Pagrindinis puslapis Uncategorized Stanislovo Rapolionio premija įteikta „Vorutos“ leidėjui Juozui Vercinkevičiui

Stanislovo Rapolionio premija įteikta „Vorutos“ leidėjui Juozui Vercinkevičiui

Sigita NEMEIKAITĖ, Vilnius

2011 m. gegužės 13 dieną, penktadienį, šalies mokslo ir kultūros visuomenės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Prietryčių Lietuvos švietimo, kultūros organizacijų, Vilnijos krašto šviesuomenės atstovai  susirinko į tradicinės Stanislovo Rapolionio premijos įteikimo iškilmes Eišiškėse.

Graži šventė buvo surengta Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje. Erdvioje, modernioje salėje į susirinkusius mąsliai žvelgė vieno iš lietuviškos raštijos pradininkų S. Rapolionio, įamžinto biusto akmenyje, akys. Šis nebylus žvilgsnis į salę tarsi liudijo – ir anuomet, XVI a., ir šiandien, XXI a., lietuviškam žodžiui tebereikia didelės jį auginančios meilės, rūpesčio ir globos. Ypač pietrytiniame mūsų valstybės pakraštyje.

S. Rapolionio vardas lietuviškai gimnazijai Eišiškėse suteiktas neatsitiktinai. Žymusis senosios lietuvių raštijos pradininkas (1485–1545), pirmasis Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius, yra gimęs netoli Eišiškių. Jo išskirtinės reikšmės darbai, asmenybės skleista šviesa ir po kelių amžių yra gyvi, branginami gimtinėje.

Svečius maloniai sutiko gimnazijos direktorė Danuta Zuzo, mokytojai ir gausus pulkas mokinių. Ne vieno, bežengiančio pro gimnazijos duris, akys užkliuvo už gražios parodėlės. Lentynose buvo išdėliotos Pietryčių Lietuvos mokytojų išleistos kūrybos knygos, sulaukusios svečių dėmesio.

Iškilmės prasidėjo gimnazijos ansamblio giedama Maironio „Lietuva brangi“, kurią salėje esantieji dainavo kartu pakilę iš savo vietų. Svarų žodį tarė Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, pristatęs prestižinę S. Rapolionio premiją, kuri skiriama už švietimo, kultūros ugdymą, kalbos, tautiškumo ir istorijos sklaidą. Šešerius metus premiją skirdavo Lietuvos tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, o nuo šių metų šią tradiciją yra perėmusi draugija „Rytas“.

Įdomią, prasmingą ir gilią S. Rapolionio veiklos ir epochos apžvalgą pateikė hum. m. dr. doc. Darius Kuolys, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto humanitarinių mokslų daktaras, docentas, kultūros istorijos tyrinėtojas, praskleidęs ne vieną paslaptingą istorijos atodangą.

Šių metų premijos laureatu paskelbtas Lietuvos Sąjūdžio laikraščių leidėjas, vienintelio Lietuvoje istorijos laikraščio „Voruta“, Trakų krašto savaitraščio „Trakų žemė“ steigėjas ir vyriausiasis redaktorius, viešosios įstaigos „Vorutos fondas“ įkūrėjas Juozas Vercinkevičius.

Abu laikraščiai buvo įkurti Sąjūdžio priešaušriu ir per daugiau nei du dešimtmečius įgijo savo ištikimų skaitytojų auditoriją bei tvirtą poziciją plačioje šalies žiniasklaidos erdvėje. J. Vercinkevičius yra išleidęs nemažai istorijos, kalbos, memuaristikos knygų bei kitų leidinių, išugdęs gražų pulką jaunųjų ir jau patirtį sukaupusių žurnalistų bei spaudos bendradarbių. Trakuose gyvenantis žurnalistas ir leidėjas nuo pat savo karjeros pradžios išskirtinį dėmesį skiria šalies istorijos populiarinimui, lietuvybei, Pietryčių Lietuvos problemoms, kultūros iniciatyvoms ir jų įgyvendinimui. J. Vercinkevičius per savo darbo metus yra išsamiai nagrinėjęs bei paskleidęs spaudoje, internete gausybę Vilnijos krašto bei šalies istorijos slėpinių, žurnalistinių tyrimų, publicistikos, kultūros įžvalgų.

Septintąjį S. Rapolionio premijos laureatą V. Vercinkevičių pasveikino ir Vytauto Landsbergio fondo vadovė Gražina Landsbergienė, palinkėjusi naujų idėjų ir įgyvendintų darbų. Nuoširdžius žodžius laureatui skyrė iškilmėse pasisakęs Seimo narys Gintaras Songaila, „Vilnijos“ draugijos pirmininko pavaduotoja Nijolė Balčiūnienė, buvęs S. Rapolionio gimnazijos direktorius, mokytojas Vytautas Dailidka ir kiti šventės dalyviai.

Šiltą, su meile parengtą programą svečiams dovanojo gimnazijos mokiniai.

Po iškilmių jų dalyviai, vedami gimnazijos direktorės D. Zuzo, apžiūrėjo klases, bendravo su mokytojais ir mokiniais. Regis, tądien su žydinčiu pavasariu atgijo ir nemari lietuvių raštijos pradininko S. Rapolionio dvasia, liudijusi: čia buvome, esame, būsime.

Stanislovo Rapolionio premiją gavusių sąrašas:

1. Vytautas Dailidka – 2007 m.

2. Dr. Algirdas Kavaliauskas – 2007 m.

3. Viktorija Lapėnienė – 2008 m.

4. Antanas Karmonas – 2008 m.

5. Algimantas Masaitis – 2008 m.

6. Jonas Bajorūnas – 2009 m.

7. Juozas Vercinkevičius – 2011 m.

Autorės nuotr.

Nuotraukose:

1. Vytauto Landsbergio fondo vadovė G. Landsbergienė, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas A. Masaitis ir S. Rapolionio premijos laureatas J. Vercinkevičius (dešinėjė)

2. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos mokinės dainavo susirinkusiems svečiams

3. LR Seimo narys G. Songaila

4. Vytauto Landsbergio fondo darbuotoja Ona Miliauskaitė (kairėje) ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas

5. Svečius pasitiko Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos direktorė D. Zuzo

6.  S. Rapolionio veiklos ir epochos apžvalgą pateikė D. Kuolys

7.  Savaitraščio „Trakų žemė“ redaktorė Auksė Kekytė (dešinėje) ir istorijos laikraščio „Voruta“  redaktorė Jurgita Brasiūnaitė

8.  Nuoširdžiai pasisakė „Vilnijos“ draugijos pirmininko pavaduotoja N. Balčiūnienė

Voruta. – 2011, geg. 21, nr. 10 (724), p. 12.