Mirė partizanas Juozas Aleksa (1930-2023)

Mirė partizanas Juozas Aleksa (1930-2023)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr .Arūnas Bubnys savo ir visos Centro bendruomenės vardu reiškia užuojautą dėl partizaninio judėjimo dalyvio, pogrindžio aktyvisto, tremtinio, politinio kalinio, Norilsko kalinių sukilimo dalyvio Juozo Aleksos mirties.

,,Šio žmogaus netektis mums primena garbingą ir labai sudėtingą Lietuvos istorijos laikotarpį, kurio niekada nepamiršime. Sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiu Velionio šeimą, artimuosius, bendražygius“, –sako LGGRTC vadovas A.Bubnys.

Juozas Aleksa gimė 1930 metais Marijampolės apskrities Vyšnialaukio kaime ūkininkų šeimoje, mokėsi Marijampolės gimnazijoje.

Priklausė partizanų „Amalvos” būriui. Buvo ryšininkas, slapyvardis „Balandis”. Platino partizanų spaudą. Buvo išduotas. Pabaltijo karinis tribunolas 1945 m. birželio 30 d. nuteisė jį 10 metų kalėti. Buvo laikomas nepilnamečių kolonijoje Archangelsko srityje. Sulaukęs pilnametystės buvo įkalintas Norilsko lageriuose. Dalyvavo Norilsko kalinių sukilime. Iškalėjo 9 metus.

Į Lietuvą grįžo 1955 m. Dirbo elektriku. 1990 m. tapo aktyviu atsikūrusio Kazlų Rūdos būrio šauliu.

Už aktyvią pogrindžio veiklą ir dalyvavimą Norilsko kalinių sukilime J. Aleksa buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, jam suteiktas kario savanorio statusas. Šiemet, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Lietuvos Respublikos Prezidento G. Nausėdos dekretu J. Aleksa buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu.

J. Aleksos, turėjusio Balandžio slapyvardį, gyvenimo ir kovos kelias yra mus jau yra paliekančios kartos žygdarbio dalis, atspindinti kainą, sudėtą už Lietuvos laisvę.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl partizaninio judėjimo dalyvio, pogrindžio aktyvisto, politinio kalinio, Norilsko kalinių sukilimo dalyvio Juozo Aleksos mirties.

Šalies vadovo teigimu, J. Aleksos, turėjusio Balandžio slapyvardį, gyvenimo ir kovos kelias yra mus jau, deja, paliekančios kartos žygdarbio dalis, atspindinti kainą, sudėtą už Lietuvos laisvę.

„J. Aleksa nuo pat jaunų dienų nedvejodamas pasiryžo kovoti už Tėvynės laisvę. Sulaukęs vos keturiolikos tapo partizanų ryšininku. Jaunojo laisvės kovotojo nepalaužė nei areštas, nei tardymai ir kankinimai, nei kalėjimai Lietuvoje ir Sibire. Tai vienas iš mūsų tautos didvyrių, kurio vardas bei darbai niekuomet nebus pamiršti“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas reiškia užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, draugams ir bendražygiams.

Už aktyvią pogrindžio veiklą ir dalyvavimą Norilsko kalinių sukilime J. Aleksa buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, jam suteiktas kario savanorio statusas. Šiemet, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Prezidento G. Nausėdos dekretu J. Aleksa buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu.

Amžinojo poilsio J.Aleksa atgulė Kazlų Rūdos savivaldybės naujosiose kapinėse.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Prezidento komunikacijos grupė

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.