Pagrindinis puslapis Istorija Lietuvos Sąjūdis Vytautas Landsbergis. Lietuvos Sąjūdžio vienybės ir brolybės atsišaukimas

Vytautas Landsbergis. Lietuvos Sąjūdžio vienybės ir brolybės atsišaukimas

Lietuvos Sąjūdžio vienybės ir brolybės

Atsišaukimas

Lietuvos Sąjūdžio sukaktis mums visiems teprimena apie didžiąją brolybę.

Tai buvo, ją patyrėme. Todėl šių dienų pasauliui, draskomam godulio ir pykčio, mes tvirtai liudijame: galima gyventi kitaip.

Net jei patys paklydome ir nebesugebame, mūsų liudijimas išlieka: tai buvo galima prieš 25 metus, todėl tai tebėra galima.

Tik nebijokime išpažinti, ką patyrėme.

Tegul pyksta, tegul pajuokia, kurie nepatyrė, o mes turėkim viltį ir kalbėkim apie viltį.

Vaikams reikia apie tai kalbėti, kad girdėtų ir žinotų.

Jei netikėsim, kad yra brolybės viltis, pasaulis pavirs į neapykantos puotą žmogėdrų urve.

Ir po to nebebus nieko. Kaip sakė Apaštalas: jei meilės neturėsiu, būsiu niekas.

Bet juk norim, kad Lietuva gyventų. Todėl kalbėkime, liudykime ir žodžiu, ir darbu, kad galima gyventi kitaip.

Anuomet tikėjome ir karštai norėjome, ir neįmanomi dalykai tapo įmanomi.

Būkime visi didelis širdžių sąjūdis, ir gyvenimas tęsis išgelbėtas.

O dabar susirinkim Vilniuje, Seime ir prie Seimo, 2013 m. metų birželio 1-ąją dieną. Atsineškime vėliavas ir Sąjūdžio skyrių emblemas. Iki pasimatymo!

Vytautas Landsbergis,

Lietuvos Sąjūdžio XIV Suvažiavimas

Vilnius, 2013 m. birželio 1 d.

Naujienos iš interneto