Pagrindinis puslapis Kultūra Reikšmingi metai ir darbai Lietuvos kampanologų draugijos veikloje

Reikšmingi metai ir darbai Lietuvos kampanologų draugijos veikloje

Reikšmingi metai ir darbai Lietuvos kampanologų draugijos veikloje

Renato Dūdos 2 dalių albumas „Varpai Lietuvoje“

Audronė Vainauskaitė, Lietuvos kampanologų draugijos kanclerė, www.voruta.lt

Lietuvos kampanologų draugija „Societas campanarum Lituaniae“ 2017 metais įkurta Rokiškyje ir jungia šalies varpų tyrinėtojus: meno istorikus, karilionierius, fotografus, visuomenininkus. Ši draugija ne tik vienintelė tokio pobūdžio Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse. Lenkijoje, kurioje ypatingai aktyvūs moksliniai tyrinėjimai kampanologijos srityje, „Societas campanarum Lituaniae“  pavyzdžiu šiais metais įkurta kampanologų organizacija.

Šios naujai įkurtos draugijos  nariai kolegas iš Lietuvos birželio pabaigoje pakvietė į iškilmes Lenkijoje. Birželio  28-29 d. Krokuvoje,  Vavelyje, Šventųjų Stanislovo ir Vaclovo katedroje, pradėtas minėti iškilus šių metų įvykis –  Žygimanto varpo 500-asis jubiliejus. Šį varpą Lietuvos Didysis Kunigaikštis ir Lenkijos Karalius Žygimantas Senasis užsakė 1520 metais pas meistrą Hansą Behamą. Varpas buvo pagamintas Krokuvoje esančioje varpų liejykloje ir pakabintas Vavelio Katedros bokšte 1521 metų liepos 9 dieną, sekmadienį.

Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Krokuvos arkivyskupas Marek Jędraszewski, dalyvavo Lenkijos, Lietuvos, Čekijos kampanologai, gausus būrys svečių. Birželio 29 d. Krokuvos arkivyskupijos centre, po istoriniu Žygimanto varpu, ant kurio išlieti Lietuvos ir Lenkijos herbai,  Lenkijos organizacijos Societas Campanalogica prezidentas dr. Piotr Jamski ir Lietuvos kampanologų draugijos prezidentas Leonardas Šablinskas  pasirašė bendradarbiavimo ketinimų protokolą.

Minint šią sukaktį, vyko Kampanologų simpoziumas, kurio metu kartu su kitais mokslininkais, meno istorikais pranešimą skaitė ir Lietuvos kampanologų draugijos Valdybos pirmininkas dr. Gintautas Žalėnas.

Reikšmingas įvykis Lietuvos kampanologų draugijos gyvenime – draugijos narys, visuomenininkas iš Kauno Renatas Dūda šiais metais įgyvendino dešimties metų darbą, kurį drąsiai galima pavadinti viso gyvenimo projektu – išleido didelės apimties 2 dalių albumą „Varpai Lietuvoje“. Fotografuodamas Kauno, Šiaulių ir Vilkaviškio bažnyčias, dalyvaudamas religinėse apeigose, knygos autorius ypatingai susidomėjo bažnyčių varpais, pradėjo rengti ekspedicijas visoje Lietuvoje. „Tiems, kurie vers puslapį po puslapio, noriu palinkėti geriau pažinti varpus ir gimtinės bažnyčios varpo skambesį nešioti savyje visą gyvenimą…“ rašo knygos įžangoje Renatas Dūda.

Ypatingą padėką knygos autoriui skiria draugijos nario Romo Petro Šaulio šeima už knygos autoriaus surastus faktus, kad meno istorikė  Ona Navickienė (Gražinos Šaulienės mama) yra pirmoji Lietuvoje kampanologė, ištyrusi apie 300 istorinių varpų. Draugijos narys Romas Petras Šaulys šiais metais mini garbingą 80 metų jubiliejų – minėdami šią progą kampanologai rinkosi Vepriuose, kur kilnius darbus nepailstamai strateguoja Romas Petras Šaulys. Nuoširdi Lietuvos kampanologų draugijos padėka kardinolui, Kauno arkivyskupijos emeritui Sigitui Tamkevičiui už ilgametę moralinę ir finansinę paramą atkuriant Veprių kalvarijas.

Šiais metais draugija susitelkė dar vienam reikšmingam darbui, kurio rezultatas – jau visai netrukus. Beliko vos kelios Rokiškio krašto bažnyčios, kurių varpai dar netyrinėti.   Iš bažnyčios į bažnyčią keliauja varpų tyrinėtojai – meno istorikas, mokslininkas dr. Gintautas Žalėnas, Lietuvos kampanologų draugijos „Societas campanarum Lituaniae“ prezidentas, Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo valdytojas Leonardas Šablinskas, fotografas, Rokiškio krašto metraštininkas Darius Baltakys, fotografas visuomenininkas Renatas Dūda, draugijos kanclerė Audronė Vainauskaitė. Sužinojęs apie  mokslines ekspedicijas, prie draugijos veiklos prisijungė meno istorikas Rolandas Gustaitis. Varpams tyrinėti buvo gautas Panevėžio vyskupijos vyskupo Lino Vodopjanovo OFM leidimas. Rajone yra 19 bažnyčių. Varpų – apie 30.

Mokslininkai aprašo, pateikia medžiagą, D. Baltakys ir R. Dūda fotografuoja ir bažnyčias, ir varpus. Tyrimai, įžvalgos, pasakojimai ir nuotraukos suguls į albumą, kurio darbinis pavadinimas  „Rokiškio dekanato bažnyčių varpai“. Leidinio tikimasi metų pabaigoje.

Šiuo sudėtingu metu Lietuvos kampanologų draugija su Dievo pagalba susitelkė svarbiems darbams, neabejotinai  turintiems išliekamąją vertę.

 

Naujienos iš interneto