Pagrindinis puslapis Miestai Trakai Valstybinė kultūros paveldo komisija nepritarė didelės apimties ūkinei plėtrai Trakų senamiesčio urbanistiniame draustinyje

Valstybinė kultūros paveldo komisija nepritarė didelės apimties ūkinei plėtrai Trakų senamiesčio urbanistiniame draustinyje

www.voruta.lt

2017 m. balandžio 7 d. neeilinio posėdžio metu Valstybinė kultūros paveldo komisija balsų dauguma nepritarė didelės apimties ūkinei plėtrai Trakų senamiesčio urbanistiniame draustinyje. Posėdžio metu nutarta kreiptis į Vyriausybę, prašant įpareigoti atsakingas institucijas nepritarti sprendimams, keliantiems pavojų kultūros paveldo išsaugojimui. 

 

            Pasaulio kultūros paveldo vietų ir vietovių priežiūros gairės nurodo, kad intarpų statiniai (šiuolaikinė architektūra) turi atsižvelgti į istorinio konteksto formą: turėti ritmą, masę ir siluetą, atitinkantį vietos charakterį. Šių kriterijų neatitinkančios planuojamos statybos yra agresyvi fizinė ir destruktyvi regimoji svetimybė, pakeisianti ne tik urbanistinę, bet ir gamtinę senamiesčio aplinką. Numatomas erdviškai agresyvus užstatymas prieštarauja įsteigto Trakų istorinio nacionalinio parko koncepcijai, urbanistinio draustinio tikslams, Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatoms, Pasaulio kultūros paveldo vietų bei vietovių priežiūros gairėms.

            Paveldo komisija nutarė siūlyti Vyriausybei įpareigoti Kultūros ministeriją, kuri  atsakinga už Trakų senamiesčio urbanistinio draustinio apsaugą, pavesti jai pavaldžioms įstaigoms nepritarti sprendimams, neatitinkantiems Trakų istorinio nacionalinio parko steigimo bei išsaugojimo tikslų bei darnios plėtros ir prieštaraujantiems Vyriausybės suformuluotai nuostatai – saugoti bei atkurti kultūrinį palikimą, formuojantį istoriškai susiklosčiusį Trakų miesto ir apylinkių vaizdą. Vyriausybei taip pat rekomenduojama įpareigoti Aplinkos ministeriją nustatyti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų keitimo principus, remiantis kultūros paveldo išsaugojimo ir visuomenės interesais. 

   Trakų senamiesčio planinė erdvinė struktūra Vyriausybės pripažinta vienu vertingiausių gamtos ir kultūros paveldo kompleksų, todėl Trakų rajono savivaldybei siūlytina prioritetą teikti tvariai raidai, didžiuosius prekybos centrus planuojant už vertingos teritorijos ribų.

 

 

 

                                                          Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija