Pagrindinis puslapis Istorija Lietuvos Sąjūdis Atminimo lentos, skirtos Vasario 16-osios akto signatarui, Lietuvos Ministrui pirmininkui (XVIII ir XIX Vyriausybėse), kun. Vladui Mironui (1880 – 1953) atidengimas

Atminimo lentos, skirtos Vasario 16-osios akto signatarui, Lietuvos Ministrui pirmininkui (XVIII ir XIX Vyriausybėse), kun. Vladui Mironui (1880 – 1953) atidengimas

www.voruta.lt

2017 m. birželio mėn. 15 d. (ketvirtadienį) 12 00 val.  bus atidengta   atminimo  lenta skirta Vasario 16-osios akto  signatarui, Lietuvos Ministrui pirmininkui (XVIII ir XIX Vyriausybėse), kun. Vladui Mironui (1880 – 1953) ant pastato Laisvės al. Nr. 53, kur tuo metu Kaune jis gyveno ir dirbo. Kviečiame visus dalyvauti.

Vladas Mironas buvo Lietuvos nepriklausomybės (Vasario 16-osios) akto signataras, III Seimo narys, Vyriausias Lietuvos kariuomenės kapelionas, Ministras pirmininkas, vienas iš akcinės leidybos bendrovės „Pažanga“ steigėjų, nuolatinis valdybos narys, kurį laiką ir pirmininkas.

Vladas Mironas gimė 1880 m. birželio 22 d. Kuodiškių kaime (Rokiškio aps.). Mokėsi Panemunyje, Mintaujos gimnazijoje. 1896 m. buvo pašalintas iš gimnazijos už atsisakymą rusiškai melstis. 1901 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją, o 1904 m. – Peterburgo dvasinę akademiją.

              Gyvendamas Vilniuje V. Mironas 1905 m. gruodį dalyvavo Didžiojo Vilniaus Seimo veikloje. 1917 m. padėjo rengti ir dalyvavo Lietuvių konferencijoje, kurioje buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu, ėjo antrojo vicepirmininko pareigas. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos nepriklausomybės (Vasario 16-osios) aktą.

    1926 m. gegužės mėn. buvo išrinktas į III Seimą. 1934 – 1938 m. dirbo Kauno miesto taryboje. 1938-1939 m. Vladas Mironas buvo Ministras pirmininkas XVIII ir XIX  Vyriausybėse.

            1940 m. rugsėjo 12 d. buvo sovietų suimtas ir įkalintas Alytaus NKVD areštinėje, vėliau Kauno kalėjime. 1941 birželio 22 d. išlaisvintas iš kalėjimo. 1941-1944 m. buvo Daugų parapijos vikaras. 1944 m. rugpjūčio 23 d. sovietų areštuotas. 1945 m. vasario 27 d. paleistas. 1945—1947 m. Vilniaus švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas. 1946 m. kovo 5 d. areštuotas. Paleistas kovo 23 d. V. Mironas 1947 m. birželio mėn. trečiąkart buvo suimtas ir nuteistas 7 metams į griežtu režimu pagarsėjusį Vladimiro kalėjimą (SSRS-Rusija). 1953 m. vasario 18 d. Vladas Mironas mirė ir buvo palaidotas bendrose Vladimiro kalėjimo kapinėse.

Dr. Raimundas Kaminskas

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas

Naujienos iš interneto