Horacijus Drapakas. Nuo komunizmo iki rašizmo

Horacijus Drapakas. Nuo komunizmo iki rašizmo

Mentalitetas rusų keistas:

Kur spjausi – priešai vien aplink…

Į smegenis įkaltas pleištas,

Nors pulki ir nusiskandink.

Bet patys jie nuskęst nelinkę,

Prigirdyt nori tik kitus.

Krauju ir ašarom patvinkę

Patyrė tautos jų kėslus.

Jiems visada reikėjo caro,

Stipraus, galingo ir žiauraus,

Ką baimę žvėrišką įvaro

Į galvą vergo nuolankaus.

Jie šitaip statė komunizmą,

Gulago kaulais grįsdami,

O šiandien matome rašizmą

Po Ukrainos dangumi.

Bet „nepraeis fašistų tankai!”-

Kaip patys rėkė kažkada.

Pasauliui išminties pakanka, –

Sužlugs rašistų armada.                                 

Mes turime sugriauti miestą, kad jį išgelbėtume.

Horacijus Drapakas