Sena Voruta

Šiaulių mūšis

Autorius: Data: 2013-08-06 | 15:14 | 0 komentarų

Šiaulių mūšis

"Saulės mūšis". Dailininkas Pranas Daugintis. 2007 metai. Drobė, aliejus. Istorijos mokslų daktaras Edvardas GUDAVIČIUS Jau seniai įpratome sakyti Saulės mūšis, tačiau istoriografų jau pakankamai padaryta, kad vietovardžio vieta būtų patikimai lokalizuota. „Soule“ ar „Saulė“ – tai, neabejotinai yra Šiauliai. Ir todėl, manau, jau dabar plačiau...

Sena Voruta

Memorandumo dėl lenkų padėties Lietuvoje komentaras. MEMORANDUMAS, ADRESUOTAS LENKIJOS VALDŽIAI, SNO IR EUROPAI, PARAŠYTAS 1990 LIEPOS 1 D. DVIDEŠIMT DEVYNIŲ LENKIJOS PILIEČIŲ

Autorius: Data: 2013-08-06 | 15:12 | 0 komentarų

Evaldas GEČIAUSKAS Memorandumas (M.). Prieš antrąjį pasaulinį karą Vilniuje buvo Lenkijos valstybės integrali dalis. Komentaras (K.). Taigi nė žodžio apie 1920 m. Lietuvos sutartis su Rusija ir Lenkija, kaip Rytų Lietuva buvo Lenkijos okupuota. M. 1939 m. sutartis, sudaryta, hitlerinės Vokietijos ir stalininės Tarybų Sąjungos, nulėmė dalies Vilnijos plačiau...

Sena Voruta

Lietuvos vietinė rinktinė ir nauji bandymai mobilizuoti Lietuvos vyrus 1944 metais

Autorius: Data: 2013-08-06 | 15:09 | 0 komentarų

Lietuvos vietinė rinktinė ir nauji bandymai mobilizuoti Lietuvos vyrus 1944 metais

Paminklas Paneriuose (Vilniuje) nacių sušaudytiems Vietinės rinktinės kariams. (J. Pankos nuotr.) Arūnas BUBNYS Artėjantis Rytų frontas ir nepavykę bandymai įtraukti Lietuvos jaunimą į SS legioną ir vermachto dalinius vertė okupacinį nacių režimą keisti savo politiką Lietuvoje, leisti patiems lietuviams mobilizuoti savo karinius dalinius. 1943 m. plačiau...

Sena Voruta

Lietuvos valstybinių ženklų kilmė ir prasmė

Autorius: Data: 2013-08-06 | 15:08 | 0 komentarų

Lietuvos valstybinių ženklų kilmė ir prasmė

Mikas BALČIUS, Eugenijus IVANAUSKAS Dvigubas kryžius heraldikoje laikomas Jogailos ir Jogailaičių dinastijos herbu, o Vytis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) herbu. Vytis dabartiniu supratimu yra raitas karys, neturįs nė ženklo asmeniškumo. Bet nepamirškime, kad raitelį apibendrintu LDK simboliu galima vadinti nuo to momento, kai jis plačiau...

Sena Voruta

Lietuvos lenkų tautinės sąmonės vystymasis

Autorius: Data: 2013-08-02 | 16:09 | 0 komentarų

  Prof. Valerijus Čekmonas Lenkų kalbos ir lenkų tautinės sąmonės plitimas skirtingose Vilniaus krašto teritorijose vyko skirtingais būdais ir skirtingomis visuomeninėmis politinėmis sąlygomis. Kiekvieno lenkinimo etapo rezultatai žymūs iki šiol. To pasekmė – pirmiausia aiškūskalbiniai ir etnopsichologiniai Vilnijos skirtumai, be kurių būtų plačiau...

Sena Voruta

Švietimas Dieveniškių apylinkėse 1941–1944 m.

Autorius: Data: 2013-08-02 | 16:05 | 0 komentarų

  Stanislovas Buchaveckas 1941–1944 m. - vokiečių okupacijos laikotarpio – Lietuvos švietimo istorija dar tebelaukia tyrinėtojų dėmesio. Lietuvių tarybinė istoriografija pasitenkindavo trafaretiniais vertinimais ir apibūdindavo šį laikotarpį kaip „tamsų“, tam pasitelkdavo parankius faktus. Iš tikrųjų, po 1940 -1944 m. mokytojų trėmimais plačiau...

Sena Voruta

Lietuvos užsienio diplomatijos vadovui Stasiui Lozoraičiui – 100

Autorius: Data: 2013-08-02 | 09:51 | 0 komentarų

Aldona Gaigalaitė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai daugiau nei 20 metų vadovavo 11 iškilių asmenybių, istorikų, teisininkų, kunigų. Daugiau kaip 4 metus bręstančio naujo pasaulinio karo sąlygomis užsienio reikalų ministrų 1934 06 12 – 1938 12 05 dirbo Stasys Lozoraitis. Antrasis pasaulinis karas, Lietuvos okupacijos lėmė, kad plačiau...

