Pagrindinis puslapis Kultūra Naujas žvilgsnis į Kauno Naujamiestį

Naujas žvilgsnis į Kauno Naujamiestį

www.voruta.lt

Sklandžiai užbaigdama 2019-uosius, leidykla „Keliautojo žinynas“ išleido autorių Vytenio ir Junonos Almonaičių knygą „KAUNO NAUJAMIESTIS: keliautojo žinynas“. Tai leidinys visiems, kuriems įdomu, kur buvo įvietintas Nepriklausomos Lietuvos kūrimas XX a. 3–4 dešimtmečiais, kur gyveno ir dirbo daugelis pirmosios Lietuvos Respublikos valstybės ir visuomenės veikėjų, kur suklestėjo modernizmo architektūra.

Į nedidelio formato knygą sutalpinta apie 240 000 spaudos ženklų teksto, maždaug 270 iliustracijų, aprašyta 81 lankytina vieta, esanti plote tarp Miesto sodo, Žaliakalnio šlaitų, geležinkelio ir Nemuno. Knyga ne tik patogi keliaujantiems, bet ir draugiška aplinkai: čia nerasite kelių iš eilės tuščių puslapių ar paraščių, kuriose galima parašyti dar vieną knygą. Žinynas neužims daug vietos ir jūsų lentynoje, tilps į kišenę.

Autoriai, rengdami šį, kaip ir kitus savo žinynus, nebijo būti vadinami „nuobodžiais visažiniais“ ir drąsiai imasi apibendrinti istorikų, architektūrologų, menotyrininkų ir kitų specialistų iki šiol sukauptus faktus, hipotezes, o kai kada – netgi ir išsakytus požiūrius, ypač tais atvejais, kai jų esama nevienareikšmiškų. Be abejo, autoriai turi ką pasakyti ir patys. Istorikas, humanitarinių mokslų dr. Vytenis Almonaitis, nuosekliai besidomintis kultūros paminklų apsauga ir panauda turizmo srityje, dėstantis atitinkamą discipliną Vytauto Didžiojo universitete, nebijo pateikti ir savo požiūrį į paveldą. Socialinių mokslų (psichologijos) dr. Junona Almonaitienė taip pat randa kur pritaikyti savo, kaip mokslo istorikės požiūrį ir pastebėjimus.

Nuobodumo išvengti padeda pasirinkta forma, kurią kai kurie skaitytojai lygina su detektyvu. Intriguoja atskleistos detalės, kurių visuma tampa pamatu tolesnėms įžvalgoms. Miestas, peržvelgtas atidžiu autorių žvilgsniu, tampa ne tik matomas, bet ir suprantamas, o jo dekodavimas įvyksta lengvai ir  su džiaugsmu. Apibendrindami, įžvelgdami tendencijas, keliais pjūviais susumuodami kultūrines vertes (istorinę, architektūrinę, meninę) autoriai sudaro sąlygas kitiems, atsispyrus nuo jų teiginių, imtis tolesnių savų tyrinėjimų.

Knygos formatas parankus šiuolaikiniam žmogui, turinčiam vis mažiau laiko ir kantrybės, o galiausiai – netgi ir įgūdžių skaityti ilgus, sudėtingus tekstus, tačiau visgi norinčius gauti kokybišką, išsamią ir apibendrintą svarbiausią informaciją apie vietovę, į kurią atvyksta, arba – kurioje gyvena, nori su ja supažindinti iš kitur atvykusius savo svečius. Ne veltui Vytenio ir Junonos Almonaičių knygas itin vertina gidai, kelionių ir žygių vadovai.

Kita vertus, žanras bei knygos apimtis autorius riboja, ne vienas gali pasigesti čia neaprašyto vieno ar kito itin svarbaus kultūros paminklo. Autoriai tai pripažįsta, teigdami, jog kai kurie sprendimai buvo priimti gana skausmingai, po ilgų diskusijų, ir tikisi, kad knygai susilaukus palankių įvertinimų, ją galės išleisti papildytą, patobulintą ir praplėstą.

Kad tokių knygų reikia, ir kad jos patinka daugeliui, rodo platus knygos rėmėjų sąrašas. Kartu tai – pasitikėjimo ilgamete „Keliautojo žinyno“ knygų rengimo, leidybos bei visuomeninės veiklos patirtimi įrodymas, kuriuo autoriai sako nuoširdžiai besididžiuojantys. Daugiausi lėšų knygos leidybai skyrė LR Kultūros paveldo departamentas. Galima konstatuoti, kad ši investicija pasiteisino, nes pati knygos idėja – supažindinti su praeitimi, asmenybėmis, kultūros reiškiniais, taikant gyvosios istorijos principą, pristatant paminklus ir prie jų „segant“ informaciją – priimtina daugeliui.

Kiek keista, kad tarp knygos rėmėjų neminimos Kauno miesto savivaldos institucijos. Belieka tikėtis, kad tai nėra autorių darbo vertės nesupratimas, o tiesiog nesusipratimas, kuris ateityje bus išspręstas.

Susidomėjusieji leidiniu gali apsilankyti „Keliautojo žinyno“ internetiniame knygyne (www.keliautojozinynas.lt), kuriame galima knygą įsigyti leidėjų kaina, priskaičiuotos tik atsiuntimo išlaidos. Knygą „Kauno Naujamiestis“ galima nusipirkti ir daugelyje Lietuvos knygynų.

„Vorutos“ informacija