Pagrindinis puslapis Pasaulis Lietuva - JAV Mergaitė iš Musninkų – Marija Remienė – viešėjo Tėviškėje

Mergaitė iš Musninkų – Marija Remienė – viešėjo Tėviškėje

Kalba Marija Remienė. Juozo Vercinkevičiaus nuotraukos

Neringa TUŠKEVIČIENĖ, Širvintos, http://krastonaujienos.lt/

„Išskridę paukščiai į namus sugrįš pavasarį saulėtą…“  – dainavo Domantas Rolis sekmadienį Musninkų (Širvintų raj.) varpinėje, kur po šventų mišių Musninkų Švč. Trejybės bažnytėlėje susirinko gausus būrys svečių. Prie bažnyčios garbingą viešnią pasitiko Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokiniai, pasipuošę tautiniais rūbais.

Kaip tas paukštis kasmet grįžtantis namo, į Musninkus atvyksta JAV lietuvė, Musninkų parapijos, gimnazijos ir bendruomenės rėmėja, ne vieno kultūrinio leidinio mecenatė, lietuvybės JAV ir pasaulyje puoselėtoja, J.Basanavičiaus premijos laureatė, Širvintų rajono garbės pilietė, Musninkuose gimusi ir augusi ponia Marija Bareikaitė Remienė. Čia ji nuolat yra laukiama, prisimenama ir mylima. Čia prisimenami ir branginami jos visi geri darbai. Kiekvienas šios Musninkų mergaitės atvykimas – didžiulė šventė Musninkams ir musninkiečiams.

 

Mokytojai Helena Vaicekauskienė ir Filomena Vaicekauskienė

Ne atsitiktinai ponios Marijos viešnagės proga dainavo Domantas. Šio jaunuolio mokslus remia ponia Marija. Iškart po mišių, mokinukų lydima ponia Marija pagerbė Nepriklausomybės akto signataro Alfonso Petrulio atminimą. Viešniai parodytas naujasis miestelio paminklas Musninkų valsčiaus savanoriams, prie kurio pastatymo prisidėjo ir Marija Remienė. Čia A.Petrulio gimnazijos mokytojos ir mokiniai giedojo „Lietuva brangi“. Viešnia džiaugėsi matydama būrį gimnazistų, laikančių trispalves vėliavas. Ją graudino viskas: dainos, žodžiai, vaizdai. Bet tai buvo džiaugsmo ašaros. Džiaugsmo, kuris apima sugrįžus namo.

Pusantro šimto metų skaičiuojančioje medinėje varpinėje Musninkų bendruomenės „Spindulys“ (pirmininkas Alvydas Rolis) iniciatyva įkurtas miestelio muziejus. Čia saugomos ir ponios Marijos šeimos nuotraukos, knygos. Čia vyksta ne vienas susitikimas, paroda, diskusija.

Susitikimą su Širvintų rajono garbės piliete Marija Remiene vedė bendruomenės nariai Audronė Janušauskienė ir Steponas Mažrimas. Jiems talkino jaunieji musninkiečiai Rūta ir Rokas, vyresni bendruomenės nariai. Buvo prisiminta viešnios žodžiai iš jos rašytų knygų, skaitytos jų ištraukos.

Jaunimas dovanojo kelias dainas, kurias kartu dainavo ir viešnia.

Ponia Marija labai apsidžiaugė, kai pamatė, jog su ja pasilabinti atvyko du buvę rajono merai Vytas Šimonėlis ir Vincas Jasiukevičius. M.Remienė pasakojo, kad pirmasis Širvintų rajono valdžios žmogus, su kuriuo jai teko susipažinti buvo tuometinis meras Vytas Šimonėlis. Viešnia jį prisimena, kaip inteligentišką ir atsakingą vadovą. Ji ir dabar jo pasiteiravo, kodėl vėl neina į merus. Buvę merai viešniai dovanojo lauko gėlių puokštę ir V.Šimonėlio bičių sunešto medaus.

„Spindulio“ bendruomenės pirmininkas Alvydas Rolis viešniai dovanojo šviežios naminės duonos kepalą, kuriuo ji labai džiaugėsi sakydama, kad tik tokios dovanos ir laukia JAV. Audronė Janušauskienė įteikė medaus. Ponia Marija pasidžiaugė, kad medumi pasidalins su sesute, gyvenančia vienuolyne.

 

Musninkų bendruomenės pirmininkas Alvydas Rolis

Viešnia atsistojusi ištarė: „Aš esu mergaitė ir Musninkų“. Po šių žodžių nuaidėjo garsūs plojimai. Nors ponia Marija gyvena toli nuo Tėviškės, tačiau ji nuolat domisi, kas čia vyksta. Tad ji nesijaučia nutolusi nuo savo gimtųjų Musninkų. Ji pasakojo, kad visas gaunamas nuotraukas, vaizdo įrašus iškart siunčia ir seseriai, o tuomet abi telefonu ilgai juos aptarinėja (seseris skiria tūkstantis mylių). Viešnia labai džiaugėsi bendruomenės nuveiktais darbais, gyrė pirmininką Alvydą, kad jis tinkamu keliu veda visą bendruomenę. Ji taip pat labai džiaugėsi, kad Musninkai turi savo būsimą kunigą, pirmakursį seminarijos auklėtinį Tautvydą Dikčių. Viešnia nuoširdžiai sveikino jo mamą, sakydama, kad tai didžiulė garbė visai giminei ir motinai.

 

Seminaristas Tautvydas Dikčius

Kalbėdama susirinkusiems, Marija Remienė prisiminė tą dieną, kai jos tėveliai nusprendė emigruoti. Nelengvas jų buvo kelias. Ne taip, kaip dabar, susikrauni lagaminus ir išvyksti. Pirmu arklio tempiamu vežimu važiavo tėvelis, antruoju mamytė, kuri labai verkė, o trečiajame sėdėjo visi trys Bareikų vaikai – Marija su broliu ir seserimi…

„Šiandien jums pirmiems atvežiau savo paskutinę – septintą – knygą,“  – kalbėjo viešnia. Ne ji parašė knygą, bet visą medžiagą, nuotraukas rinko pati.  Pati rūpinosi ir pinigais. Bet knyga apie JAV lietuvių indėlį į Lietuvos nepriklausomybę pasiekė dienos šviesą. Musninkiečiams knygas viešnia dovanojo, kitur sakėsi parduosianti. Du knygos pristatymai numatyti Vilniuje ir Kaune. Juose dalyvaus ir Marija Remienė.

Kiekvienam svečiui knygoje viešnia parašė po palinkėjimą, kiekvieną pakalbino. Juk su dauguma ji susirašinėja elektroniniais laiškais, tad visus pažįsta.

 

Redaktorė Neringa Tuškevičienė

Po nuoširdaus pokalbio ponia Marija pakviesta paragauti čia pat ant laužo virtos sriubos, kuri jai labai patiko. Bendruomenės vyrai išvirė jos net 50 litrų. Čia pat grojo Musninkų jaunimo kapela. O jau kalbų kalbų… Rodėsi, šeima draugėn suvažiavo.

„Krašto naujienos“  Vilniaus krašto laikraštis