Pagrindinis puslapis Sena Voruta Lenkijos Respublikos Prezidento L. Kačynskio sveikinimo kalba Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio proga

Lenkijos Respublikos Prezidento L. Kačynskio sveikinimo kalba Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio proga

Lenkijos Respublikos Prezidento Lecho Kačynskio (Lech Kaczynski) sveikinimo kalba, pasakyta Seimo iškilmingame minėjime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio proga.

Gerbiamieji, 

 
Iš tikrųjų prieš 20 metų įvyko kažkas, kas netgi mus Lenkijoje nustebino. Mes žinojome daug apie Sąjūdžio veiklą, žinojome, kad Lietuvos tauta susiorganizavo pati taip, kaip prieš kelis metus, 1980–1981 m., Lenkijos tauta. Žinojome taip pat, kad jūs veikiate daug keblesnėje padėtyje, kad jus Sovietų imperija įjungė į Sovietų Sąjungą. Mes formaliai šito išvengėm. Ir todėl šitas aktas, Kovo 11-osios Aktas 1990 metų, buvo Lenkijoje traktuojamas kaip ypatingos drąsos aktas.

 

Ir norėčiau dėl to jus šiandien, gerbiamieji Lietuvos bičiuliai, ypatingai ir širdingai pasveikinti, nežiūrint to, kad tai buvo drąsos aktas, kad tai buvo pergalės aktas. Jūs išlošėt šitą karą, nors buvo aukų. Aš puikiai atsimenu sausio 13 d. 1991 metų, Televizijos bokštą, dramatiškus pokalbius, tuometinio Lenkijos Respublikos Prezidento kanceliarijos viršininko pokalbį su ponu Pirmininku V. Landsbergiu. Tai buvo premjeras, mano brolis Jaroslav Kačinski. Atsimenu, kaip jis kalbėjo taip pat su Prezidentu Valensa (…). Iš tikrųjų pasibaigė. Lietuva tapo pilnai nepriklausoma valstybe. Tapo ne tiktai pilnai nepriklausoma valstybe, bet visiškai išstojo, išėjo su visomis kitomis Baltijos šalimis – su Latvija ir Estija, ir su šituo norėčiau pasveikinti, iš tų įtakų sferos, kurioje buvo nuo aneksijos 1940 metais.
 
Labai greitai ir Lietuva, ir Latvija, ir Estija tapo Vakarų pasaulio dalimi. Tai reiškia, užėmė vietas, kurios priklausė joms pagal jų istoriją. Tai jūsų didelis pasiekimas. Pasiekimas greitai pasiektas. (Lenkijoje buvo „Solidarumas“, Lenkija didesnė, bet visi terminai buvo tokie patys). Kalba eina apie pagrindinius – būtent NATO ir Europos Sąjungą. Šiandien mes esame kartu dviejose labai didelėse organizacijose, kur mūsų balsas turi būti girdimas.
 
Ką tiktai Islandijos parlamento ponia Pirmininkė, Islandijos, kuri kaip pirmoji nebijojo pripažinti Lietuvos Respublikos, pasakė, kad mažųjų balsas, kai jie pasisako kartu, yra daug stipresnis. Aš galiu pasakyti taip: tai tiesa. Bet toje sandaroje, kuri yra mums taip svarbi, kuria yra Europos Sąjunga, bendrai turi būti skaičiuojamas balsas tų, kurie nėra dideli. Nors Lenkijoje yra 38 mln. piliečių, tai vis tiktai nėra Vokietija, nei Prancūzija, nei Anglija. Mes turime bendradarbiauti kovodami už demokratiją Europos Sąjungoje, ne prieš juos. Aš kalbėjau kažkada šitoj salėj, kad aristokratinė respublika turi pasikeisti į demokratinę respubliką. Ji mums kartu duoda labai daug. Tačiau gali duoti dar daugiau. Gali duoti dar daugiau, jeigu mes parodysim savo solidarumą ir Lenkija, Lietuva ne vieną kartą tenai Briuselyje tą solidarumą jau parodė ir beveik visados turėdavom gerų efektų. Norėčiau, kad ir ateityje tai būtų, kad panašiai būtų ir su Latvija, ir su Estija, kad mes kartu artimai bendradarbiautume, kad bendradarbiauti bendram gėriui, bendrai pergalei, taip pat NATO aljanse.
 
Ką tik buvo perskaitytas laiškas nuo pono Prezidento B. Obamos. Mes norėtume, kad visas mūsų regionas būtų vertinamas, kad jį gerai vertintų didžiausias mūsų strateginis partneris militarine prasme, kad tai gerai vertintų Amerika. Turime tai atminti mūsų bendram gėriui. Transatlantiniai santykiai, Šiaurės Atlanto aljanso išlaikymas, kaip gynybos pobūdžio pakto išlaikymas – tai ir Lietuvos, ir Latvijos, ir Estijos, ir Lenkijos, ir visų šito regiono šalių interesas. Mes turime bendrai tai realizuoti. Visų pirma turime atminti apie tai, kad per daugelį šimtmečių mūsų istorijoje, kuri mus sujungė vienu metu, kad mes visą laiką atmintume apie tai, kas buvo gera tarp mūsų. Reikia viską atminti, bet visų pirma reikia atminti tai, kas mus siejo, kas sukūrė mūsų poziciją Europoje, kas sukūrė pavyzdį, specifišką pavyzdį šiandieninei Europai, Europos Sąjungai. Dar kartą širdingiausiai sveikinu ir anos drąsos, ir anos pergalės, ir linkiu valdžiai, visai Lietuvos tautai vien tiktai sėkmės ir laimės. Ačiū labai“. (iš stenogramos)
 

Lietuvos Respublikos Seimo ryšiai su visuomene

Nuotraukoje: Lenkijos Respublikos Prezidentas L. Kačynski