Pagrindinis puslapis Autoriai Živilė Gurauskienė. Lietuvių Beverly Shores klube paminėtos 86-osios “Lituanica” skrydžio metinės

Živilė Gurauskienė. Lietuvių Beverly Shores klube paminėtos 86-osios “Lituanica” skrydžio metinės

Živilė Gurauskienė. Lietuvių Beverly Shores klube paminėtos 86-osios “Lituanica” skrydžio metinės

Siaučiant audrai ir merkiant liūčiai šalia paminklinio akmens, įamžinančio “Lituanica” skrydį, buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas.  Živilės Gurauskienės nuotr.

Živilė GURAUSKIENĖ, JAV, Indianos valstija,  www.voruta.lt

Audringą liepos 21 dienos popietę, 2 val. p. p., po sekmadienio šv. Mišių, kaip įprasta kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį aukojamų kunigo Gedimino Keršio, Amerikos Lietuvių Beverly Shores, Indiana, klubo nariai susirinko “Lituanica” parke paminėti 86-ųjų S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą metinių, kur, siaučiant audrai ir merkiant liūčiai, šalia paminklinio akmens, įamžinančio “Lituanica” skrydį, buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas.

Kunigas Gediminas Keršys priminė prieš 86-erius metus įvykusį “Lituanica” skrydį. Živilės Gurauskienės nuotr.

Prasidėjus šv. Mišioms kunigas Gediminas Keršys priminė, kad prieš 86-erius metus, 1933 m. liepos 17-ąją, tokią pat audringą kaip tądien, S. Darius ir S. Girėnas lėktuvu „Lituanica“ išskrido iš Niujorko į Kauną ir, įveikę Atlanto vandenyną, žuvo lėktuvui nukritus Soldino miške. Bei tuo pat metu, liepos 15-ąją, siautusi audra sudaužė ir pirmąjį tarpukario Lietuvos jūrų skautų mokomąjį burlaivį “Budys”, pražudžiusi tris įgulos narius.

Lietuvių Beverly Shores, Indiana, klubo nariai, susirinkę šv. Onos bažnyčioje, buvo pakviesti į “Lituanica” parką paminėti S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą metinių. Živilės Gurauskienės nuotr.

Pasibaigus šv. Mišioms klubo pirmininkė Rūta Sidabrienė susirinkusiuosius Šv. Onos bažnyčioje pakvietė į “Lituanica” parką paminėti S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą metinių, trumpai priminusi šio parko istoriją: “Indianos valstijoje esančio Mičigano ežero pakrantė primena Baltijos jūros paplūdimius, kas, manau, ir skatino šioje vietovėje burtis lietuviams. Vienas iš gausesnių lietuvių telkinių buvo Beverly Shores, kur ir įsikūrė lietuvių klubas. Klubui rengiantis minėti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 50-metį buvo nuspręsta miesteliui priklausantį 7 akrų parką, esantį tarp pirmos ir antros kopų, prašyti pavadinti “Lituanica” vardu siekiant įamžinti legendinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą. Gavus leidimą, 1968 metų vasario 16 dieną, ivyko “Lituanica” parko “krikštynos”, po kurių klubo nariai ėmėsi darbo: steigė komitetus, organizavo įvairius renginius lėšoms rinkti. Architektas Erdvinas Masiulis parengė parko planą, o skulptorius Juozas Bakis sukūrė 28-ių pėdų aukščio į dangų besiveržiančią metalo skulptūrą, simbolizuojančią palūžusiais sparnais lėktuvą, kuri buvo įbetonuota ežere. Beverly Shores lietuvių klubo narių pastangomis buvo sukauptos gana didelės lėšos ir 1971-ųjų vasarą atidengtas paminklas, įamžinęs „Lituanica“ skrydį”.

Renginio metu inžinierius Rimantas Kunčas-Žemaitaitis  įtraukė į nesibaigiančias diskusijas apie legendinių lakūnų skrydį. Živilės Gurauskienės nuotr.

“Lituanica” parke susirinkusiems renginio svečiams  inžinierius Rimantas Kunčas-Žemaitaitis išdalijo 70-osioms “Lituanica” skrydžio metinėms paminėti savo paties  išleisto voko kopiją ir aprašymą, Filatelistų draugijos “Lietuva” 2003 m. pristatytus parodoje LITHPEX XXIX STA, Chicago, ir visus, nepabūgusius lietaus,  įtraukė į nesibaigiančias diskusijas apie legendinių lakūnų skrydį: “Tai vienas tiksliausių tuometinių skrydžių visoje aviacijos istorijoje, galėjęs prilygti tik JAV aviatoriaus, rašytojo, išradėjo bei tyrinėtojo Č. A. Lindbergo skrydžiui. Svarbia žūties priežastimi laikoma tai, kad Soldino (19 km į š. rytus) kaimynystėje esančioje Berlinchen (dabar Barlinek) gyvenvietėje, kuri buvo Lenkijos pasienio, vadinamo Dancigo koridoriumi, ruožas, veikė sustiprintos priešlėktuvinės gynybos dalinys. Bei tai, jog tose apylinkėse būta koncentracijos stovyklos, kurioje kalėjo nemažai A. Hitlerio politinių priešų. Taigi pasienio sargyba vykdė įsakymą šaudyti į kiekvieną Vokietijos sieną kirtusį orlaivį. Tai patvirtina ir prieš tai įvykusios 5 katastrofos, tarp kurių buvo 12 km nuo Soldino prieš metus įvykusi latvių orlaivio ir jo įgulos, skridusių iš Rygos į Afriką, žūtis. Taigi, neįspėjus čionykštės gynybos dalinio vadovybės, lėktuvas “Lituanica” Berlinchen apylinkėse buvo pašautas, ką pradžioje buvo patvirtinęs ir Vokietijoje leidžiamas savaitraštis “Neuer Vorwärts”, remdamasis pirmomis žiniomis iš Soldino”.

Iš kairės į dešinę – Kunigas Gediminas Keršys, Lietuvių Beverly Shores klubo pirmininkė Rūta Sidabrienė ir inžinierius Kęstutis Sidabras. Živilės Gurauskienės nuotr.

Renginį užbaigė perskaityti S. Dariaus dukters Nijolės Dariūtės-Maštarienės žodžiai: ”Tiriant katastrofos priežastis, iškilę svarstymai dėl pašovimo turėjo daugiau politinį aspektą. Spaudoje sukeltas triukšmas užgožė mūsų lakūnų atlikto žygdarbio svarbą (…) ”, po kurių šalia S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui atminti skirto paminklinio akmens, nepaisant iki paskutinio siūlo merkiančios liūties, buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas.

Ežere įbetonuota į dangų besiveržianti metalo skulptūrą, simbolizuojanti palūžusiais sparnais lėktuvą. Živilės Gurauskienės nuotr.

Pasibaigus iškilmingajai renginio daliai Lietuvių Beverly Shores klubo nariai diskusiją tęsė šalia Mičigano ežero esančiose pavėsinėse, kur šiltas ir nuoširdus bendravimas iki vėlaus vakaro neleido išsiskirstyti.

Inžinierius Kęstutis Sidabras. Živilės Gurauskienės nuotr.