Pagrindinis puslapis Lietuva Intensyvėjant informacinėms grėsmėms, stiprinama visuomenės informavimo aplinkos priežiūra

Intensyvėjant informacinėms grėsmėms, stiprinama visuomenės informavimo aplinkos priežiūra

Intensyvėjant informacinėms grėsmėms, stiprinama visuomenės informavimo aplinkos priežiūra

www.voruta.lt

Per pastarąjį mėnesį iš esmės pasikeitus geopolitinei ir saugumo situacijai Europoje, intensyvėjant informacinėms grėsmėms, būtina užtikrinti efektyvesnę draudžiamos skleisti informacijos priežiūrą ir jos tęstinumą. Siekdama šio tikslo Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos parengtam Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo projektui ir teikia jį Seimui svarstyti skubos tvarka.

Įstatymo projektu nėra nustatomi nauji draudžiamos skleisti informacijos kriterijai, tačiau suteikiant papildomus įgaliojimus įstatymo srityje veikiančioms institucijoms stiprinama šios informacijos priežiūra, ypač kai draudžiamas turinys skleidžiamas internete.

Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimais numatoma suteikti įgaliojimus žurnalistų etikos inspektoriui duoti privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams arba interneto prieigos paslaugų teikėjams pašalinti arba panaikinti galimybę pasiekti draudžiamą informaciją: dezinformaciją, karo propagandą ir kurstymą, informaciją, kurioje raginama prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą, taip pat informaciją, kurioje skleidžiama ar kurstoma neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu įstatyme numatytais pagrindais.

Taip pat tikslinamos viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos laikino sustabdymo ar nutraukimo sąlygos: ši veikla galės būti laikinai stabdoma ar nutraukiama teismo, išnagrinėjus inspektoriaus pateiktą prašymą ir kitą informaciją, kai akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžiamos Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies nuostatos. Šiuo atveju numatomos dviejų greičių procedūros: įprastinė – kai yra pažeidimo pakartotinumas ir skubos – kai paskleista informacija kelia pavojų visuomenės saugumo interesams. Nauji inspektoriaus įgaliojimai leis greičiau ir efektyviau reaguoti į draudžiamą skleisti informaciją.

Audiovizualinės žiniasklaidos srityje siūloma praplėsti sąrašą paslaugų teikėjų, nepranešusių Lietuvos radijo ir televizijos komisijai apie pradėtą vykdyti veiklą, kuriems komisija galėtų duoti privalomus nurodymus. Į šį sąrašą taip pat siūloma įtraukti užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus ir asmenis, vykdančius nelicencijuojamą televizijos programų transliavimo veiklą. Pakeitimas komisijai leistų efektyviau naudotis suteiktais teisiniais instrumentais, kai internete Lietuvos vartotojui teikiamos audiovizualinio turinio paslaugos, apie kurias komisijai nebuvo pranešta įstatymo nustatyta tvarka.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybai Visuomenės informavimo įstatyme siūloma suteikti teisę ekstremaliosios situacijos metu, paskelbus mobilizaciją, karo ar nepaprastosios padėties atveju motyvuotu sprendimu remti ir šiame įstatyme nenumatytus viešosios informacijos rengėjų kultūrinius, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamuosius projektus, taip pat nukrypti nuo bendruosiuose konkursų nuostatuose patvirtintų programų finansavimo proporcijų.

lrkm.lrv.lt inf.