Netekome Ramutės Aleksandros Vailokaitytės-Backer (1924-2023)

Netekome Ramutės Aleksandros Vailokaitytės-Backer (1924-2023)

Kaunas, 1929 m. Aleksandros ir Jono Vailokaičių vestuvių 10 metų sukakties proga. Ramutė Vailokaitytė-Backer stovi centre

Vilma Bukaitė, www.voruta.lt

Kovo 29 d. netekome Nepriklausomybės Akto signataro, parlamentaro, verslininko, mecenato Jono Vailokaičio dukters Ramutės Aleksandros Vailokaitytės-Backer, gyvenusios Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kalifornijoje, Niuport Byčo mieste.

Buvo belikę tik keletas mėnesių iki garbios 99 metų sukakties. Ji gimė 1924 m. ir buvo jauniausia iš trijų fotografės Aleksandros Jurašaitytės ir Jono Vailokaičio dukrų. Jos vaikystės ir paauglystės metai Kaune prabėgo ramiai ir laimingai. Nuo 1930 m. turtinga ir įtakinga šeima gyveno jaukiuose ir svetinguose namuose Vienybės aikštėje, bet XX a. pirmųjų dešimtmečių istorijos audras atlaikę tėvai mokė vaikus kuklumo ir savarankiškumo. Šios pamokos tapo itin svarbios, kai 1940 m. vasarą, sovietams okupavus Lietuvą, merginai kartu su tėvais ir jaunesniu broliu Jonu teko palikti Tėvynę. Iš pradžių ji su artimaisiais gyveno Berlyne, vėliau Blankenburge, Detmolde. Vos sulaukusi dvidešimties metų, neteko tėvo. Tais pačiais metais atsitraukianti iš Kauno vokiečių kariuomenė susprogdino šeimos namus Kaune.

Vyresniosios seserys Danutė ir Birutė, pirmosios įsikūrusios JAV, 1947 m.  pakvietė atvykti likusius artimuosius. Ten 1951 m. Ramutė Vailokaitytė ištekėjo už lietuvių kilmės teisininko Alleno Backerio (Bakanausko, 1914‒2007), dirbusio JAV karinėje administracijoje Vokietijoje, vėliau teisiniu konsultantu ir valdininku, teisėju Kalifornijos valstijoje. Kartu su vyru Ramutė (Rama) Backer užaugino sūnų Paulių Alleną Backerį (1957‒2016). Ji daug nuveikė, įprasmindama sūnaus, kūrybingo ir mylimo Pietų Kalifornijos universiteto teatro kalbos ir judesio profesoriaus, prodiuserio, ilgamečio Kalifornijos Ojaio miesto Šekspyro festivalio vadovo, atminimą ‒ universitetui padovanojo jo didžiulę knygų kolekciją ir padėjo įrengti jo vardo skaityklą.

Ramutė Vailokaitytė-Backer buvo santūri, kukli, rami ir stoiška šeimos moteris. Ji oriai atlaikė likimo išbandymus, per visus gyvenimo JAV metus išsaugodama tvirtą Europos inteligentės dvasinį pamatą ir gilų ryšį su Lietuva.