Pagrindinis puslapis Lietuva Sveikiname prof. Vytautą Landsbergį

Sveikiname prof. Vytautą Landsbergį

Sveikiname prof. Vytautą Landsbergį

Profesorius Vytautas Landsbergis savo namuose Vilniuje. 2016 m. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

www.voruta.lt

Gražią sukaktį švenčia Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, atkurtos Lietuvos valstybės vadovas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Pirmininkas, profesorius Vytautas Landsbergis.

Nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis „Voruta“ (nuo 2020 m. – žurnalas) ir Trakų rajono laikraštis „Trakų žemė“ (1988 m. įsteigtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Trakų rajono tarybos nutarimu) yra spausdinę ne vieną jo atsišaukimą, kreipimąsi, straipsnį, yra su juo bendravę bei dalyvavę įvairiuose susitikimuose, knygų pristatymuose. Ta proga dalinamės 2016 m. gruodžio mėn. nuotrauka profesoriaus namuose, kuomet du redakcijos darbuotojai lankėsi, rengdami spaudai leidinį „Vytauto Landsbergio fondas 1991–2016 m.“. Jį „Vorutos“ leidykla išleido 2017-aisiais. Daug jo pasisakymų yra publikuota Lietuvos istorijos internetiniame dienraštyje www.voruta.lt. Džiaugiamės kiekvienu jo viešinamu straipsniu kituose leidiniuose ir tikimės, laukiame naujų susitikimų, nes profesorius yra prisidėjęs prie Trakų rajono Sąjūdžio steigimo, dalyvavo Steigiamojoje konferencijoje 1988 m. rugsėjo 14 d.

Visų Trakų sąjūdininkų, mūsų laikraščio skaitytojų vardu linkime Jam Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, palaimos ir globos bei stiprios sveikatos.

„Trakų žemės“ ir „Vorutos“ redakcijos darbuotojai ir bendradarbiai

„Trakų žemės“ ir „Vorutos“ redakcijos darbuotojai ir bendradarbiai