Kaip padidinti komandos našumą ir išlikti konkurencingais?

Kaip padidinti komandos našumą ir išlikti konkurencingais?

Ne paslaptis, kad šiuo metu konkurencija verslo pasaulyje – itin didelė. Įvairios komercinės įmonės nuolat konkuruoja tarpusavyje siūlydamos rinkai tam tikrus produktus, siekia įsitvirtinti ir, žinoma, gauti maksimalios naudos. Tačiau toli gražu ne visoms įmonėms pavyksta pasiekti norimų rezultatų ir neprapulti konkurencingoje verslo rinkoje. Kas įtakoja šias nesėkmes? Įmonės, norinčios įgyti konkurencinį pranašumą turi daug dėmesio skirti komandos našumo didinimui, darbo aplinkos gerinimui ir inovatyviam požiūriui tiek į verslą, tiek į darbuotojus.

Kaip tai pritaikyti savo įmonėje? Vienas iš būdų – įmonėje pradėti taikyti našias projektų valdymo metodikas. Šiame straipsnyje išsamiai apžvelgsime veiksmingus būdus, leidžiančius įmonėms padidinti savo komandų efektyvumą ir konkurencingumą.

Komandos našumas – kas tai?

Siekiant, kad komanda dirbtų našiai ir pasiektų efektyvių rezultatų, visų pirma, reikia gerai suprasti, kas yra komandos našumas. Komandos našumas apibūdinamas kaip vieningas visos komandos darbas, kuomet kiekvienas narys turi skirtingų įgūdžių skirtingose srityse ir panaudoja šiuos įgūdžius įgyvendinant turimus tikslus. Verta akcentuoti, kad našiai dirbanti komanda pasižymi šiomis savybėmis:

  • Pasitikėjimu. Komandos nariai gali pasitikėti vienas kitu ir visuomet yra tikri, kad neliks apvilti.
  • Atvirumu. Dalijamasi informacija ir nuomonėmis su kitais komandos nariais, išklausomos idėjos, sprendžiamos problemos.
  • Bendradarbiavimu. Visi komandos nariai vienodai prisideda prie tikslų siekimo, kartu išgyvena nesėkmes ir kartu švenčia sėkmę.
  • Lankstumu. Ištikus nenumatytiems atvejams komanda geba greitai keisti planus ar metodus, prisitaiko prie pokyčių ir priima naujus iššūkius.

Būdai, padėsiantys padidinti komandos našumą

Našus komandos darbas daugeliu atveju prisideda prie sėkmingos įmonės veiklos. Vienas kitą puikiai suprantantys, savo darbą išmanantys, idėjomis ir pasiūlymais tarpusavyje besidalijantys komandos nariai kur kas efektyviau kuria produktus, vysto projektus ir pastebimai užtikrinčiau žengia į konkurencingą verslo rinką.

Tačiau kaip užtikrinti našų komandos darbą? Kaip padidinti komandos našumą? Šie klausimai kyla daugeliui įmonių. Atsakyti į šiuos klausimus gali Scrum master mokymai, kurių metu išsamiai apžvelgiami įvairūs būdai, padedantys padidinti komandos našumą kuriant įvairius produktus. Trumpai aptarsime keletą jų.

Produkto darbų sąrašas ir išleidimo planavimas

Našus komandos darbas priklauso nuo tikslaus produkto darbų sąrašo sudarymo ir efektyvaus išleidimo planavimo. Scrum metodikoje produkto darbų sąrašas apibrėžiamas kaip užduočių, kurias komanda turi arba nori atlikti sąrašas. Kaip produkto darbų sąrašas gali padidinti komandos našumą? Visų pirma, produkto darbų sąrašas užtikrina tai, kad niekas nebūtų pamiršta. Taip pat toks užduočių sąrašas leidžia nustatyti svarbiausių užduočių prioritetus, o tai reiškia, jog laikas nėra švaistomas atliekant ne tokias svarbias užduotis ir dėmesys yra sutelkiamas į tai, kas svarbiausia.

