokultūros centras kviečia visus klaipėdiečius ir miesto svečius į išskirtinį renginį Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4). Šį žiemos vakarą kviečiame atverti savo širdis jaukiam advento pašnekesiui su kun. teol. lic. Ričardu Doveika ir kun. prof. dr. Sauliumi...

Česlovas Iškauskas. Šv. Juozapato mokymas: kas kiša pagalius į ratus?
Įrašas

Česlovas Iškauskas. Šv. Juozapato mokymas: kas kiša pagalius į ratus?

Šv. Juozapato kankinystės 400-ųjų metinių liturginės iškilmės Šv. Petro bazilikoje Vatikane, 2023 m. lapkričio 12 d. Lietuvos ambasados prie Šventojo Sosto nuotrauka. (Iš Bernardinai.lt, 2023 11 14) Česlovas Iškauskas, politikos apžvalgininkas, www.aidas.lt 2023-aisiais minėdami šv. Juozapato kankinystės 400-metį, vėl prisimename jo puoselėtus idealus bei priesakus, įtvirtintus aktyvia ekumenine ir socialine veikla. Vilniaus šv. Juozapo kunigų...

Česlovas Iškauskas. Šventasis Juozapatas – brendęs ir sušvitęs Vilniuje 
Įrašas

Česlovas Iškauskas. Šventasis Juozapatas – brendęs ir sušvitęs Vilniuje 

Polocko arkivyskupas, kankinys šventasis Juozapatas OSBM. Dailininkas: Igoris Kistečokas Česlovas Iškauskas, www.aidas.lt Nuo istorinės Lietuvos miestų bei regionų apžvalgos pereikime prie vienos ypatingos visų laikų dvasinės asmenybės, vienijusios keletą krikščioniškų tikėjimų ir bažnyčių. Juk nei karaliai, nei carai ar kunigaikščiai nesugebėjo nuo kalbos su kardų ir kalavijų skambesiu pereiti prie taikdariškos misijos, o štai šis...

Valdas Rutkūnas. Kokia Helovino, Vėlinių gyvybė?
Įrašas

Valdas Rutkūnas. Kokia Helovino, Vėlinių gyvybė?

Aušros Virvičienės nuotr. Valdas Rutkūnas, www.voruta.lt Jau tris dešimtmečius keliamas klausimas apie Vėlinių ir Helovino santykį, tačiau nesigirdi atsakymų, duodančių aiškumą. Pakalbėkime apie tai iš esmės. Spalio antroji pusė ir lapkritis buvo ir bus ypatingas metas, kai medžiai numeta lapus, prasideda gilaus rudens žvarbumos ir tamsumos. Prigimtinėje europiečių pasaulėžiūroje žmogaus gyvensenos esmė yra priderinta prie...

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. V dalis
Įrašas

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. V dalis

Sigitas Birgelis, www.punskas.pl Š. m. spalio 16 dieną minėjome 40-ąsias lietuviškų pamaldų grąžinimo į Seinų baziliką metines. Laikas tarnavo lietuviams. 1975 metų rugpjūčio mėnesį Seinuose vyko Dievo Motinos karūnavimo šventė. Šventąsias Mišias atnašavo Lenkijos pirmas kardinolas Stefanas Višinskis (Stefan Wyszyński) ir kardinolas Karolis Voityla (Karol Wojtyła). Seinų lietuviai Mišių metu prieš svečių tribūną iškėlė plakatą,...

Katalikai sudaro 17,67% pasaulio gyventojų
Įrašas

Katalikai sudaro 17,67% pasaulio gyventojų

www.vaticannews.va Sekmadienį buvo minima Pasaulinė misijų diena. Šia proga Šventojo Sosto Evangelizacijos dikasterijos žinių agentūra „Fides“ paskelbė statistinius duomenis apie Katalikų Bažnyčios narių ir sielovadininkų skaičių pasaulyje. Pasak naujausio Bažnyčios statistikos žinyno, viso pasaulio gyventojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. siekė 7 785 769 000, kurių 1 375 852 000 buvo priėmę Krikšto sakramentą...

