Sūduva

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (XVI)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (XVI)

Senasis Marijampolės paštas, kur dirbo J. Dapkūnas. Vietoj sudegusio pašto pastatytas „Spindulio“ kino teatras Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Tai paskutiniai Sūduvos šviesuolio Jono DAPKŪNO prisiminimai prieš tardymus NKVD požemiuose Kaune ir tremtį. Paskui jie nutrūksta, o tęsiasi jau lageriuose. Tekste nemažai tarmybių, svetimybių, paaiškinimų, išnašų. Parengė Česlovas Iškauskas. Suėmimas. Prasideda vargai… Vieną dieną į tą mano...

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (XIV)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (XIV)

Jau pirmosiomis karo dienomis buvo subombarduotas Vilkaviškis. Nuotrauka iš Arvydo Žardinsko archyvo (http://rytufrontas.net/?page_id=1288) Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Tęsiame Sūduvos šviesuolio Jono DAPKŪNO prisiminimus. Keturioliktasis pasakojimas – apie karo pradžią Suvalkijoje. Nors 43-ijų sulaukęs vyras ir toliau mėgino užsiimti verslu, tačiau ir naciai jam ėmė lipti ant kulnų… Bet netrukus grįžo sovietai.   Antrojo pasaulinio karo sūkuriuose...

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (XII)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (XII)

Vytauto gatvės atkarpa, kurios viename pastate veikė J. Dapkūno knygynas. Nuotrauka iš Benjamino Mašalaičio kolekcijos   Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Dvyliktoji ištrauka iš Jono DAPKŪNO prisiminimų. Tai brandžiausias šio Sūduvos šviesuolio prieškario veiklos etapas – nuo transportininko iki knygyno savininko, žurnalisto ir leidėjo. Bet artėjo sovietinė okupacija… Parengė Česlovas Iškauskas.   Kaip aš įsteigiau knygyną… Vieną...

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (XI)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (XI)

Maršrutu Marijampolė – Kaunas pradėjusi kursuoti J. Dapkūno mašina K-25 Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Šeštadienio skaitymuose – vienuoliktoji ištrauka iš Jono DAPKŪNO prisiminimų. Joje paaiškėja, kad šis Sūduvos šviesuolis jau imasi ir savo verslo, tampa svarbus Marijampolės apskrities veikėjas, apie kurį rašo tuometinis verslininkų leidinys „Verslas“. Parengė Česlovas Iškauskas. Kaip tapau tikru verslininku Nuo 1926 iki...

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (X)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (X)

Šventė Marijampolėje. Tolumoje matosi Marijonų spaustuvė ir gimnazija Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Dešimtojoje ištraukoje iš Sūduvos šviesuolio Jono Dapkūno prisiminimų – pasakojimai apie įvairius jau 26-rių metų jaunuolio darbus Marijampolėje. Tai buvo tarsi įvadas į rimtesnį verslą. Tekste yra naudingų nuorodų, istorinių nuotraukų. Visų rankų meistras… 1924 metų vasario pradžioj iš miesto valdybos paima neturtingas rangovas...

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (VIII)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (VIII)

Bažnyčios g. Marijampolėje, apie 1928 m. Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Toliau skelbiame Sūduvos šviesuolio Jono Dapkūno prisiminimus – apie beveik 24 metų jaunuolio tarnybą tik ką sukurtoje Lietuvos kariuomenėje. Tekste yra archyvinių nuotraukų, kai kurių paaiškinimų. Parengė Česlovas Iškauskas.   Tarnauju Lietuvai Pasitaikė gana šilta diena, bet tai buvo vargas. Pasiekėm Kauną, Žaliakalnio kavalerijos kareivines1. Vienose...

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (VI)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (VI)

Javapjūtė – sunkus darbas… Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Šeštoji Sūduvos šviesuolio Jono Dapkūno prisiminimų dalis, apimanti jo – jau beveik pasiekusio pilnametystę – samdinio vargus ir džiugiai pasitiktą Vasario 16-ąją. Parengė Česlovas Iškauskas. Nešventiniai darbai Taigi, karas tęsiasi, o mes bernaujam. Mudu su Jonu Padolskiu traukiam pas Nobertavo kaimo didžialaukį turtuolį, kartu ir puikuolį ūkininką Mačiulską....

