Melno taikos sutarties  600-ųjų metinių (1422-2022) minėjimas

Melno taikos sutarties  600-ųjų metinių (1422-2022) minėjimas

Maloniai kviečiame dalyvauti Melno taikos sutarties  600-ųjų metinių (1422-2022) ir Sūduvos metų minėjime bei šiai progai statomo paminklo atidengime Sudargo miestelyje, Šakių raj.

Šventė prasidės 2022-09-30 d. 13 val. Šv. Mišių aukojimu  Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Reikšmingas Lietuvos Valdovo Vytauto Didžiojo politinis pasiekimas tarpvalstybiniuose santykiuose – Melno taikos sutartis – iš esmės buvo pergalės prieš Kryžiuočių ordiną Žalgirio mūšyje (1410) rezultatas, taip baigiant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karus su Kryžiuočių ordinu.

Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordinas, įm. kodas 304341799, inicijavo šio reikšmingo Lietuvai istorinio įvykio – Melno taikos sutarties – 600-ųjų metinių sukakties (1422-2022) įamžinimą, pastatant paminklą. Projekto partneriais jau tapo Vilkaviškio Vyskupija, Vyskupas Rimantas Norvila, Sudargo Šv. Jono Krikštytojo parapija, kunigas Zenonas Stepanauskas,  Europos Parlamento narys prof. dr. Liudas Mažylis, LR Seimo narys prof. dr. Valdas Rakutis,  Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, Koordinacinės Tarybos (pirmininkas dr. Audrius Skaistys), narė – asociacija Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas, vadovas p. Egidijus Matulevičius;  asociacija Kauno apskrities bajorų draugija, vadovė p. Kristina Giedraitienė, VšĮ Pasaulio lietuvių centras, vadovas Valdas Kubilius, Sudargo bendruomenės centras, pirmininkė Alberta Natalija Dragūnaitienė, Sudargo seniūnija, seniūnė Rita Grigaitienė, Šakių raj. savivaldybė, meras Edgaras Pilypaitis, Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, pirmininkas Motiejus Jakubauskas,  VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinė, vadas pulkininkas Rimantas Timinskas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinė, vadas plk. ltn. Vaidas Vasiliauskas, Lietuvos Šaulių organizacijos ir  Lietuvos kariuomenės atstovai, galimai prisijungs ir kitos istorinę LDK atmintį puoselėjančios organizacijos.

1422 m. rugsėjo 27 d. taika, pasirašyta su Kryžiuočių ordinu lietuvių-lenkų kariškoje stovykloje, prie Melno ežero, netoli Osos upės, dešiniąjame Vyslos krante,  sienos buvo taip nustatytos:

“… Sūduvos žemės, taikos labui, turi likti … Lietuvos kunigaikštijai, šiose sienose:

… reikia keliauti tiesiai iki kitos lygumos, vadinamos Merūniške, ir nuo Merūniškės einant tiesiog iki ežero, vadinamo Vištyčio (Dvystytz), … , ir nuo to ežero, kaip galima tiesiau, eiti iki upės, vadinamos Lieponos (Lepūną), ištakų arba šaltinių. Nuo tos upės reikia eiti iki ten, kur ji įteka į Širvintos upę, o toliau leidžiantis Širvintos upe iki jos pabaigos, kur ji įteka į Šešupės upę. Toliau keliaujant tiesiog per dykrą iki Nemuno upės kranto, kur iš priešingosios pusės yra upė, vadinama Šventąja, ten, kur ta Šventoji įteka į minėtąją Nemuno upę, — tiek dėl Sūduvos žemės…“.

Pagal Melno taiką Kryžiuočių ordinas galutinai atsisakė bet kokių teisių ne tik į Užnemunę (Sūduvos kraštą), bet ir į Žemaitiją. Ši data yra teisinės ir politinės Žemaitijos nepriklausomybės istorinis taškas. Taip pat teritorija tarp Palangos ir Šventosios, kurios ypač siekė Kryžiuočių ordinas, atiteko Lietuvai (ji gavo priėjimą prie Baltijos jūros); taip buvo perskirti Kryžiuočių ordinas ir Livonijos ordinas.

LR Seimas paskelbė 2022 metus Sūduvos metais, pabrėždamas, kad 1422 m. rugsėjo 27 d. pasirašius Melno taikos sutartį, Užnemunė (Sūduvos kraštas) visam laikui buvo prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.

Paminklas bus atidengiamas Sudargo gyvenvietėje, netoli dabartinės Lietuvos Respublikos ir Rusijos administruojamos Karaliaučiaus srities sienos, kadangi Melno sutartimi nustatytos sienos dalis nuo Vištyčio ežero iki Nemuno ties Sudargo piliakalniais išliko praktiškai nepakitusi iki šių dienų  (taip ilgai nekintanti siena yra unikalus atvejis visos Europos istorijoje).

Paminklo (skulptorius Saulius Kriščiukaitis) kompoziciją sudaro: laiptai – politinio sprendimo siekimas; gotikinės arkos skilimas viršuje – priešiškų šalių susitarimas dėl taikos vis tiek nelieka draugiškas {meniškumo sprendimas, suteikiant gotikinei architektūros detalei dinamiškumo}; kalavijas – ne kovinėje padėtyje atremtas kalavijas simbolizuoja kovų ir nesutarimų pabaigą. Bet kaip ginklas išlieka budrumo simboliu. Užrašai -iškalti ant akmens suteikia informaciją, kam sukurtas monumentas, t. y. Melno taikos sutarties 600 metų sukakčiai paminėti.

Su nuoširdžia pagarba

Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordino

Vadovas Artūras Giedraitis

PARAMĄ PAMINKLO STATYBAI JAU SUTEIKĖ:

 • UAB „Bakūžė LT“ direktorius Vaidas Morkevičius
 • UAB „Modopak“ direktorė Odeta Vaitiekūnienė
 • Aleksandras Selezniovas
 • Algimantas Kačiuška
 • Vladislavas Goštautas
 • Zofija Greathouse
 • Stefanija Borzenkienė
 • Pasaulio lietuvių centras, VšĮ, direktorius Valdas Kubilius
 • Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas
 • Giedraičių šeimos labdaros ir paramos fondas
 • LDK kilmingųjų palikuonių draugija
 • Kauno apskrities bajorų draugija
 • Albinas Dementiška
 • Vitalija Kalvelienė
 • Modestas Vaitiekūnas
 • LDK atminties rūmai, VšĮ, direktorius Danielius Vervečka
 • LDK ponų taryba, asociacija, vadovas Artūras Giedraitis
 • Sudargo bendruomenės centras
 • Kornelija ir Emilija Giedraitytės
 • Vilma ir Kazys Daugėlos
 • Rūta Pilypienė
 • Zenonas ir Auridas Skibiniauskai UAB „Laktopolis“
 • habil. dr. Mindaugas Leonavičius
 • Irena Daugėlienė
 • Janina Pesliakienė
 • Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, pirmininkas Motiejus Jakubauskas

Nuoširdus visiems AČIŪ.

Paramos lėšas paminklo statybai galima pervęsti  į Ordino atsiskaitomąją sąskaitą

LT157300010149442254, Swedbank AB,

mokėjimo paskirtis-parama paminklo statybai.

ldk-atmintis.lt inf.

Naujienos iš interneto