Rusijos okupacija

Pagrindinis puslapis Istorija Rusijos okupacija
Virgilijus Poviliūnas. Žvilgsnis į Trakų pavietą „Varpe“
Įrašas

Virgilijus Poviliūnas. Žvilgsnis į Trakų pavietą „Varpe“

Istorikas Virgilijus Poviliūnas, www.voruta.lt Šiais metais sukanka 135 metai, kai 1889 m. sausio mėnesį iš spaudos išėjo naujas mėnesinis literatūros, politikos ir mokslo laikraštis „Varpas”. Prieš metus, 1888 m. Varšuvoje įsteigta Lietuvos draugija. Ši draugija vienijo vos 22 narius, iš kurių 12 studentų. Draugijos įstatuose vienas tikslų buvo skatinti lietuvių švietimą, leidžiant knygas ir laikraščius....

Kodėl mums toli iki suomių ar latvių?
Įrašas

Kodėl mums toli iki suomių ar latvių?

Žiemos karas. Suomijos sargybinis netoli Kemijärvi. 1940 m. vasario 11 d. Finnish Wartime Photograph Archive (sa-kuva.fi) Česlovas Iškauskas, politikos apžvalgininkas, www.silales-artojas.lt, www.iskauskas.lt Nuo Helsinkio iki Varšuvos, matuojant automobilių kelius, yra daugiau kaip tūkstantis kilometrų. Trijų Baltijos šalių sienos su Rusija ilgis – beveik 900 km, o jeigu pridėtume Latvijos ir Lietuvos sieną su Baltarusija –...

Šiek tiek kitokie rašytojo ir filantropo Stanislovo Moravskio ir jo šeimos gyvenimo faktai nei rašyta iki šiol
Įrašas

Šiek tiek kitokie rašytojo ir filantropo Stanislovo Moravskio ir jo šeimos gyvenimo faktai nei rašyta iki šiol

Stanislovas Moravskis.  Dail. Jonas Ksaveras Kanevskis. Šaltinis: Stanisław Morawski, Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818–1825), wydali Adam Czartkowski i Henryk Mościcki, Warszawa: Instytut wydawniczy „Bibljoteka Polska“, 1924. Dr. Irma Randakevičienė, www.voruta.lt Stanislovo Moravskio tėvas Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio (1732-1798 m.) iždininkas (metrikuose – šambelionas) Apolinaras Moravskis buvo kilęs iš...

Česlovas Iškauskas. Leninas, sifilis ir Lietuva
Įrašas

Česlovas Iškauskas. Leninas, sifilis ir Lietuva

Leninas Gorkuose (1923 m.). Wikipedia.org nuotr. Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Rusijos revoliucijos (ar perversmo) vadas Leninas šiandien mūsų dėmesį patraukia ne tik jo mirties šimtųjų metinių proga, mįslinga mirties priežastimi, bet ir sąsajomis su nūdiena. Putinas, kuris per Ukrainą vykdo tokią patį agresyvų savo režimo eksportą į Vakarus, lygiuojasi į šį bolševikų vadą bei Petrą Pirmąjį…...

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (III)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (III)

Rūdvališkių ir aplinkinių kaimų – Kūlokų, Ūdrupio, Balaikų, Tarašiškių, Danikeliškių, Dviratinės – vaikai, po ganiavos 1920 – 1921 m. mokęsi pas daraktorių Juozą Bučinską (stovi dešinėje). Nuotrauka iš Vinco Denkevičiaus archyvo Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Šį savaitgalį skaitytojui siūlome trečią ištrauką iš Jono Dapkūno prisiminimų. Tų laikų vaikai mokslus derindavo su ganiava ir kitais darbais pas...

Antanas Tyla. 1863 m. sukilimas Anykščių krašto Bičionių kaime ir apylinkėse
Įrašas

Antanas Tyla. 1863 m. sukilimas Anykščių krašto Bičionių kaime ir apylinkėse

Paminklas 1863  m.  sukilėliams  Knebiuose. 2017 m. liepos mėn. Vidos Macevičienės nuotr. Sausio 22 dieną sukanka 161 metai nuo sukilimo prieš okupacinę Rusijos imperijos valdžią pradžios. Publikuojame a.a. prof. Antano Tylos 2017 m. www.voruta.lt skelbtus profesoriaus tėvo prisiminimus apie 1863 m. sukilimą Anykščių krašte. Prof. dr. Antanas Tyla, www.voruta.lt Mano Tėvų šeimoje buvo gyva atmintis...

