Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 2011 metams suteikta 10 000 litų (dešimt tūkstančių litų 00 ct) finansinė parama viešosios informacijos rengėjo VšĮ „Vorutos“ fondo projekto „Lietuvos istorija internetinėje sklaidoje“ vykdymui.

http://www.srtfondas.lt/

 

Mieli „Vorutos“ skaitytojai,

prašome pasinaudoti savo teise paaukoti mūsų įstaigai iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.

Įmonės rekvizitai:

Viešoji įstaiga „Vorutos“ fondas.

Adresas: Trakai, Naujoji g. 16 LT-21111

Įmonės kodas: 181392738.

Prašymus (FR0512) prašome siųsti el. paštu: vmi@vmi.lt arba laišku į Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių pagal gyvenamąją vietą bei galima nuvykti į VMI pagal gyvenamąją vietą ir prašymą pateikti vietoje.

Vorutos“ redakcija

Dėkojame
Skaitytojams, kurie atsiliepė į mūsų kvietimą ir skyrė lėšas  sumokėti spaustuvės darbams

Eva Jankus Gerola
Tadas Stomma
Dainora Juchnevičiūtė – Vaivadienė
Tomas Stanikas Vydūno draugijos vardu
Genoefa Eitmontienė
Tusas Apolinaras Antanas
Rimvydas Girnys
Sigitas Kregždė

Redakcija