Pagrindinis puslapis Autoriai Živilė Gurauskienė. Motinystė pašto ženkluose

Živilė Gurauskienė. Motinystė pašto ženkluose

Živilė Gurauskienė. Motinystė pašto ženkluose

Lenkijos pašto išleistas atvirukas, iliustruotas pašto ženklu, vaizduojančiu karaliaus Jono Kazimiero Vazos Jogailaičio auką Dievo Motinai pagal Jono Mateikos paveikslą. Rimanto A. Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

„Dirvos“ korespondentė Živilė Gurauskienė, Čikaga, Lemontas (JAV), www.voruta.lt

Pirmąjį gegužės sekmadienį, Lietuvoje švenčiant Motinos dieną, Bažnyčia visus tikinčiuosius kviečia gegužinėms pamaldoms, kurių metu meldžiamasi už gyvas ir mirusias motinas. Šios pamaldos yra žinomos kaip labai sena religinė praktika ir jau XII amžiuje aptinkami aiškūs gegužinių pamaldų pėdsakai Ispanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Apie 1840 metus jos įsigalėjo Lietuvoje ir Lenkijoje. Taigi gegužės mėnuo skirtas dangiškosios ir žemiškosios Motinos garbei.

Inžinierius Rimantas A. Kunčas–Žemaitaitis skaitytojams pristato jo kolekcijoje esančius vokus ir pašto ženklus, kuriuose atsispindi motinystės tema.

Motinos dienos sumanytoja yra Ona M. Jarvis – amerikietė, kurios motina mirė 1905 metais, antrąjį gegužės mėnesio sekmadienį. Pirmą kartą ši šventė buvo švęsta Crofton, W. V., miestelyje, iš kur buvo kilusi Ona Jarvis. Po to, 1908 m., Jarvis rūpinosi, kad būtų paskirta speciali diena pagerbti visoms motinoms Filadelfijos mieste. Ši šventė žmonėms užgavo širdis, taigi netrukus ėmė plaukti laiškai valdžios atstovams su prašymais, kad ji būtų oficialiai įteisinta visoje Amerikoje. 1913 m. Pensilvanijos valstybė paskelbė Motinos dienos šventę, o 1914 m. Senatas ir Kongresas priėmė rezoliuciją, kad Motinos diena būtų švenčiama visoje Amerikoje gegužės mėnesio antrąjį sekmadienį. Lietuvoje ši šventė buvo pradėta švęsti 1929 m. Jai buvo skiriamas pirmasis gegužės mėnesio sekmadienis. Tad, švęsdami Motinos dieną, prisimename tris savo motinas: Dievo Motiną, Motiną Gimdytoją ir Motiną Tėvynę. Beje, Motina prie verpimo ratelio yra mūsų tautos simbolis.

Pirmoje skaitytojams pateiktoje iliustracijoje matome Lenkijos pašto išleistą atviruką, iliustruotą pašto ženklu, vaizduojančiu karaliaus Jono Kazimiero Vazos Jogailaičio auką Dievo Motinai pagal Jono Mateikos paveikslą, kurio vertė 1, 30 zloto (zl). Pašto ženklo priede, iliustruotame Lvovo katedros Dievo motinos paveikslu, – karaliaus Kazimiero žodžiai, pasakyti pavedant abi šalis Dievo Motinos globai. Ant atviruko – dabartinio Lietuvos kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ parašas. Atvirukas skirtas 350–ajai Lietuvos ir Lenkijos karaliaus Kazimiero aukos Dievo Motinai sukakčiai Ukrainoje, Lvovo katedroje, paminėti, kuomet, užpuolus Švedijai, karalius Dievo Motinos globai pavedė Lietuvą ir Lenkiją. Atvirukas atspauduotas specialiai tam Poznanės pašto sukurtu atspaudu. Jame matome Lvovo katedrą, šalia – Lenkijos pašto išleistą pašto ženklą (1, 25 zl ) su Lvovo katedros Dievo Motina, kurios garbei karalius Kazimieras aukojo Lietuvą ir Lenkiją.

Rimanto A. Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

Antroje Iliustracijoje skaitytojams pristatomas United Arab Respublic pašto išleistas vokas, skirtas Pasauliniams pabėgėlių metams (1960 m.). Voko iliustracijoje matome pabėgėlę palestinietę motiną su vaiku, rodančią į Palestinos žemėlapį. Už nugaros jiems – pabėgėlių stovyklos palapinė.  Tą patį vaizdą matome ir dviejuose pašto ženkluose (iš keturių pašto ženklų serijos) su tai progai sukurtu atspaudu. Kairėje šių pašto ženklų pusėje – Pasaulinius pabėgėlių metus paminėti skirtas ženklas. Iliustracijos apačioje, šalia pašto ženklo su Lietuvos valstybiniu herbu, matome 1995 m. Lietuvos pašto išleistą pašto ženklą su tekste jau minėta iliustracija – Motina prie verpimo ratelio, mokanti  vaiką skaityti iš maldaknygės (Petras Rimša. Lietuvos mokykla). Pašto ženklas atspauduotas 1995  06 03 Ukmergės pašto sukurtu atspaudu, skirtu paminėti pirmosios mokyklos Ukmergėje 250 m. jubiliejų.

Rimanto A. Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

Trečioje iliustracijoje pateiktas Belgijos pašto išleistas proginis vokas bei trys pašto ženklai, skirti Ugandos pabėgėliams. Voko iliustracijoje matome Ugandos žemėlapį su Pasaulinius pabėgėlių metus paminėti skirtu ženklu. 3+1, 50 franko (F) vertės pašto ženkle matome pabėgėlę ugandietę motiną su vaiku. Už nugaros jiems –  oro kelias, kuriuo Ugandai buvo teikiama Belgijos pagalba. 6+3 franko (F) vertės pašto ženkle su dalimi Afrikos žemėlapio, kuriame matome Ugandą, rodomas visas minėtas oro kelias nuo Ugandos iki Belgijos. Pašto ženklai atspauduoti Belgijos sostinės Briuselio 1960 m. kovo 8 dienos proginiu atspaudu.