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (II)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (II)

Lauko darbai buvo gana sunkūs. XX a pradžios nuotrauka Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Pradedame skelbti ištraukas iš Sūduvos krašto šviesuolio Jono Dapkūno prisiminimų, kurie prieš keletą metų buvo sudėti į taip ir neišėjusią knygą. Sodri „kaimiška“, nevengianti svetimybių, šiek tiek leidyklos redaktorių pataisyta kalba šį tekstą daro autentišku ir patraukliu. Retesni žodžiai ar pavadinimai yra paaiškinami...

Zigmas Tamakauskas. Gyvosios atminties blyksniai
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Gyvosios atminties blyksniai

Žuvusiųjų prie TV bokšto laidotuvės. 1991 m. Alfredo Girdziušo nuotr. Zigmas Tamakauskas, Lietuvos laisvės kovų dalyvis, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ kavalierius, www.voruta.lt Sausio 12-osios rytmety daugelio namų langai nušvito uždegtų žvakių Šviesos blyksniais, primenantys 1991 metų viduržiemio  įvykius, kada mūsų beginkliai žmonės su savo patriotizmu degančiomis širdimis, giesmėmis  ir dainomis stojo į žūtbūtinę kovą su...

Česlovas Iškauskas. Napoleonas Lietuvoje: atsirado valstybingumo viltys?
Įrašas

Česlovas Iškauskas. Napoleonas Lietuvoje: atsirado valstybingumo viltys?

Napoleonas Bonapartas Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Liūdnai savo turtingo gyvenimo istoriją baigusio Napoleono Bonaparto (Napoleono I-ojo) sąsajos su Lietuva neturi jokio genealoginio atspalvio. O vis dėl to jis buvo svarbus – ir nebūtinai kaip užkariautojas – Lietuvai. Kodėl? Siūlome dar vieną kiek pakoreguotą pasakojimą iš ankstesnių autoriaus rašinių, patalpintų knygoje „Neįtikėtina, bet tikra“ (Kaunas, 2012). Geopolitinės...

Grafikų ir graverių Veisų bei Kislingų šeimos ir jų kūrybos kai kurie štrichai XIX a. Vilniuje
Įrašas

Grafikų ir graverių Veisų bei Kislingų šeimos ir jų kūrybos kai kurie štrichai XIX a. Vilniuje

Gotlibas Kislingas. Flora 1827 m. Dr. Irma Randakevičienė, Vilnius, www.voruta.lt Šaltiniuose rašoma, jog Vilniaus universitete įsteigus raižybos katedrą, dėstyti jos buvo pakviestas vokiečių kilmės dailininkas Izidorius Veisas (Izydor Weiss). Nors teigiama, jog jis į Vilnių atvyko gyventi dar XVIII a. pabaigoje, tačiau jo duomenų nepavyko surasti 1795 m. Vilniaus gyventojų, pirklių, amatininkų bei VU dėstytojų...

Įdomios istorijos. Kaip P. Stolypinas išmokė lietuvius varnas valgyti…
Įrašas

Įdomios istorijos. Kaip P. Stolypinas išmokė lietuvius varnas valgyti…

P. Stolypinas (antras iš kairės pirmoje eilėje) su Kauno gubernijos apskričių bajorų vadovais (1901). Šaltinis www.vle.lt Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Baigę skelbti 26 pasakojimų ciklą apie lietuvius ar lietuviškos kilmės pasaulinio garso asmenybes bei jų protėvius (iš 2022 m. išleistos knygos „Lietuviais esame mes gimę“) Įdomioms istorijoms siūlome dar keletą šiek tiek pataisytų straipsnių iš ankstesnio...

Įdomios istorijos. Garsenybė iš Radvilų giminės
Įrašas

Įdomios istorijos. Garsenybė iš Radvilų giminės

Robertas Shileris Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Iš tikrųjų, Lietuva turi kuo didžiuotis. Visų įžymybių nesuminėsi. O štai šis pasaulinio garso vyras, kurio seneliai kilę iš Gaurės kaimo, buvusio netoli Prūsijos sienos, prieš 10 metų gavo Nobelio ekonomikos premiją. Kas jis? Paskaitykite. Šis pasakojimas vienas iš paskutiniųjų, talpintų knygoje „Lietuviais esame mes gimę“ (Kaunas, 2022). Beje, Nobelio...

Įdomios istorijos. Ką mums paliko „raudonoji Emma“?
Įrašas

Įdomios istorijos. Ką mums paliko „raudonoji Emma“?

