Pagrindinis puslapis Lietuva Nuomonės, diskusijos, komentarai Vytas Tamošiūnas. Versti lietuvius užmiršti senus vietovardžius tai tas pats, kas versti žmogų užmiršti mirusį jam artimą žmogų

Vytas Tamošiūnas. Versti lietuvius užmiršti senus vietovardžius tai tas pats, kas versti žmogų užmiršti mirusį jam artimą žmogų

Vytas Tamošiūnas. Versti lietuvius užmiršti senus vietovardžius tai tas pats, kas versti žmogų užmiršti mirusį jam artimą žmogų

Karaliaučius

Vytas TAMOŠIŪNAS, Klaipėda, www.voruta.lt

Liepos 3 d. „Klaipėdoje“ buvo atspausdintas labai kategoriškas Bronislovo Ciunio straipsnis, smerkiantis tuos lietuvius, kurie dar ir dabar drįsta kokį Kaliningradą ar belorusių Grodną pavadinti Karaliaučiumi ar Gardinu ir pan.

Tas pilietis griežtai pasisako prieš kai kurių užsienyje atsidūrusių vietovardžių lietuvišką formą ir tuo pačiu nori save pateikti kaip lietuvių kalbos puoselėtoją ir sergėtoją. Minėto straipsnio autorius labai primena žmones, kurie save pristato patriotais ir tuo pačiu išsijuosę smerkia V. Landsbergį, o ne kokį buvusį kolaborantą ar šių dienų prisitaikėlį. Nematau nieko blogo savo tarpe senus vietovardžius, kurie vienaip ar kitaip buvo surišti su Lietuvos istorija, vadinti lietuviška forma, nors jie dabar atsidūrę už šių dienų Lietuvos ribų.

Panašiai elgiasi ir kitos tautos, kai jų valstybių sienos istorijos eigoje dėl įvairių priežasčių keitėsi. Juk ir mūsų Vilnių ir Klaipėdą daugelis lenkų ar vokiečių tebevadina Vilno ar Memel. Tas Bronislovas Ciunis skelbia, kad reikia užmiršti, kas kada buvo, kas kam priklausė, dėsto, kad nei Gardinas, nei tas pats Karaliaučius niekada nepriklausys Lietuvai. Bet dar palyginti neseniai daugelis skelbė, kad Lietuvos nebus ir amžinai bus tik tarybų Lietuva TSRS sudėtyje.

Ką gali žinoti, kas gali nutikti ir su žemėmis, kurios dėl įvairių aplinkybių nebuvo prijungtos prie Lietuvos. O versti lietuvius užmiršti senus lietuviškus vietovardžius, tai tas pats, kas versti žmogų užmiršti mirusį jam artimą žmogų. Yra žmonių, kurie palaiko Rusiją dėl Krymo užgrobimo, nemato tame nieko blogo, bet smerkia lietuvius, kad jie kai kada savo bendravime kokį vietovardį artimame užsienyje pavadina lietuviškai. Gal ir minėtas B. Ciunis laikosi panašios taktikos.

Tarp kitko, net patys rusai norėjo pakeisti Kaliningrado pavadinimą į kokį nors padoresnį pavadinimą, nes ir jiems buvo gėda, kad senas istorinis buv. Prūsijos miestas pavadintas vieno iš buv. aktyvaus stalinisto vardu, kuris net tame mieste nebuvo kojos įkėlęs. Deja, Putino gerbėjai ir kremliaus vyrukai neleido to padaryti. Mes, lietuviai, esam vieni iš kitų tautų, labiausiai nukentėję nuo stalinistų siautėjimo, todėl mums yra sunku vardyti stalinistų primestus ir sovietų propagandai skirtus pavadinimus.