Etnologė Gražina Kadžytė apie artėjančias Vėlines: „Dzūkai ateities kartoms išsaugojo unikalią protėvių tradiciją“
Įrašas

Etnologė Gražina Kadžytė apie artėjančias Vėlines: „Dzūkai ateities kartoms išsaugojo unikalią protėvių tradiciją“

Etnologė Gražina Kadžytė Per Vėlines lankysime artimųjų ir bičiulių kapus, degsime žvakutes, galbūt susitiksime su seniai matytais giminėmis. Pasak etnologės Gražinos Kadžytės, per šimtmečius išliko šios šventės turinys ir esmė, kai ne tik pagerbiami ir geru žodžiu prisimenami mirusieji, bet susitinkama su skirtinguose Lietuvos kampeliuose gyvenančiais giminaičiais. Kiek kito tik šventės forma, nes žvakutes degti...

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. IV dalis
Įrašas

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. IV dalis

Kovotojai dėl lietuviškų pamaldų „savavališkai“ gieda Seinų bazilikoje Sigitas Birgelis, www.punskas.pl Dėl parapijiečių ryžtingumo ir kun. Antano Žievio dėka Punske pavyko išsaugoti lietuviškas pamaldas. Seinuose neramumai ir kova dėl pamaldų tęsėsi. Jų siekius palaikė užsienyje gyvenantys dvasininkai, tarp jų: kun. Juozas Budzeika iš Londono, kun. A. Deksnys iš Romos ir kun. P. Gavėnas iš Pietų Amerikos,...

Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400
Įrašas

Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400

Jurij Mahalevskyj. (Tapybos darbas) Šv. Juozapato pašaukimas  1924 . Lvovo nacionalinis A. Šeptyckio muziejus    Bažnytinio paveldo muziejuje rugsėjo 29 d. atidaroma tarptautinė paroda „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“. Ši sukaktis sutampa su Vilniaus 700 metų jubiliejumi, o Vilnius turi išskirtinę reikšmę šv. Juozapato istorijoje. Čia įvyko jo pašaukimas į...

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. III dalis
Įrašas

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. III dalis

Punsko parapijiečiai atvyksta į lietuviškas pamaldas Sigitas Birgelis, www.punskas.pl Tęsiame pasakojimą apie lietuvių kovas dėl teisės melstis gimtąja kalba Suvalkų trikampyje. Kunigo A. Žievio įpėdinis kun. Kazimieras Ramanauskas Punske klebonavo 1949–1956 m. Jis buvo kilęs iš Kalvarijos, gerai kalbėjo lietuviškai, nors save laikė lenku (prieš Antrąjį pasaulinį karą, klebonaujant Antanui Žieviui, Punske buvo vikaru). Lomžos...

Didžiojo etmono Mykolo Kazimiero Paco buožė – votas Trakų dievo Motinai
Įrašas

Didžiojo etmono Mykolo Kazimiero Paco buožė – votas Trakų dievo Motinai

Mykolo Kazimiero Paco portretas. VU nuotr. Žygimantas Jacevičius, Trakai, www.voruta.lt Trakų švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika – šventovė, apie kurią garsas po visą senąją Lietuvos, vėliau – Abiejų Tautų – valstybę sklido itin plačiai. Garsusis Trakų Dievo Motinos paveikslas sulaukė ne tik popiežiaus pripažinimo – vainikavimo karūnomis, ne tik europinio lygio poeto – Motiejaus Kazimiero...

Tuskulėnų memoriale-anykštėnų menininkų paroda „Kryžiaus kelio stotys“
Įrašas

Tuskulėnų memoriale-anykštėnų menininkų paroda „Kryžiaus kelio stotys“

Apie paveikslų tapymą pasakoja Kęstutis Indriūnas 2023 m. rugsėjo 6 d. Tuskulėnų memoriale atidaryta unikali paroda „Kryžiaus kelio stotys“. Parodos išskirtinumą lemia tai, kad jos autoriai yra du: pirmasis, savamokslis skulptorius Rimantas Idzelis prieš 30 metų užbaigęs kone aštuonerius metus trukusį darbą – viso Kryžiaus kelio skulptūras, o antrasis profesionalus architektas Kęstutis Indriūnas, sumanęs stacijas prikelti...