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (V)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (V)

Virbalis Pirmojo pasaulinio karo metas. B. Mašalaičio kolekcijos nuotr. Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Tęsiame Sūduvos šviesuolio Jono Dapkūno prisiminimus iš knygos, kuri taip ir nebuvo išleista. Šis sunkus maždaug pusketvirtų metų laikotarpis jau paliečia lemtingą ribą – Didžiojo karo pradžią, kai 16-metis jaunuolis tebelenkia nugarą pas įvairius Suvalkijos ūkininkus. Artėja sunkus apsisprendimas… Rankraščio kalba beveik netaisyta,...

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (IV)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (IV)

Tūkstančius emigrantų pasitiko išsvajotoji Amerika. Punskas.pl nuotrauka Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Tęsiame šeštadienio skaitymus – Sūduvos šviesuolio Jono Dapkūno prisiminimus. Šį kartą – apie brolio Juozo išvykimą į Ameriką ir Jono reakciją. Rašinių kalba sodri, primarginta retais, dažnai tarmiškais žodžiais, skoliniais, kurių knygos sudarytojai netaisė. Geresnio gyvenimo – į Ameriką Man tebeganant gyvulius pas šį gerąjį...

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (III)
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai (III)

Rūdvališkių ir aplinkinių kaimų – Kūlokų, Ūdrupio, Balaikų, Tarašiškių, Danikeliškių, Dviratinės – vaikai, po ganiavos 1920 – 1921 m. mokęsi pas daraktorių Juozą Bučinską (stovi dešinėje). Nuotrauka iš Vinco Denkevičiaus archyvo Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Šį savaitgalį skaitytojui siūlome trečią ištrauką iš Jono Dapkūno prisiminimų. Tų laikų vaikai mokslus derindavo su ganiava ir kitais darbais pas...

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai
Įrašas

Jonas Dapkūnas. Mano gyvenimo prisiminimai

Jonas Dapkūnas su žmona Konstancija, XX a. 7-as dešimtmetis Česlovas Iškauskas, www.voruta.lt Šiais metais savaitgaliais siūlome pasakojimus apie Lietuvos šviesuolius – paprastus, mažai kam žinomus, bet savo darbais atsidavusius Tėvynei žmones. Tai ištraukos iš prieš 43 metus rašytų Sūduvos savanorio, tremtinio, leidėjo ir kovotojo už Lietuvos laisvę Jono DAPKŪNO prisiminimų, kurie prieš penkerius metus buvo...

Povilas Sigitas Krivickas. “Piko valanda” pasitinka savo 30-metį
Įrašas

Povilas Sigitas Krivickas. “Piko valanda” pasitinka savo 30-metį

Povilas Sigitas Krivickas, Marijampolė, www.voruta.lt Lietuvoje šiuo metu yra beveik 500 leidėjų. Jie kasmet išleidžia daugiau kaip 3000 pavadinimų knygų, kurių bendras tiražas siekia per 4 mln. kopijų. Visame krašte ir už jo ribų žinomi tokie leidybos koncernai, kaip „Tyto alba“. „Alma litera“, „Vaga“. „Kauko laiptai“. Tačiau aktyvių leidėjų esama ne tik Vilniuje, Kaune ar...

Melno taikos sutarties  600-ųjų metinių (1422-2022) minėjimas
Įrašas

Melno taikos sutarties  600-ųjų metinių (1422-2022) minėjimas

Maloniai kviečiame dalyvauti Melno taikos sutarties  600-ųjų metinių (1422-2022) ir Sūduvos metų minėjime bei šiai progai statomo paminklo atidengime Sudargo miestelyje, Šakių raj. Šventė prasidės 2022-09-30 d. 13 val. Šv. Mišių aukojimu  Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Reikšmingas Lietuvos Valdovo Vytauto Didžiojo politinis pasiekimas tarpvalstybiniuose santykiuose – Melno taikos sutartis – iš esmės buvo pergalės prieš Kryžiuočių ordiną Žalgirio mūšyje (1410)...