Pagrindinis puslapis Autoriai Živilė Gurauskienė. Čikagos lietuvius subūrė valstybės bei Nepriklausomybės sukaktims skirtas renginys – roko opera “Priesaika”

Živilė Gurauskienė. Čikagos lietuvius subūrė valstybės bei Nepriklausomybės sukaktims skirtas renginys – roko opera “Priesaika”

Živilė Gurauskienė. Čikagos lietuvius subūrė valstybės bei Nepriklausomybės sukaktims skirtas renginys – roko opera “Priesaika”

Rimanto Kunčo-Žemaitaičio ir Živilės Gurauskienės nuotraukos

“Dirvos” korespondentė Živilė GURAUSKIENĖ, Čikaga, JAV, www.voruta.lt

Š. m. vasario 22–ąją, neseniai paminėjus Vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės 102-ąsias metines, bei artėjant Kovo 11-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30–mečiui,  išeivijos lietuvius Lemont High School Performing Arts centro salėje subūrė dramatiška  roko operos „Priesaika“ JAV premjera, bendram kūrybiniam darbui sutelkusi ir roko muzikantus, ir garsius operos solistus. Opera pavergė žiūrovus jautria tema apie pokario partizanų ryžtą kovoti dėl Lietuvos laisvės, kurie, kartu su atlikėjais, po spektaklio dalijosi įspūdžiais bei jaudinančiomis akimirkomis, o dokumentinių filmų kūrėjas, režisierius  Arvydas Reneckis laidai “Pasaulio lietuvių žinios” (LRT) rengta filmuota medžiaga  dalijasi su “Dirvos” skaitytojais.

Spektaklio libretas, kurį kūrė Gediminas Jankus, vėliau prisidėjus Panevėžio muzikinio teatro režisieriui Nerijui Petrokui, paremtas pačių partizanų išlikusiais prisiminimais bei jų menine kūryba. Šiam projektui specialiai sukurta originali muzika ir gyvai atliekamos dainos pritariant patriotinei roko grupei „Thundertale“ – sunkiojo metalo komandai (lietuviškai – “Perkūno sakmė”), susikūrusiai 2004 metais ir turėjusiai tikslą nešti patriotinės muzikos vėliavą per Lietuvą, griežtu gitarų skambesiu ir karingais dainų tekstais priminti lietuviams apie garbingą jų šalies istoriją bei gilias karybos tradicijas. Libretas sukurtas remiantis už Lietuvos laisvę partizanų gretose kovojusių Juozo Jakavonio–Tigro, Justino Lelešiaus–Grafo, poeto Jurgio Urbono–Lakštučio, gimnazisto Juozo Nausėdos bei kitų laiškais, biografijomis, rankraščiais, kurių pagrindu ir buvo sukurtas spektaklis. “Tai vienas jautriausių mano paskutinių kūrybinių darbų, kuris pareikalavo stipriausių emocinių iškrovų”, – sakė Panevėžio muzikinio teatro režisierius Nerijus Petrokas.

 

Po spektaklio Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius įsiamžino su patriotine roko grupe „Thundertale“. Rimanto Kunčo-Žemaitaičio ir Živilės Gurauskienės nuotraukos

Neišgalvoti kunigo, mokytojo, ryšininkės gyvenimai leido žiūrovams prisiliesti prie jų likimų, išgyventi jų jausmus ir viltis, mirties nuojautas ir dar kartą įvertinti mums dovanotos laisvės kainą. Pasibaigus spektakliui ir aktoriai, ir žiūrovai neslėpė ašarų. Ilgai neišblėso scenoje balsu tariami partizanų priesaikos žodžiai, sukaustę žiūrovų jausmus: “Aš  prisiekiu Visagalinčio Dievo akivaizdoje vardan kritusių brolių už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę (…)”. “Norėjome sukurti kažką prasmingo, ir parodyti jaunajai kartai, kad jaustų atsakomybę už tai, kokią jie paliks Lietuvą savo vaikams.

Aš kalbu ne apie geografinę Lietuvą. Apie tą Lietuvą, kurią kievienas nešiojame savo širdyje, – po spektaklio kalbėjo Liudas Mikalauskas, pakvietęs visus kartu padainuoti su Lietuvių operos Čikagoje choru, vadovaujamu Nidos Grigalavičiūtės.  – Mes su šiuo spektakliu apvažiavome visą Lietuvą, ir nėra buvę, kad spektaklio metu neverkčiau, nes tema jautri kiekvienai šeimai, neišskiriant ir mano. Ir šiandien buvo matyti žmonių akyse ašaros, jie plojo ir dainavo kartu su mumis. Jei spektaklis palietė jų širdis – mūsų darbas yra atliktas. Smagu, kad spektakliui baigiantis kartu su Lietuvių operos Čikagoje choru ir žiūrovais improvizavome dainą “Žemėj Lietuvos”, kuri nebuvo spektaklio dalis, tačiau brangi kiekvienai lietuvių bendruomenei, užgaunanti jausmus žodžiais “…nors esi toli – tau širdy vieta…”.