E.Goldman po deportacijos 1919 m.  JAV kongreso bibliotekos nuotrauka. Foto iš Jewish Women’s Archive. https://jwa.org/media/goldmans-deportation-portrait> Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Vargu, ar mes galime didžiuotis, kad kai kurios pasaulyje garsios asmenybės turi lietuviškas šaknis, jie patys arba jų protėviai kilę iš Lietuvos. Būtent taip turėtume vertinti ir šią kaunietę. Naujas savaitgalio skaitymas iš knygos „Lietuviais esame mes...

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto organizacijos 80-mečio paminėjimas
Įrašas

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto organizacijos 80-mečio paminėjimas

Dr. Ramundas Kaminskas, Kaunas, www.voruta.lt 2023 m. lapkričio 24 d.  Kaune vyko Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (toliau — VLIK’as) – lietuvių antinacinio (vėliau – antisovietinio) pasipriešinimo organizacijos 80-mečio paminėjimas. Minėjimo dalyviai  prie Stepono Kairio biusto Aukštaičių g. padėjo gėlių ir uždegė simbolinę žvakutę. VLIK’o steigėjo sūnus Arvydas Brunius dalijosi prisiminimais apie savo tėvą  Klemensą Brunių...

Nauja knyga apie vieną iš žymiausių Lietuvos partizanų K.Pyplį- Mažytį
Įrašas

Nauja knyga apie vieną iš žymiausių Lietuvos partizanų K.Pyplį- Mažytį

K. Pyplys – Mažytis (antras iš dešinės) 1948 metais Stokholme kartu su kitais rezistentais K. Pyplys- Mažytis tituluojamas etaloniniu partizanu. 2023-iaisiais minimos vieno žymiausių Lietuvos partizanų – Kazimiero Pyplio-Mažyčio 100-osios gimimo metinės. Jis išgarsėjo kaip ypatingas kovotojas: dalyvavo daugelyje rizikingų operacijų, aštuoniolikoje kautynių prieš okupantus, buvo keturis kartus sužeistas, puikiai valdė ginklą, dalyvavo misijoje į...

Kas svarbiausia karo grėsmės atveju? Tautos valia priešintis
Įrašas

Kas svarbiausia karo grėsmės atveju? Tautos valia priešintis

„Okupantas laimi ne tada, kai griauna mūsų paminklus ir kabina savo vėliavas, o tada, kai palaužia tautos valią priešintis“, – pastebėjo svečias iš Ukrainos, dalyvavęs Lietuvos šaulių sąjungos surengtoje konferencijoje „Lietuvos šaulių sąjungos vaidmuo valstybės gynybos metu“. Lietuvos šaulių sąjunga kasmet rengia nacionalinio saugumo konferenciją. Šiemet kartu su kitų šalies institucijų atstovais renginyje aptarta, kaip...

Knygą apie sovietų agentą vokietį išleidęs Mindaugas Milinis: „Kaip atpažinti užverbuotą smogiką, jeigu jis yra tavo vadas ar geriausias draugas?“
Įrašas

Knygą apie sovietų agentą vokietį išleidęs Mindaugas Milinis: „Kaip atpažinti užverbuotą smogiką, jeigu jis yra tavo vadas ar geriausias draugas?“

Knygos „Smogiko išpažintis“ autorius žurnalistas ir rašytojas Mindaugas Milinis. G. Milinio nuotr. Nesugebėjusi Lietuvos partizanų palaužti ginklu, blogio imperija pasitelkė klastą: ji apvilko smogikus Lietuvos partizanų uniformomis, mokė kalbėti ir elgtis taip, kaip elgiasi partizanai, įsilieti į jų gretas, įgyti pasitikėjimą ir tada – žudyti. „Nė kiek neabejoju, kad jau šiandien tarp mūsų vaikšto užverbuoti...

Įdomios istorijos. Plėšikas iš Virbalio – britų karo didvyris
Įrašas

Įdomios istorijos. Plėšikas iš Virbalio – britų karo didvyris

Seifų plėšikas eilinį kartą vyksta į kalėjimą. Foto iš https://hawthornrotary.org.au/stories/the-ballad-of-johnny-ramensky Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Šį kartą mūsų „Įdomiose istorijose“ – pasakojimas apie iš Lietuvos kilusį žmogų, kurio gyvenimas neatnešė šlovės jo protėvių tėvynei. Tačiau ši asmenybė iš tiesų buvo garsi… Straipsnis iš autoriaus knygos „Lietuviais esame mes gimę“ (Kaunas, 2022). Jau ne kartą rašiau, kad iš...