Solženicynas – didvyris, metęs iššūkį komunistinei mašinai
Įrašas

Solženicynas – didvyris, metęs iššūkį komunistinei mašinai

Praėjo daugiau nei šimtas metų nuo to laiko, kai pasaulietinio fundamentalizmo jėgos sukėlė antikristinį Rusijos pogromą. Skelbdami žmogaus išlaisvinimą nuo Dievo, komunistai siekė sunaikinti šv. Mišių auką, pakeisdami jas masinėmis žmonių aukomis. Revoliuciją sekusiais dešimtmečiais milijonai žmonių buvo paaukota ant ateizmo altorių, kai žmogus, išvaduotas nuo krikščioniškosios moralės suvaržymų, parodė siaubą keliantį savo „apsišvietimą“. Su...

Lietuvos piligrimų keliai ves į Šiluvą, kurią prieš 30 metų aplankė ir didysis Kristaus piligrimas – šv. Jonas Paulius II
Įrašas

Lietuvos piligrimų keliai ves į Šiluvą, kurią prieš 30 metų aplankė ir didysis Kristaus piligrimas – šv. Jonas Paulius II

Rugsėjo 7–15 d. švęsime didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje, kuri yra penkis šimtmečius garsi Lietuvoje ir garsėjanti pasaulyje piligriminė šventovė, prieš 30 metų aplankyta ir didžiojo Kristaus piligrimo šv. Jono Pauliaus II. Apie žmones melstis traukiantį Šiluvos kraštą, atlaidų piligrimystes Lietuvoje jau žinota nuo XV a. O XVII a. pradžioje pati Marija savo...

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. II dalis. Kun. A. Žievys
Įrašas

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. II dalis. Kun. A. Žievys

Punskas Sigitas Birgelis, www.punskas.pl Minėdami 40-ąsias lietuviškų pamaldų atgavimo Seinų bazilikoje metines, tęsiame pasakojimą apie lietuvių kovas dėl teisės melstis gimtąja kalba. Už daug ką turime būti dėkingi Punsko klebonui kun. Antanui Žieviui. Jis dirbo įvairiose Lenkijos parapijose, tarnavo Lenkijos kariuomenės karo kapelionu (jam suteiktas majoro laipsnis). Išėjęs į atsargą, persikėlė į Punską, kur nuo...

Trakų bazilikoje – Vytauto Didžiojo laikus menanti gotiška taurė
Įrašas

Trakų bazilikoje – Vytauto Didžiojo laikus menanti gotiška taurė

Trakų bazilikos liturginį vertybių rinkinį papildė mecenato dovanota XV a. liturginė taurė Mindaugas Egidijus Puidokas, www.voruta.lt Šių metų Trakinės atlaidai, vykstantys rugpjūčio 31 – rugsėjo 8 d., sulaukė išskirtinės dovanos. Bazilikos liturginį vertybių rinkinį papildys mecenato dovanota XV a. liturginė taurė. Žymiuose Toskanos „Pandolfini“ aukciono namuose Florencijoje (Italija) įsigytą gotikinę XV a., dar Vytauto Didžiojo laikus menančią Mišių taurę...

Arkivyskupas Rolandas Makrickas. Diplomatinė tarnyba: nieko neprašyti ir nieko neatsisakyti
Įrašas

Arkivyskupas Rolandas Makrickas. Diplomatinė tarnyba: nieko neprašyti ir nieko neatsisakyti

Prie Popiežiškosios Didžiosios Marijos bazilikos (Santa Maria Maggiore), 2022 m. zurnalaskelione.lt Bažnyčioje yra daugybė kelių ir būdų tarnauti Dievui. Vienas jų – diplomatinė tarnyba, kurion pakviestas žmogus įsipareigoja eiti ten, kur tik Bažnyčia jį siųs. Šiandien turime vos porą lietuvių, aktyviai besidarbuojančių Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, tai – nuncijus Ukrainoje arkivysk. Visvaldas Kulbokas ir mons. Rolandas Makrickas...

Ypatingi Trakinės atlaidai
Įrašas

Ypatingi Trakinės atlaidai

Žymiuose Toskanos „Pandolfini“ aukciono namuose Florencijoje (Italija) įsigytą gotikinę XV a. dar Vytauto Didžiojo laikus menančią Mišių taurę Bazilikai dovanoja Trakų krašto verslininko Skirmanto ir Žydrės Skrinskų šeima Didžiausia Trakų bazilikos šventė – tradiciniai Trakinės atlaidai. Šiemet juos atšvęsime su įprastu iškilmingumu, puošnumu, dedami visas pastangas tam, kad sukurtume kuo ypatingesnę, grakštesnę šventę, todėl norime trumpai pristatyti reikšmingiausius būsimų Atlaidų...

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. I dalis
Įrašas

Sigitas Birgelis. Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu. I dalis

Seinų bazilikos vidus Sigitas Birgelis, www.punskas.pl 1983 m. spalio 16 d., švenčiat 5-ąsias popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato metines, po 37 metų kovų į Seinų baziliką buvo grąžintos lietuviškos pamaldos. Nuo tų įvykių prabėgo 40 metų. Seinų lietuvių pastangos nenuėjo veltui – pamaldos lietuvių kalba šioje šventovėje yra atnašaujamos ir dabar. Daugelio kovotojų dėl lietuviškų...

Kauno šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedroje bazilikoje vyko 25-asis ministrantų susitikimas
Įrašas

Kauno šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedroje bazilikoje vyko 25-asis ministrantų susitikimas

Dr. Raimundas Kaminskas, Kaunas, www.voruta.lt, Aldonos Grigaitienės nuotraukos iš ministrantų susitikimo Rugpjūčio 14d., Šv. Tarcizijaus – ministrantų globėjo dieną, Kauno šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedroje bazilikoje vyko 25-asis ministrantų susitikimas. Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias  aukojo  kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ kartu su  arkikatedros bazilikos klebonu, mons. dek., teol. lic. Vytautu Grigaravičiumi,...

Niekas taip nešvenčia Žolinių kaip italai: įdomybės ir 3 receptai pasakiškai skaniai, bet nebrangiai šventei
Įrašas

Niekas taip nešvenčia Žolinių kaip italai: įdomybės ir 3 receptai pasakiškai skaniai, bet nebrangiai šventei

Žolinė švenčiama įvairiose pasaulio šalyse, tačiau Italijoje ji – viena didžiausių švenčių metuose. Ferragosto švenčiama laiką leidžiant su artimaisiais, mėgaujantis saule paplūdimyje ir, žinoma, su gardžiu maistu. Jis yra svarbi ir lietuvių šventės dalis – Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, pastebi, kad dar savaitgalį ėmė pilnėti pirkėjų krepšeliai.   „Kasmet prieš vasaros laisvadienius...

Viktorija Kazlienė. Apie kunigo Č. Kavaliausko atminimą Joniškyje
Įrašas

Viktorija Kazlienė. Apie kunigo Č. Kavaliausko atminimą Joniškyje

Česlovas Kavaliauskas apie 1965 m. LCVA nuotr. Viktorija Kazlienė, Joniškis, Molėtų raj., www.voruta.lt Joniškio miestelio, Molėtų r., Šv. Jokūbo bažnyčia, minėdama titulinius Šv. Jokūbo atlaidus, kartu minėjo ir čia klebonavusio kunigo, Šv. Rašto vertėjo, teologo, poeto, politinio kalinio 100-ąsias gimimo metines. Kunigo Česlovo Kavaliáusko atmintis čia gyva net praėjus 35 metams po jo buvimo. Ne...

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose
Įrašas

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

2023 m. rugpjūčio 14 – 22 d. Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis...

Lietuvos Brastos biblija 1563: galėjo būti ne tik lenkų, bet ir lietuvių kalba?
Įrašas

Lietuvos Brastos biblija 1563: galėjo būti ne tik lenkų, bet ir lietuvių kalba?

Brastos biblija, 1563 m. Prof. Dobilas Kirvelis, Trakai, www.voruta.lt Ar galėjo tuo metu – 1563 m. –  būti įgyvendinta tokia idėja, kuri, kaip ir Liuterio vokiškoji Biblija, jau nuo tada būtų radikaliai formavusi Lietuvos kultūrą ne tik lenkų, bet ir lietuvių rašytinės bendrinės kalbos pagrindu? Prieš 460 metų Lietuvos Brastoje (dabar Baltarusijos Brest‘as), Radvilos Juodojo...

Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės bylos užbaigimas
Įrašas

Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės bylos užbaigimas

Birželio pabaigoje Kauno arkikatedroje bazilikoje Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės išvakarėse po Padėkos šv. Mišių buvo oficialiai patvirtinta apie pirmosios Lietuvos istorijoje moters, mokytojos, politinės kalinės, Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės (1909-1955) bylos užbaigimą vyskupijoje. Ceremoniją lydėjo dokumentų ženklinimas specialiais antspaudais ir parašais bei priesaikos. Tai vadinama beatifikacinės bylos vyskupijos fazės užbaigimas, kai dokumentai patvirtinti arkivyskupo...

23 Kunigo jėzuito kančios metai Sibiro lageriuose
Įrašas

23 Kunigo jėzuito kančios metai Sibiro lageriuose

„Magnificat leidiniai“ išleido jėzuitų kunigo Walterio Josepho Ciszeko SJ knygą „Jis mane gano“ (iš anglų kalbos vertė Dalia Zaleskienė). Kunigas jėzuitas Walteris Josephas Ciszekas (1904–1984), lenkų kilmės amerikietis, praleido dvidešimt trejus kančios metus kalėjimuose ir vergiško darbo lageriuose Sibire. „Kas padėjo ištverti?“ – tai klausimas, kurį jis dažniausiai išgirsdavo grįžęs iš tremties pragaro. Atsakymas visada...

Kun. G. Satkauskas: ligoninė – ypatinga Dievo veikimo vieta
Įrašas

Kun. G. Satkauskas: ligoninė – ypatinga Dievo veikimo vieta

Kun. Gabrielius Satkauskas. Aistės Karpytės nuotrauka www.vaticannews.va Vasarą, kai daugelis žmonių ilsisi ir atostogauja, šalies ligoninėse ir toliau yra kovojama už žmonių sveikatą ir gyvybę. Kunigas Gabrielius Satkauskas, Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų Dievo Gailestingumo koplyčios kapelionas, teigia, kad dvasinis palaikymas ligoniams, gydytojams, personalui yra labai svarbus. O ligoninės koplyčią vadina oaze, į kurią ligoniai...

Maskvos patriarchatas – prieš baltarusių graikų apeigų katalikų bažnyčią
Įrašas

Maskvos patriarchatas – prieš baltarusių graikų apeigų katalikų bažnyčią

Arkivyskupas Klaudijus Gudžerotis (centre) ir baltarusių stačiatikių bažnyčios tarnas (BSB) egzarchas metropolitas Benjaminas (dešinėje) Dr. Aleksandras Adamkavičius, Vilnius, www.voruta.lt Maskvos patriarchatas – prieš baltarusių graikų apeigų katalikų bažnyčią. Apie tai pareiškė baltarusių stačiatikių bažnyčios tarnas (BSB) egzarchas metropolitas Benjaminas susitikime su Popiežiaus pasiuntiniu arkivyskupu Klaudijum Gudžeročiu (Claudio Gugerotti), kuris Popiežiaus Pranciškaus paskelbtas kardinolu. Proteste parašyta,...

Čekiškės sinagogai per ilgus negandų metus pavyko išsaugoti autentišką Aron Kodeš
Įrašas

Čekiškės sinagogai per ilgus negandų metus pavyko išsaugoti autentišką Aron Kodeš

Kultūros infrastruktūros centro (KIC) užsakymu baigiami tvarkyti Čekiškės sinagogos fasadai, sienos. Avarinės būklės, apleista sinagoga vėl prikeliamas naujam gyvenimui. Nors dar liko sutvarkyti sinagogos vidų, žydų religinė bendruomenė jau kuria planus, kaip bus galima toliau ją panaudoti žydų ir vietos bendruomenių reikmėms. „Kai sužinojau, kad yra tokia sinagoga, atvažiavau pasižiūrėti, kaip ji atrodo. Mano akį...