Sveikinimas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga

Sveikinimas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga

Iš kairės –„Trakų žemės“ direktorius-vyr. redaktorius  ir „Vorutos“  žurnalo vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius su redaktore Irma Stadalnykaite, Trakų rajono savivaldybės mero patarėja Jovita Sajavičienė ir Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Agata Mankeliūnienė bei „Trakų žemės“ redaktorė Jolanta Zakarevičiūtė. Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Šiandien Trakų rajono savivaldybė pasveikino „Trakų žemės“ ir VšĮ „Vorutos“ fondo darbuotojus artėjančios Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga.

UAB „Trakų žemė“ leidžia Trakų rajono laikraštį „Trakų žemė“ ir interneto dienraštį www.traku-zeme.lt. VšĮ „Vorutos“ fondas leidžia Lietuvos istorijos žurnalą „Voruta“ ir interneto dienraštį www.voruta.lt. Abiejose įmonėse dirba 5 darbuotojai. Kiti žurnalistai dirba pagal individualios veiklos pažymas ir autorines sutartis.

VšĮ „Vorutos“ fondas leidžia knygas. Jau atiduota spaustuvei  knyga „Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas“ (II knyga) ir spaudai rengiama ambasadorės dr. Halinos Kobeckaitės knyga „Karaimų istorijos pėdomis“, kuri bus išleista š. m. II pusmetį.

Taip pat Naujųjų metų sandūroje VšĮ „Vorutos“ fondas išleido istoriko Algirdo Grigaravičiaus knygą „Jonas Smilgevičius – kitoks signataras“.

Iš kairės – „Trakų žemės“ direktorius-vyr. redaktorius  ir „Vorutos“  žurnalo vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius su redaktore Irma Stadalnykaite, Trakų rajono savivaldybės mero patarėja Jovita Sajavičienė su Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Agata Mankeliūniene bei viešųjų ryšių specialiste Sigita Nemeikaite. Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.

„Trakų žemės“ inf.

Komentarų sekcija uždaryta.

Naujienos iš interneto