Zigmas Tamakauskas. Muzikos garsai, atidarę prisiminimų kraitę…
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Muzikos garsai, atidarę prisiminimų kraitę…

Zigmas Tamakauskas, Kaunas, www.voruta.lt Pro mano buto langus skraido vėjo blaškomų įvairiaspalvių rudeninių  lapų likučiai, šmėkščioja  begęstančios vakarinės saulės spinduliai.  Klausausi  iš plokštelės, išleistos dar 1959 metais, vengrų kompozitoriaus Ferenco Listo simfoninės poemos  nr. 9 – „Vengrija“   garsų. Šie garsai vėl pažadino   1956-ųjų metų   rudens įvykių prisiminimus, kada mes,  tuometinio Vilniaus universiteto studentai, nors iš...

GULAG‘o-teroro geografija
Įrašas

GULAG‘o-teroro geografija

Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus nuotr. 2023 m. lapkričio 17 d. 13.00 val. Laisvės gynėjų galerijoje (Seimo I rūmai) pristatoma Europos atminties ir sąžinės platformos suburtos tarptautinės ekspertų komandos, tarp kurių ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikai, parengta paroda, atskleidžianti sovietinės struktūros – GULAG‘o – teroro geografiją. Paroda „Europos Gulagas“ per skirtingų...

Rezistencijos ir tremčių fenomeno vertinimas šiandienos Lietuvos atminties kultūroje
Įrašas

Rezistencijos ir tremčių fenomeno vertinimas šiandienos Lietuvos atminties kultūroje

Jonas Jakaitis, LPKTS Vilniaus skyriaus pirmininkas, www.voruta.lt Dalyvaukite, diskutuokite, sakykite savo nuomones. Šia žinia dalinkitės ir su kitais mūsų bendraminčiais. Registruotis į renginį Seime galima prisijungus prie seimo tinklalapio: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37173&p_k=1

Kartenos dvaro archyvas Žemaičių muziejuje „Alka“
Įrašas

Kartenos dvaro archyvas Žemaičių muziejuje „Alka“

Senosios Įpilties, Benaičių, Žynelių, Kalgraužių kaimų 1845 m. inventorinio aprašo titulinis puslapis. Žemaičių muziejaus „Alka“ archyvo nuotr. Irma Kontautienė, Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkė-rinkinio saugotoja, www.voruta.lt Žemaičių muziejuje „Alka“ baigtas tvarkyti Kartenos dvaro archyvas. Į muziejų patekęs 1940-1941 m., kai sovietų okupacinė valdžia Lietuvoje vykdė dvarų nacionalizavimą. Dvarų savininkams pasitraukus į Vakarus, sovietų kariams grobstant ar naikinant...

Kviečiame į dokumentinio filmo „“Antanas Lukša. Brolio Pažadas““ peržiūrą ir diskusiją
Įrašas

Kviečiame į dokumentinio filmo „“Antanas Lukša. Brolio Pažadas““ peržiūrą ir diskusiją

Kviečiame  į dokumentinio filmo „„Antanas Lukša. Brolio Pažadas““ peržiūrą ir diskusiją istorinės atminties temomis. Renginyje dalyvaus: LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys, filmo autorė ir režisierė Rūta Sinkevičienė, Antano Lukšos dukra Dalia Lukšaitė-Maciukevičienė, sūnus Kęstutis Lukša. Filmas...

Rimantas Jokimaitis. Komisaro Geweckės byla ir Lietuvos istorija
Įrašas

Rimantas Jokimaitis. Komisaro Geweckės byla ir Lietuvos istorija

Hans Gewecke. www.vle.lt Rimantas Jokimaitis, www.voruta.lt Tirdami karo meto nusikaltimus Šiauliuose vokiečių tyrėjai keletą metų rinko įvairią medžiagą, studijavo nacių dokumentus, įvykių dalyvių prisiminimus, dienoraščius, jau įvykusių karo nusikaltėlių teismų medžiagą. Daug įvairios informacijos gauta iš Izraelio. Apklausti 123 liudininkai, dauguma – Šiaulių žydai. Iš jų JAV – 41, 6 –Kanadoje, 20 – Izraelyje, keletas...

N. Kairiūkštytė. Vilniaus krašto gyventojai 1942 m. surašymo duomenimis
Įrašas

N. Kairiūkštytė. Vilniaus krašto gyventojai 1942 m. surašymo duomenimis

Nastazija Kairiūkštytė, www.alkas.lt Nuo XX a. pradžios Vilniaus krašte sparčiai mažėja senųjų gyventojų lietuvių ir daugėja lenkų. Šio proceso tikrąjį vaizdą gerokai iškreipė neobjektyvi statistika, ypač Lenkijos valdžios. Pagal 1931 m. gruodžio 9 d. gyventojų surašymą Vilniaus mieste tik apie 1 % gyventojų buvo lietuviai, o visame Vilniaus krašte lietuviai sudarė 25 %, lenkai –...

