Netekome istorikės, A. Ramanausko-Vanago premijos laureatės Dalios Kuodytės (1962-2023)

Netekome istorikės, A. Ramanausko-Vanago premijos laureatės Dalios Kuodytės (1962-2023)

Dalia Kuodytė

Šia liūdna žinia socialiniame tinkle pasidalino Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta.

Išėjo kolegė, bičiulė, bendražygė…🙏🕯

Netekome Varėnos rajono savivaldybės mero patarėjos, A. Ramanausko-Vanago premijos laureatės Dalios Kuodytės.

Dalia Kuodytė gimė 1962 m. Kaune. 1987 m. baigė Vilniaus universitetą, 1987–1990 m. dirbo Kauno IX forto muziejuje, 1990–1997 m. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Istorijos grupės vadovė, tęstinio leidinio „Laisvės kovų archyvas“ vyriausioji redaktorė (suredagavo 1–19 tomus). 1997–2008 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė, jo tęstinio leidinio „Genocidas ir rezistencija“ vyriausioji redaktorė. 2005–2007 m. Liustracijos komisijos pirmininkė. 2008–2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo narė.

2017–2020 m. dirbo paslaugų šeimai organizatore projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“

Nuo 2021 m. dirbo Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos patarėja, kuravo švietimo, kultūros ir socialinę sritį.

2022 m. gegužę už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę, istorinę atmintį, skiepijančią meilę ir ištikimybę Lietuvai Daliai Kuodytei skirta Varėnos rajono savivaldybės įsteigta Adolfo Ramanausko-Vanago premija.

Svarus Dalios Kuodytės indėlis į didelę išliekamąją vertę turinčius istorinius veikalus: „Lietuvos partizanai 1944–1953 m.“ (su N. A. Gaškaite‑Žemaitiene, Algiu Kašėta ir Bonifacu Ulevičiumi); „Lietuva 1940–1990: Okupuotos Lietuvos istorija“ (su kitais).

Mokslinėje spaudoje paskelbė studijų ir straipsnių apie Lietuvos partizanų ginkluotą kovą su sovietiniu okupaciniu režimu 1944–1953 m., partizanų junginius ir vadus, KGB veiklą.

Su kitais autoriais sudarė dokumentų rinkinių: „Laisvės kovos 1944–1953 metais“ (su A. Kašėta); „Išgelbėję pasaulį: Žydų gelbėjimas Lietuvoje (1941–1944)“ (su Rimantu Stankevičiumi); „Sibiras: masiniai trėmimai iš Lietuvos į SSRS“ (su Roku Tracevskiu); „Nežinomas karas: Ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953“ (su R. Tracevskiu). Parengė atlasą „Pietų Lietuvos partizanų sritis: Dainavos ir Tauro apygardos“ (su kitais), sudarė albumą „Už laisvę ir tėvynę“ (su Eugenijumi Peikšteniu ir Daliumi Žygeliu) ir kt.

Tariame nuoširdų užuojautos žodį Dalios Kuodytės šeimai bei artimiesiems.

Atsisveikinti su Dalia Kuodyte bus galima balandžio 24 d. nuo 12 val. Švenčionyse, Bažnyčios g. 2. Balandžio 25 d. 10 val. bus aukojamos šv. Mišios, 11 val. išlydima.

https://www.facebook.com/algis.kaseta

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.