Pagrindinis puslapis Lietuva Pritarta vaiko kambarių įrengimui institucijose ir įstaigose

Pritarta vaiko kambarių įrengimui institucijose ir įstaigose

Pritarta vaiko kambarių įrengimui institucijose ir įstaigose

www.voruta.lt

Spalio 6 d. posėdyje Žmogaus teisių komitetas svarstė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (XIVP-845). Šio dokumento tikslas – plėsti vaikų priežiūros, pagalbos tėvams, auginantiems vaikus, formų įvairovę ir suteikti tėvams (globėjams) galimybę derinti darbą, karjerą ir vaikų auginimą.

Priėmus siūlomą įstatymą, būtų nustatyta pareiga valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose įrengti vaiko kambarius, o kitoms institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir įmonėms būtų rekomenduojama vaiko kambarį įrengti. Komitetas įstatymo projektui pritarė.

 Tokių kambarių įrengimas būtų privalomas, jeigu institucijoje ar įstaigoje būtų patvirtinta ne mažiau kaip 100 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ar valstybės pinigų fondų, pareigybių.  Įstatymo iniciatorių teigimu, tokio dydžio institucijos ar įstaigos dažniausiai turi užtektinai patalpų (įskaitant nenaudojamas) ir finansinių lėšų vaiko kambariui įrengti. Tokiose  institucijose ir įstaigose paprastai egzistuoja ir realus poreikis turėti vaiko kambarį.

 Priėmus įstatymą, minimalius reikalavimus vaiko kambario įrengimui nustatytų Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Siekiant sudaryti galimybes  institucijoms ir įstaigoms pasirengti vaiko kambarių įrengimui bei veiklai, taip pat Vyriausybei (jos įgaliotai institucijai) suteikti pakankamai laiko parengti įstatymą įgyvendinančius teisės aktus, siūloma nustatyti, kad Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymas įsigaliotų 2022 m. birželio 1 d., o poįstatyminiai teisės aktai turėtų būti parengti iki 2022 m. balandžio 30 d. Taip būtų sudarytos reikalingos sąlygos 2022 m. birželio 1 d. visoms  atitinkamo dydžio valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms turėti veikiančius vaiko kambarius.