Pagrindinis puslapis Lietuva Reklama Kaip greitai išmokti anglų kalbos laikų?

Kaip greitai išmokti anglų kalbos laikų?

Kaip greitai išmokti anglų kalbos laikų?

Šiandien anglų kalba svarbi ne tik profesinėje ar mokslinėje veikloje, bet ir asmeniniame gyvenime, pavyzdžiui, keliaujant, ieškant informacijos internetinėje erdvėje, žiūrint filmus ir panašiai. Norint išmokti anglų kalbą, svarbu mokėti ir šios kalbos gramatiką. Neretai žmonės, kurie mokosi anglų kalbos, susiduria su iššūkiu – anglų kalboje vartojama net 12 skirtingų laikų.

Norint suprasti pašnekovą ir perduoti informaciją kitam asmeniui, būtina mokėti tinkamai ir taisyklingai vartoti skirtingus anglų kalbos laikus. Neretai nedidelė klaida gali visiškai pakeisti sakinio ir minties prasmę. Taigi, šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kaip greitai ir efektyviai išmokti anglų kalbos laikų.

Anglų kalbos laikų vartojimo principas

Vienas svarbiausių aspektų mokantis anglų kalbos laikus yra ne atmintinai išmokti gramatikos, susijusios su laikais, taisykles, o suprasti koncepciją ir suvokti jos principą. Mokantis anglų kalbos laikus reikia prisiminti 3 demencijas: praeitį, dabartį ir ateitį. Šios trys demencijos dar skirstomos į 4 pagrindines grupes (Simple, Continuous, Perfect ir Perfect Progressive), o praeitis, dabartis ir ateitis yra 3 tų 4-ių grupių subkategorijos. Praeities laikai nurodo įvykius, kurie jau įvyko (anglų kalboje tokį laiką nurodo: yesterday, 2 years ago, last year ir pan.). Dabarties laikai vartojami nusakyti veiksmus bei įvykius, kurie vyksta dabar bei veiksmus, kurie yra tęstiniai. Ateities laikai nurodo įvykius, kurie dar tik įvyks ateityje (tai nurodo: later, tomorrow, next month). Be to verta žinoti ir veiksmažodžio formas, kurios yra trys. Rekomenduojama kiekvieną laiko dimensiją mokytis atskirai. Reiktų paminėti, kad Simple laikais nusakomi faktai, Continuous 4 laikų grupė nurodo tęstinius, nesibaigiančius įvykius ar veiksmus, Perfect laikai dažniausiai naudojami nurodyti įvykių ar veiksmų sekai, o Perfect Progressive laikų grupė dažniausiai nurodo įvykio trukmę. Rekomenduojama pradėti mokytis nuo praeities, dabarties ir vėliau mokytis ateities dimencijos 4 laikus.

Skirtingi mokymosi stiliai

Mokantis anglų kalbos laikų taip pat svarbu rasti tinkamą mokymosi metodą, kuris leistų pasiekti norimą rezultatą. Literatūroje teigiama, kad kiekvienas žmogus skirtingai įsisavina mokomąją medžiagą. Literatūroje išskiriami skirtingi mokymosi stiliai: vizualinis arba regimasis, motorinis ir audialinis arba kitaip vadinamas girdimasis mokymosi stilius. Neretai asmenys turi vieną dominuojantį mokymosi stilių, tačiau rekomenduojama tarpusavyje derinti bent du mokymosi būdus. Verta paminėti, kad nemažai žmonių lengviau priima vizualinę informaciją (žiūri diagramas, lenteles, vaizdo įrašus) arba turi ką nors veikti ar žaisti, eksperimentuoti, praktiškai atlikti užduotis. Žmonėms, kuriems būdingas regimasis ar kitaip vizualinis mokymosi stilius, mokytis anglų kalbos laikų greičiau padės filmų žiūrėjimas. Rekomenduojama žiūrėti filmus, kuriuose vartojama nesudėtinga anglų kalba bei įsijungti anglų kalbos subtitrus, kuriuose verta ieškoti laikų ir analizuoti situacijas, kuriose šie laikai buvo vartojami. Mokantis anglų kalbos laikus judesio pagalba, patariama anglų kalba žaisti vaizdo ar stalo žaidimus. Būtina paminėti, kad asmenims, kuriems būdingas girdimojo ar audialinio mokymosi stilius, informacją apie anglų kalbos laikus atsiminti greičiau ir efektyviau padės muzikas, tonas ir panašiai. Rekomenduojama klausytis muzikos bei kartu analizuoti dainoje vartojamus laikus ir išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis šie laikai yra vartojami.

Kursai – puiki galimybė išmokti taisyklingai vartoti laikus

Visgi, išmokti taisyklingai vartoti visus anglų kalbos laikus savo jėgomis gali būti iš tiesų sudėtinga. Jei savo pastangomis analizuoti medžiagą sunku, rekomenduojama rinktis anglų kalbos kursų ir kvalifikuoto bei profesionalaus mokytojo paslaugas. Kokybiškas ir kiekvienam asmeniui individualiai pritaikytas pamokas siūlo School of British English mokykla.

PR