Pagrindinis puslapis Kultūra Italijoje išleista prelato Vincento Mincevičiaus sudaryta sovietmečio satyros knyga

Italijoje išleista prelato Vincento Mincevičiaus sudaryta sovietmečio satyros knyga

www.voruta.lt

Per bene penkis Lietuvos okupacijos dešimtmečius šalies viešojoje erdvėje vyravusi slogi cenzūros šmėkla skatino alternatyvių kūrybinės raiškos formų atsiradimą. Tokiomis aplinkybėmis, plačiai paplito ironiškų, kone satyriškų antisovietinių tekstų žanras. Praėjus daugiau nei ketvirčiui amžiaus po išsilaisvinimo iš sovietinės cenzūros gniaužtų, represinio laikotarpio metu užgimusios mintys bei anekdotai išlieka svarbia mūsų literatūrinio paveldo bei kultūrinio identiteto dalimi.

Milano institute dirbančių Alessandro Vitale ir Claudio Barna pastangomis Italijoje išleistas Vincento Mincevičiaus 1981 m. sudarytas satyrinių anekdotų rinkinys – „Storielle e Barzellette Lituane sul Totalitarismo Sovietico“/ „Lietuviškos Istorijos ir Anekdotai apie Sovietinį totalitarizmą“. Ironiškų tekstų apie totalitarinį režimą autorius – Vincentas Mincevičius (1915 – 1992 m.) didžiąją savo profesinio gyvenimo dalį praleido Italijoje. Prelatas, būdamas ilgamečiu Italijos Lietuvių bendruomenės pirmininku, aktyviai skleidė bendruomeniškumo idėjas. Taip pat daugiau nei 25 metus dirbo ELTOS naujienų italų kalba redaktoriumi. Vincento Mincevičiaus publikuotos įžvalgos apie Sovietų okupacijos laikotarpį Lietuvoje, skaitytojams jau yra pažįstamos įvairių straipsnių bei knygų pavidalu.

Gilinantis į sudėtingas to meto aplinkybes, neabejojama satyros, kaip tinkamiausio žanro okupacijos metu vyravusioms aplinkybės apibūdinti. „Storielle e Barzellette Lituane sul Totalitarismo Sovietico“ dedikuojamas Lietuvos socialinio ir politinio gyvenimo sovietinės okupacijos metais išraiškai. Remiantis dokumentiniais bei literatūriniais šaltiniais, knygoje pateikiamos įvairios istorijos. Antologijai įvadą parašiusių Alessandro Vitale bei Claudio Barna teigimu, šiuose tekstuose atskleidžiama totalitarinio režimo įtaka Lietuvai, kaip unikalioje geopolitinėje situacijoje esančiai valstybei. Šio satyrinio leidinio išleidimas taip pat yra simboliškai susietas su Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 25-siomis metinėmis. Knygoje yra ir Pisos Universiteto profesoriaus, didžiausio baltistikos specialisto Italijoje Pietro U. Dini įvadas. Knygą išleido leidykla „Edizioni Joker“.

Julija Reklaitė, Lietuvos Respublikos kultūros atašė Italijoje