Vytautas ir Zita Geštautai savo namuose prieš spektaklį. Rimanto Kunčo-Žemaitaičio ir Živilės Gurauskienės nuotraukos

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, visus pasveikinęs su praėjusia Vasario 16–osios švente bei artėjančia –  Kovo 11-aja, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30–mečiu, patikino, kad spektaklis jam paliko gilų įspūdį. “Jaunajai kartai,  manau, ypatingai svarbu priminti, kas yra laisvė, kaip už ją buvo kovojama, ir įskiepyti, kad tai nėra duotybė”, – mintimis dalijosi LR Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.

Lietuvių operos Čikagoje pirmininkas Mindaugas Razumas su meno vadove Nida Grigalavičiūte. Rimanto Kunčo-Žemaitaičio ir Živilės Gurauskienės nuotraukos

 

Visuomenininkas inžinierius Juozas Polikaitis su šeima – žmona ir marčia. Rimanto Kunčo-Žemaitaičio ir Živilės Gurauskienės nuotraukos

Lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapijos kunigas Liudas Miliauskas po spektaklio pabrėžė, kad jam džiugu, kad tokios istorijos yra atgaivinamos, perpasakojamos kitu žanru. “Šio spektaklio premjera mūsų sąmonėje sujungė ir partizaninį judėjimą, ir mūsų išgyventus Sausio įvykius, ir Baltijos kelią. Puikus laikas tokiam renginiui. Tai atgaivina patriotinius jausmus, kuriuos svarbu ugdyti ir puoselėti ten, kur mes esame. Tokių renginių mums labai trūksta – ne pramoginių, o gilios prasmės”, – akcentavo kunigas.

 

JAV LB Lemonto apylinkės valdyba, pirmininkė – Violeta Valaitytė (pirma iš dešinės). Rimanto Kunčo-Žemaitaičio ir Živilės Gurauskienės nuotraukos

Projekte dalyvavo iš Lietuvos atvykę: Patriotinio roko grupė „Thundertale“, Liudas Mikalauskas (bosas), Egidijus Bavikinas (tenoras), Sandra Lebrikaitė (sopranas). Kompozitoriai: Laurynas Baškys ir Jonas Chockevičius. Libreto autoriai: teatro kritikas, eseistas, visuomenės veikėjas Gediminas Jankus ir Panevėžio muzikinio teatro režisierius Nerijus Petrokas. Vaidmenis atliko roko grupės „Thundertale“ muzikantai bei operos solistai Liudas Mikalauskas (kunigas), Egidijus Bavikinas (mokytojas), Sandra Lebrikaitė (sesė). Dainų tekstų ir muzikos autoriai: Laurynas Baškys ir Jonas Chockevičius. Režisierius –  Nerijus Petrokas. Scenografas – Sergėjus Bocullo. Operos atvežimą į JAV organizavo Žygis Janus.

 

Po spektaklio – Kunigas Gediminas Keršys ir Lietuvių operos Čikagoje meno vadovė Nida Grigalavičiūtė. Rimanto Kunčo-Žemaitaičio ir Živilės Gurauskienės nuotraukos

Projekto rėmėjai: JAV lietuvių bendruomenės kultūros taryba, Lietuvių fondas, Čikagos lietuvių Rotary klubas, JAV Čikagos lietuvių apylinkė, Pasaulio lietuvių centras.

Beje, prieš spektaklį grupė išeivijos lietuvių rinkosi Vytauto ir Zitos Geštautų namuose paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio bei prisiminti partizaninės kovos prieš Sovietų sąjungos valdžią Lietuvoje dalyvių. Prie namų svečių dėmesį traukė Vytauto sukurtos dekoracijos – mediniai stovai su trijų Baltijos valstybių vėliavomis, Vytis, Trispalvės spalvų šviesoforas bei daugelis kitų, prie kurių įsiamžino jų namuose prieš spektaklį susirinkę svečiai. Autoriaus žmona Zita akcentavo, jog vyrui labai svarbi lietuvybės dvasia ir viską, ką sumąsto, įgyvendina savo lėšomis ir negailėdamas jėgų.