Pagrindinis puslapis Autoriai Kovo 11-ąją Amerikoje, Lemonte plevėsavo Trispalvė

Kovo 11-ąją Amerikoje, Lemonte plevėsavo Trispalvė

Kovo 11-ąją Amerikoje, Lemonte plevėsavo Trispalvė

Renginiui pasibaigus šventės organizatoriai ir svečiai įsiamžino bendroje nuotraukoje. Janinos Sučylienės nuotr.

„Dirvos” korespondentė Živilė Gurauskienė, Lemontas, JAV, www.voruta.lt

Saulėtą Kovo 11-osios popietę, Lemonto miesto centre, Meino gatvėje (Main St), skambant Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos valstybės himnams buvo iškelta Lietuvos valstybės vėliava. Į šį jau tradicija tapusį iškilmingą minėjimą išeivijos lietuvius tądien subūrė renginio organizatoriai  –  JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ir Pasaulio lietuvių centras (PLC).

Į šventę atvykęs Lemonto miesto atstovas George Schafer, pasveikinęs susirinkusiuosius su laisvės atkūrimo diena ir perdavęs linkėjimus nuo mero John Egofske,  pasidžiaugė, kad daug lietuvių gyvena Lemonte ir jie yra svarbi šio miesto dalis.

 

Susirinkusius į renginį svečius pasveikino  JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė V. Valaitytė. Živilės Gurauskienės nuotr.

Renginiui prasidėjus susirinkusiuosius pasveikino  JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė visiems priminusi apie tuomet, kovo 11 d., nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro vykusius posėdžius skubant paskelbti Lietuvos Nepriklausomybę iki kovo 12 d., kadangi tądien Maskvoje turėjęs prasidėti SSRS liaudies deputatų suvažiavimas, kurio metu, kaip buvo žinoma, Michailas Gorbačiovas bus išrinktas Sovietų Sąjungos prezidentu ir jam bus suteikti įgaliojimai bei teisė sąjunginėse respublikose įvesti tiesioginį valdymą. Žinota ir tai, kad Maskvoje skubama rengti SSSR Konstitucijos pataisas, kurios užkirstų kelią sąjunginėms respublikoms išstoti iš SSSR. „Ir štai nuo 18. 00 val. deputatai posėdžiavo jau kaip LR Aukščiausiosios Tarybos deputatai, ir 22 val. 44 min. (mūsų laiku 2 val. 44 min.) 124 deputatai pareiškė savo ir savo rinkėjų valią – Aukščiausioji Taryba paskelbė atkurianti Nepriklausomą Lietuvos Respubliką, ir milžiniška Trispalvė uždengė gobeleną su sovietiniu herbu, – kalbėjo apylinkės pirmininkė,  – taigi šiandien mes susirinkome čia lygiai po 31 metų tuo pačiu laiku, tad prašau iškelti Lietuvos valstybės vėliavą ir padėti šiam minėjimui skirtą vainiką”. Iškilmingai padėjus vainiką, skambant Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos valstybės himnams, virš susirinkusiųjų suplevėsavo Lietuvos Trispalvė.

 

Virš susirinkusiųjų šalia JAV valstybinės vėliavos suplevėsavo Lietuvos Trispalvė. Živilės Gurauskienės nuotr.

LR Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, sveikindamas šventės dalyvius, pasidalijo jautriais prisiminimais apie tai, kad tuomet, Aukščiausiajai Tarybai paskelbus atkuriant Nepriklausomą Lietuvos Respubliką, vienas iš milžinišką Trispalvę nuleidusių vyrų buvo jo tėvas.

Renginiui pasibaigus svečiai neskubėjo skirstytis namo – ilgai bendravo ir dalijosi prisiminimais.

 

Saulėtą Kovo 11-ąją Lemonto miesto centre į jau tradicija tapusį iškilmingą minėjimą susibūrė išeivijos lietuviai. Živilės Gurauskienės nuotr.

Šventiniame minėjime dalyvavo Lemonto miesto atstovas George Schafer, LR Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčios kunigas Vaidas Lukoševičius SJ, Lietuvių fondo, JAV LB Krašto valdybos, Pasaulio lietuvių centro (PLC) atstovai, generolo T. Daukanto jūrų šaulių kuopa, verslo įmonių, bendruomenės grupių nariai.

 

LR Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, sveikindamas šventės dalyvius, pasidalijo jautriais asmeniniais prisiminimais. Iš kairės į dešinę: inž. Rimantas-Kunčas Žemaitaitis, JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė V. Valaitytė, LR Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Živilės Gurauskienės nuotr.

 

 

 

 

 

 

Živilės Gurauskienės nuotraukos