Pagrindinis puslapis Pasaulis Karaimika Išleista karaimų poetės Julijos Tinfavičienės knyga „Saulė nusileido už Trakų pilies“

Išleista karaimų poetės Julijos Tinfavičienės knyga „Saulė nusileido už Trakų pilies“

Knygos viršelis, jo autorė – dizainerė Jurgita Jakienė, Vytauto Žemaičio nuotr.

www.traku-zeme.lt

Šią savaitę platųjį skaitytojų ratą pasiekė Lietuvos karaimų poetės, trakietės, pedagogės Julijos Robačevskos-Tinfavičienės (1932–2014) poezijos ir prozos knyga „Saulė nusileido už Trakų pilies“. Leidinį sudarė poetės vyras Romualdas Tinfavičius, o išleido VšĮ „Vorutos“ fondas (Trakai).

Julija Robačevska-Tinfavičienė gimė 1932 m. gegužės 12 d. Trakuose, Kamilijos ir Michailo Robačevskių šeimoje, kurioje iš viso augo šeši vaikai. 1951 m. Mokėsi baigė Trakų mokytojų seminariją, Naujosios Vilnios mokytojų, Leningrado A. Gerceno pedagoginiame institutuose ir įgijo matematikos mokytojos specialybę. Mokytojavo Eišiškių r. Dailidų, Tetėnų septynmetėse, Trakų vidurinėje mokyklose.
Julija visada buvo meniška asmenybė. Eilėraščius rašė lenkų ir gimtąja karaimų kalba. Kaip sakė pati poetė, jei jos eilės suminkštins tuščiadvasių širdis, reiškias, jos tikslas pasiektas. Nemažai jos poezijos yra išversta į lietuvių ir rusų kalbas. Jos kūryba buvo surinka į knygą „Gyvenimo akimirkos“ (1998  m.) bei spausdino Trakų literatų almanache „Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.).
Mirus žmonai jos vyras Romualdas Tinfavičius spintelėje rado jos eilėraščius. Juos parodė ir savo kolegoms literatams, kurie jam ir patarė išleisti knygą „Saulė nusileido už Trakų pilies“. Be to, Romualdas turi knygų leidybos patirties. 2013 m. „Vorutos“ fondas išleido jo istorinę knygą „Nuo Juodosios jūros iki Trakų“. 2016 m. jis už literatūrinę ir visuomeninę veiklą apdovanotas Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija. Šiuo leidiniu spėjo pasidžiaugti ir jo gyvenimo bendražygė Julija. Dabar Romualdas, tarsi atsidėkodamas už kartu prabėgusius metus, įprasmino žmonos atminimą, pristatydamas pasauliui jos kūrybą.
Poezijos ir prozos rinktinėje sudėti šilti eilėraščiai Julijos broliams, seserims, giminėms ir draugams, kuriuose poetė išreiškia savo meilę artimiesiems ir bičiuliams ir kuriuos skaitys dar jų vaikai ir vaikaičiai. O perskaičiusiems Julijos prozos kūrinius, skaitytojai suvoks poe-tės pasaulėžiūrą, jos vidinius išgyvenimus. Taip pat leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis iš Julijos ir Romualdo asmeninio gyvenimo bei poetės nėrinių darbų nuotraukomis, kurios parodo, kad Julija buvo ne tik puiki pedagogė, bet ir aktyvi visuomenės veikėja, net ir tapus senjore, ieškojo, kaip save įprasminti.
Knygos sudarytojas ir VšĮ „Vorutos“ fondas dėkoja visiems knygos rėmėjams ir bendradarbiams, bičiuliams, be kurių šis leidinys nebūtų išvydęs dienos šviesos. Tai – Trakų rajono savivaldybė (merė Edita Rudelienė ir administracijos direktorius Darius Kvedaravčius), LR Seimo nariai Jonas Liesys ir Jaroslav Narkevič, UAB „Fegda“ (direktorius Žydrius Baublys), UAB „Trakų vandenys“ (direktorius Romualdas Ingelevičius), UAB „Trakų kibinai“ (direktorius Jurij Špakovski), UAB „Trakų kooperacijos prekyba“ (direktorė Adelė Gedminienė), UAB „Karališka kibininė“ (direktorė Zinaida Juškienė), asociacija „Lietuvos keliai“ (vykdantysis direktorius Rimvydas Gradauskas), Ingrida ir Michailas Špakovskiai (UAB „Kiubetė“ savininkai), Dangutės Mikutienės labdaros ir paramos fondas, Romualda ir Tomas Pet-reikiai, Skirmantas Skrinskas, Stanislovas Petrauskas, Vita ir Andrius Mironovai, Dalia ir Juozas Ališauskai, Daiva ir Rimas Želviai, Albina Kukut, Silva ir Alfredas Kėzeliai, Eglė ir Linas Markevičiai, Jurgis Žabaliūnas.
Knyga „Saulė nusileido už Trakų pilies“ – puiki dovana visiems poezijos mylėtojams ir nuostabus karaimų poetės Julijos Tinfavičienės atminties įprasminimas, kurio neištrins ir tiksintis laikas, juo labiau, kad jis pristatytas lietuvių ir karaimų kalbomis.

Irma STADALNYKAITĖ,
knygos redaktorė