Pagrindinis puslapis Autoriai Čikagoje įvyko vestuvių pokylis „Smagios lietuviškos vestuvės“

Čikagoje įvyko vestuvių pokylis „Smagios lietuviškos vestuvės“

Čikagoje įvyko vestuvių pokylis „Smagios lietuviškos vestuvės“

Išeivijoje gyvenantys lietuviai susirinko į vieną linksmiausių metų renginių – inscenizuotą vestuvių pokylį „Smagios lietuviškos vestuvės“. Živilės Gurauskienės nuotr.

Market Parko lietuvių bendruomenės atstovė spaudai Živilė Gurauskienė, www.voruta.lt

Saulėtos lapkričio 6-osios vakarą Čikagoje esančios Market Parko (Marquette Park) lietuvių bendruomenės valdyba išeivijoje gyvenančius lietuvius sukvietė į vieną linksmiausių metų renginių – inscenizuotą vestuvių pokylį „Smagios lietuviškos vestuvės“, vykusį Čikagos jaunimo centro Didžiojoje salėje, kurio metu  surinktos lėšos iš aukcione parduotų jaunavedžiams skirtų dovanų bus perduotos vaikų globos organizacijai „Saulutė“, globojančiai našlaičius ir socialiai remtinų šeimų vaikus Lietuvoje.

Susirinkusiuosius užbūrė šokių kolektyvo „Rusnė” šokis, į savo sūkurį įtraukęs ir pokylio svečius. Živilės Gurauskienės nuotr.

Renginiui prasidėjus kiekvieną, įeinantį į salę, įteikus jam šventinį laikraštį „Vestuvių žinios“, pasitiko linksmi Ričardo Soko akordionu atliekami liaudies muzikos kūriniai, o sutinkant jaunuosius (Inesą Makaras ir Deivį Grigonį ) su svita, praeinančius pro tautiniais raštais austų juostų vartus,  susirinkusiuosius užbūrė šokių kolektyvo „Rusnė” šokis, į savo sūkurį įtraukęs ir pokylio svečius.

Jaunuosius su duona ir druska pasitinkant jų tėveliams, Market Parko lietuvių bendruomenės pirmininkei Auksuolei Marciulevičienei ir Gediminui Damašiui, pokylio svečiai įsitraukė į įspūdingai parengtą vakaro programą, atgaivinusią jau užmarštin grimstančius unikalius lietuviškų vestuvių papročius ir tradicijas. Šmaikščios piršlių Aušros ir Ramūno Paulauskų užduotys neleido nė trumpam salėje nurimti juokui, o improvizuotas židinio perdavimas jauniesiems, tapęs programos kulminacija, pakerėjo susirinkusiuosius.

Improvizuotas židinio perdavimas jauniesiems, tapęs programos kulminacija, pakerėjo susirinkusiuosius. Nuotraukoje Auksuolė Marciulevičienė ir Gediminas Damašius. Živilės Gurauskienės nuotr.

„Šią idėją puoselėjome šešerius metus, – prisiminimais dalijosi Market Parko lietuvių bendruomenės pirmininkė Auksuolė Marciulevičienė, –  ankstesnieji susiėjimai, kurių metu buvo planuojamos tik vaišės ir šokiai, ėmė pabosti, o aš, tuomet, dar priklausiusi Waukegan lietuvių bendruomenės valdybai, siūliau organizuoti teatralizuotus teminius ar kūrybinius vakarus. Persikėlusi gyventi arčiau Lemonto ir išrinkta į Vidurio Vakaro apygardos (VVA) valdybą vėl prisiminiau šią idėją, tik tuomet jau siekiau pritraukti visas JAV esančias bendruomenes, siekiant jas suvienyti, tačiau vėl susidūriau su sunkumais.

Šmaikščios piršlienės Aušros Paulauskienės užduotys salėje neleido nurimti juokui. Živilės Gurauskienės nuotr.

Taigi tik tuomet, kai buvau išrinkta Market Parko lietuvių bendruomenės valdybos pirmininke, ėmiausi įgyvendinti šią idėją. Mūsų valdyba turėjo tikslą pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių, priminti jau primirštas lietuviškų vestuvių apeigas ir tradicijas, suburti čia gyvenančiuosius, ir skleisti informaciją apie lietuvišką veiklą JAV. Pirmajam mūsų bandymui įgyvendinti idėją „koją pakišo“ pandemija, tačiau antrasis bandymas baigėsi skambiu akordu. Džiaugiuosi, kad šiemet pavyko realizuoti net 6-erius metus brandintą idėją, ir labai malonu, kad tai buvo tinkamai visų įvertinta.

Market Parko lietuvių bendruomenės pirmininkė Auksuolė Marciulevičienė. Živilės Gurauskienės nuotr.

Beveik visi bilietai į renginį buvo išpirkti per kelias dienas, teko pristatyti dar kelis stalus, tačiau, nepaisant to, tikiuosi, kad panašūs teatralizuoti vakarai mūsų bendruomenėje taps tradiciniais, juolab kad minčių ir idėjų nestokojame“. Baigiantis renginiui bendruomenės pirmininkė dėkojo pagrindiniams renginio rėmėjams: HMD kompanijai, Čikagos Jaunimo centrui, Lietuvių dailės muziejaus galerijos „Siela“ direktorei Astai Zimkus, restoranui „Kunigaikščių užeiga“, JAV LB tarybai, Lietuvių fondui, JAV Lietuvių bendruomenei, aukotojams Kristinai ir Edvinui Šilinskams, Dariui Karaliui, ir visiems, prisidėjusiems prie mūsų šventės .bei nepasididžiavusiems atvykti į svečius!

Šokio sūkuryje Skaistė Bosas ir Rimantas Kunčas-Žemaitaitis. Živilės Gurauskienės nuotr.

Renginiui pasibaigus pokylio svečiai iki pusiaunakčio neskubėjo skirstytis namo, o salė užte ūžė įsiūbuota „vestuvininkų“ dainų ir šokių.

Živilės Gurauskienės nuotraukos