Tik senatvėje supratau, kad galbūt milicininkas gruzinas ir išgelbėjo mane nuo smūgių
Įrašas

Tik senatvėje supratau, kad galbūt milicininkas gruzinas ir išgelbėjo mane nuo smūgių

SSRS kariuomenės tankai Budapešte (1956 11 12) © Getty Images. www.vle.lt Rimantas Matulis, Kaunas, www.voruta.lt 1956-57 m. mokiausi Kauno I-oje vidurinėje mokykloje Laisvės alėjoje, priešais Centrinį paštą. Per 1956 m. Vėlines daugelis pažįstamų pasakojo, kad Vėlinių dieną per Laisvės alėją pražygiavo tūkstančio žmonių demonstracija, protestuojanti prieš tarybų valdžios vykdomas represijas. Visi buvome girdėję apie prieš...

Postsovietinis tranzitas: nuo Sovietų Sąjungos žlugimo iki karo Ukrainoje
Įrašas

Postsovietinis tranzitas: nuo Sovietų Sąjungos žlugimo iki karo Ukrainoje

Tai naujausia, jau aštuntoji, humanitarinių mokslų daktarės, kultūros istorikės Rasos Čepaitienės knyga, skirta komunistinės idėjos (pa)likimo aptarimui postsovietinėse šalyse. Daugiaaspektis tarpdisciplininis tyrimas, skirtas požiūrių į sovietinę epochą analizei itin plačiu geografiniu ir tematiniu pjūviais. Knygoje aptariama, kaip sovietmečiu kurtas simbolinis kraštovaizdis, žlugus jį palaikiusiai sistemai, pamažu virto materialiosiomis ir nematerialiosiomis praėjusios epochos liekanomis. Jos šiandien...

Lietuvos didvyrio kapas,  prabilęs  mums  Maironio žodžiais…
Įrašas

Lietuvos didvyrio kapas,  prabilęs  mums  Maironio žodžiais…

Zigmas Tamakauskas, www.voruta.lt Prieš keletą dienų Lietuva palaidojo, o ne perlaidojo, kaip skelbė kai kuri žiniasklaida, savo tautos didvyrio – Pietų Lietuvos partizanų apygardos vado, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus pulkininko Juozo  Vitkaus  – Kazimieraičio surastus palaikus, kurie  gražiame karste buvo pašarvoti   Šv. Jonų bažnyčioje  Didžiojo altoriaus  papėdėje. Bažnyčioje sklandė ne liūdesio, o kažkokia kita –...

Apie XIX a. pradžios Vilniaus katedros varpinės laikrodininko Juozapo Bergmano šeimą ir palikuonis
Įrašas

Apie XIX a. pradžios Vilniaus katedros varpinės laikrodininko Juozapo Bergmano šeimą ir palikuonis

Laikrodis sieninis. Juozapas Bergmanas. Vilnius, 1796 m. Nuotraukos šaltinis https://www.news.lt/Laikrodis-sieninis-Juozapas-Bergmanas-Vilnius-1796-m-Zalvaris-emale.media?id=89536 Dr. Irma Randakevičienė, www.voruta.lt Lietuvos nacionaliniame muziejuje nuolatinėje ekspozicijoje iškabintas įspūdingas 1796 m. iš žalvario ir emalės pagamintas sieninis Juozapo Bergmano laikrodis. Laikrodyje įspaustas užrašas “Wilna”. Juozapas Bergmanas Petro sūnus (pavardė įvairiuose dokumentuose rašyta ir Berkmanas, Barkmanas, Bärkmanas, Baerkmanas), gimęs apie 1749 metus, laikrodžių meistru...

Prisimenant prieš 60 metų gimusį Alytaus rinktinės savanorį, Lietuvos parlamento gynėją Artūrą Sakalauską
Įrašas

Prisimenant prieš 60 metų gimusį Alytaus rinktinės savanorį, Lietuvos parlamento gynėją Artūrą Sakalauską

A. Sakalausko laidotuvės. Alytus. 1991 m. rugpjūčio 25 d. Iš tinklapio www.vdkaromuziejus.lt Arvydas Gelžinis, LGGRTC istorikas, www.voruta.lt Artūras Sakalauskas gimė 1963 m. spalio 26 d. Alytuje Genovaitės ir Prano Sakalauskų šeimoje. Jo senelis, iš mamos pusės, Antanas Letkauskas buvo Lietuvos 1918 – 1920 m. Nepriklausomybės kovų dalyvis, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius. Šeimoje dažnai buvo prisimenamos...