Scrum metodikoje išleidimo planavimas aiškinamas kaip produkto valdymo metodas, kuomet yra planuojami laipsniški produkto išleidimai. Kuo tai skiriasi nuo tradicinio planavimo? Tuo, kad tradiciškai planuojant produkto išleidimą didžiausias dėmesys yra skiriamas pagrindiniams jo leidimams. Planuojant produkto išleidimą pagal Scrum metodą, komanda ruošiasi tarpiniams leidimams. Išleidimo planavimo tikslas yra įsivaizduoti, koks produktas turėtų būti, o tai leidžia nustatyti kitą logišką žingsnį siekiant įgyvendinti produkto viziją. Taip užtikrinamas ne tik našesnis bei tikslingesnis komandos darbas, bet ir sumažinama galimų nesėkmių rizika.

Sprinto darbų sąrašas ir sprinto planavimas

Reikia žinoti, kad Scrum metodika įgyvendinama tam tikras etapais, vadinamais sprintais. Sprintų metu visi komandos nariai pasiskirsto darbus ir siekia šiuos darbus atlikti kuo našiau per kuo trumpesnį laiką. Sprinto darbų sąrašo tikslas – padalinti pagrindinį darbų sąrašą į daugybę skirtingų darbų sąrašų. Tai reiškia, jog vienas darbų sąrašas bus įgyvendintas per vieną sprinto laikotarpį. Tad visi darbai yra sugrupuojami ir suplanuojami pagal tai, ką komanda nori atlikti kiekvieno sprinto pabaigoje.

Sprinto planavimas – įvykis, kuris pradeda sprintą. Pagrindinis sprinto planavimo tikslas – apibrėžti, kas gali būti pateikta sprinte ir kaip pateiktas darbas bus įgyvendintas. Labai svarbu, kad sprinto planavimo metu bendradarbiautų visa komanda, kas, neabejotinai, užtikrins našesnį darbą.

Kasdienis Scrum susitikimas

Scrum yra judrumu grįsta metodika, kurio pagrindinė idėja – turimas užduotis atlikti kuo efektyviau ir kuo greičiau. Todėl rekomenduojama judriems išlikti ir kasdieninių susitikimų metu – stovėti. Kasdienis susitikimas – galimybė komandai aptarti projekto eigą. Tokie susitikimai dažniausiai trunka apie 15 minučių, per kurias kiekvienas komandos narys pasisako apie tai, ką nuveikė nuo to laiko, kai vyko paskutinis susitikimas. Daugiau apie Scrum susitikimus galite sužinoti paspaudę ant šios nuorodos.

Sprinto peržiūra ir retrospektyva

Didinant komandos našumą itin svarbų vaidmenį atlieka sprinto peržiūra retrospektyva. Derėtų įsiminti, kad sprinto peržiūra yra skirta produktui, o sprinto retrospektyva – komandai. Sprinto peržiūra vyksta kiekvieno sprinto pabaigoje, jos metu aptariami sprinto rezultatai, pastebimas progresas, įvertinama kas vyko gerai, kur buvo klumpama, su kokiais sunkumais susidurta, ko buvo išmokta sprinto metu, galvojama ir tariamasi kokių veiksmų galima imtis, kad kito sprinto metu darbas eitųsi dar geriau.

Sprinto retrospektyva taip pat atliekama pasibaigus sprintui. Tačiau sprinto retrospektyvos metu visas dėmesys skiriamas komandai – komandos nariai susirenka aptarti savo darbo būdus ir nuspręsti, kaip jie galėtų patobulėti iki kito sprinto. Pagrindiniai klausimai, į kuriuos turi atsakyt kiekvienas komandos narys:

  • Kas sekėsi gerai?
  • Kas nepasisekė?
  • Kokių veiksmų reikia imtis, siekiant geresnių rezultatų?

Atsakius į šiuos klausimus komandos nariai žino, ką reikia keisti, kokia linkme reikia dirbti ir kaip užtikrinti našesnį darbą bei efektyvesnius rezultatus.

Našus darbas komandoje – stiprios įmonės privalumas

Nė nekyla abejonių, kad našus darbas komandoje  – stiprios įmonės privalumas. Tačiau verta akcentuoti, kad paminėti būdai yra tik maža dalis to, kas leidžia tobulinti įmonės efektyvumą. Scrum master mokymai suteikia galimybę pasisemti daugiau praktinių bei teorinių žinių, kurios padeda įmonėms įvaldyti efektyvesnį komandinį darbą ir įsitvirtinti konkurencingoje verslo rinkoje. Svarbu priimti naujas žinias bei tinkamai jomis pasinaudoti, nes būtent tai gali atnešti sėkmę.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.