Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Kalba – visų mūsų ryšys ir bendravimo pamatas. Ji lemia mūsų filosofiją, mūsų santykį su pasauliu, ji kinta kartu su mumis, ji atveria ar užveria duris pažįstant kitas kultūras. Kalba neegzistuoja be visuomenės ir visuomenės nėra be kalbos.

Modernėjančios visuomenės vyksmo negali neatliepti kalbos atsinaujinimas. Spausdintas žodis gimtąja kalba yra viena gražiausių mūsų tautos pergalių, mūsų visuomenės gebėjimo susitelkti dramatiškais istorijos momentais įrodymas. Kaip rašė 1903 metais Aleksandras Jakštas-Dambrauskas: „Jei rusiškoji valdžia nebūtų nusitvėrusi niekingo projekto užmesti lietuviams graždanką, Lietuvos žmonės nė jokiu būdu nebūtų galėję taip išsilaisvinti taip trumpu laiku, kaip tai regime dabar“.

Mielieji lietuvių kalbos mokslininkai, knygų kūrėjai, leidėjai, spaudos, elektroninės žiniasklaidos darbuotojai, sveikinu su Gegužės 7-ąja – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena!

LRS Kultūros komiteto pirmininkas                               Vytautas Juozapaitis

Naujienos iš interneto