Sena Voruta

Senuosiuose Trakuose pagerbtas Vytautas Didysis

Autorius: Data: 2013-07-24 | 09:50 | 0 komentarų

Vytauto Didžiojo mirties dieną, spalio 27-ąją – pastatytas ir pašventintas Švč. Mergelės Marijos koplytstulpis Gražina Jurgaitienė, Natalija Tutoraitytė Trakų istorinio nacionalinio parko administracija rūpinasi Vytauto Didžiojo atminimo įamžinimu. Spalio 27 d. - Vytauto Didžiojo mirties metinių dieną – Senųjų Trakų piliavietėje plačiau...

Sena Voruta

Vorutos bylos pabaiga?

Autorius: Data: 2013-07-22 | 09:49 | 0 komentarų

Gediminas Lesmaitis Būtent tokį klausimą ar teiginį kelia Vorutos lokalizacijos Šeimyniškėlių piliakalnyje šalininkai1. Šiame straipsnyje nesvarstysiu panašių samprotavimų „moksliškumo“ ar paprasčiausios mokslinės etikos problemos, kuri iškyla ne tik šiuo konkrečiu atveju2. Mano tikslas – pateikti skaitytojams kitą nuomonę, kuri nesutinka plačiau...

Sena Voruta

Naujieji mokslo metai – nuo mecenato pagerbimo

Autorius: Data: 2013-07-18 | 09:48 | 0 komentarų

Aliucija Orentaitė, Vilnius Ne vienas iš mūsų susiduriame su gerais darbais, sulaukiame taip šiandien reikalingos paramos. Tačiau ar visada gebame tai įvertinti, laiku padėkoti, parodyti pagarbą savo geradariui. Gražiai šiemet naujuosius mokslo metus pradėjo Kretingos Pranciškonų gimnazija – nuo padėkos savo rėmėjui. Rugsėjo 18 d. miesto plačiau...

Sena Voruta

Apie Ambraziejų Jakavonį

Autorius: Data: 2013-07-15 | 09:46 | 0 komentarų

Vytautas Česnulis Mokslų akademijos bibliotekos rankraštyne informacija apie kunigą yra dviem pavardės variantais: Jakavonis (19 bylų) ir Jakovonis (5 bylos). 7-nios bylos nereikšmingos: prašymai vyskupijai atleisti nuo užsakų besituokiančius, sutuokti giminaičius ir pan. Atrodo, kartojasi dokumentas – rekomendacija J. Bagdonavičiui stoti į plačiau...

Česnulis Vytautas Valentinas , Sena Voruta

Marcelinas Šikšnys Vilniuje

Autorius: Data: 2013-07-12 | 09:45 | 0 komentarų

Laima Papšytė-Stūglienė, Švenčionys Praūžus karo audroms, 1918 m. vasarą ešelonas po ešelono iš Rusijos į Vilnių pradėjo grįžti lietuviai pabėgėliai. Pakeliui į tėviškę Vilniuje sustojo ir buvusiųjų lietuviškų gimnazijų Voroneže mokytojai bei mokiniai. Su jais kartu grįžo ir M. Šikšnys. Vilniuje prasidėjo trečiasis M. Šikšnio plačiau...

Sena Voruta

Po rašiniu apie kunig. Vytauto laiškas iš Varėnos

Autorius: Data: 2013-07-09 | 09:43 | 0 komentarų

Post scriptum Miestelio jubiliejaus renginys birželio 23 d. sutapo su šv. Jono Krikštytojo gimimo atlaidais Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Parapija susilaukė aukštų svečių iš Kaišiadorių vyskupijos – vyskupo Jono Ivanausko ir kurijos kanclerio Gedimino Tamašiūno. Jo Ekscelencija 78 jaunuoliams suteikė Sutvirtinimo plačiau...

Sena Voruta

Žodis skaitytojui

Autorius: Data: 2013-07-09 | 09:41 | 0 komentarų

Aš ieškau ir randu malonumo padėti bent kiek žmonėms gera, padirbėti aukščiausiai Tiesai, Gėriui ir Grožiui Pranas Dovydaitis Bernardas Aleknavičius Foto apybraiža „Aš čia – gyva“ tai publikacija rinkinys, kuris 1993 – 2004 m. laikotarpyje buvo spausdintas laikraščiuose „Vakarų ekspresas“, „Klaipėda“ ir „XXI Amžius“, per plačiau...

Sena Voruta

Simonas Pileckis – technikos mokslų profesorius

Autorius: Data: 2013-07-08 | 09:38 | 0 komentarų

(Atsiminimai apie jį ir jo šeimą) Neskaitlingai karaimų bendruomenei kiek vienas mokslo žmogus – didžiulis tautos turtas. Neturime stambių verslininkų, žemvaldžių, fabrikantų, kurių turtai siektų šešiaženklį skaičių. Tiesa, tokių žmonių, kurie išsiskirdavo savo padėtimi, buvo. Tai fabrikų savininkai, nemažų žemės plotų valdytojai. plačiau...

Sena Voruta

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra