Horacijus Drapakas. Tuščiagalvių rojus

Horacijus Drapakas. Tuščiagalvių rojus

Lietuvėlėje iš viso

Daug keistuolių jau priviso.

Jie naudingai dirbti tingi,

Bet be galo išradingi,

Kaip linksmai „užmušti“ laiką.

Per linksmybių būtį paiką

Ar, apžergus motociklą,

Dumti tiesiai į skaistyklą,

Nes ratuotieji padaužos,

Lyg grambuoliai tuntais daužos.

Arba imkim internetą,

Tuščiagalvių nutupėtą.

Valandų jie neskaičiuoja,

Melagienas uoliai šluoja.

Lekia dienos taip auksinės,

Galvos tuščios, kaip puodynės.

Tinginių prisiauginom,

Ką daryt su jais – nežinom…

Kietą gal paimt botagą,

Kai sušerti šelmiams maga?

Bet sukiltų tuoj gynėjai –

„Nuskriaustųjų“ užtarėjai.

Tinginiams tik šito reikia,

Smegeninė kai neveikia…