Pagrindinis puslapis Naujienos Zigmas Tamakauskas: „Vilniaus mero R. Šimašiaus veiksmas prieštarauja teisės aktams, yra provokacinis, vandališkas aktas, kiršinantis visuomenę“. Kreipimasis į generalinį prokurorą

Zigmas Tamakauskas: „Vilniaus mero R. Šimašiaus veiksmas prieštarauja teisės aktams, yra provokacinis, vandališkas aktas, kiršinantis visuomenę“. Kreipimasis į generalinį prokurorą

Zigmas Tamakauskas: „Vilniaus mero R. Šimašiaus veiksmas prieštarauja teisės aktams, yra provokacinis, vandališkas aktas,  kiršinantis  visuomenę“. Kreipimasis į generalinį prokurorą

 

Zigmas TAMAKAUSKAS,  LLKS štabo viršininko pavad., Lietuvos  Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas,  Kaunas, www.voruta.lt

 

Lietuvos Respublikos Generaliniam Prokurorui
PRAŠYMAS
DĖL VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS MERO R. ŠIMAŠIAUS NETEISĖTŲ VEIKSMŲ NUIMANT JONO NOREIKOS-GENEROLO VĖTROS ATMINIMO LENTĄ IR KITŲ APLINKYBIŲ
2019 07 29

Š. m. liepos 27 d. Vilniuje nuo Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos pastato sienos, Vilniaus m. savivaldybės mero R. Šimašiaus nurodymu, be Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimo, savavališkai buvo nuimta karininko, laisvės kovotojo, 1947 metais okupacinės valdžios sušaudyto Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lenta. Šis Vilniaus mero R. Šimašiaus veiksmas prieštarauja teisės aktams, yra provokacinis, vandališkas aktas, kiršinantis visuomenę.

Primename, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pil. G. A. Gochino skundą prieš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą. Šioje byloje G. A. Gochinas prašė teismo įpareigoti Genocido ir rezistencijos tyrimo centrą pakeisti savo istorinę išvadą dėl J. Noreikos veiklos Antrojo pasaulinio karo metais, teigdamas, neva J. Noreika kolaboravo su naciais ir dalyvavo Holokauste. Centras G.A. Gochino medžiagą teismui įvertino kaip „nacių propagandos atkartojimą, kad už Holokaustą Lietuvoje neva atsakingi ne vokiečiai, o lietuviai.“

Teismas pabrėžė, kad Centro 2018-07-18 raštas G.A. Gochinui „yra išsamus, detalus, jame aptariami visi pagrindiniai pareiškėjo klausimai dėl Jono Noreikos veiklos, pateikta Centro pozicija dėl pareiškėjo nurodomų argumentų, susijusių su Jono Noreikos asmenine ir darbinės veiklos įtaka žydų žudynėms. Centro 2018-07-18 rašte išdėstyta pozicija yra aiški, pateikiami konkretūs Centro dėstomų argumentų pagrindai, t. y. istorinių tyrimų, archyvų duomenys, istorinis aplinkybių kontekstas, mokslinių straipsnių ištraukos. Nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo nurodomais teiginiais, kad Centro atsakymai pateikti selektyviai pasirenkant atsakymo temas, iš ginčijamo rašto turinio matyti, kad Centras pateikė visapusišką poziciją dėl Jono Noreikos veiklos“.

Atsižvelgiant į tai, prašome Jūsų dėl karininko, laisvės kovotojo, 1947 metais okupacinės valdžios sušaudyto Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentos savavališko nuėmimo pradėti ikiteisminį tyrimą. Taip pat prašome ištirti, ar R. Šimašiaus veiksmai prieš Lietuvos valstybę: K. Škirpos alėjos vardo panaikinimas (š. m. liepos dienos įvykis), baltarusių disidento, einant R. Šimašiui Teisingumo ministro pareigas, išdavimas Baltarusijos valdžiai, – nėra koordinuojami su priešiškos Lietuvai valstybės specialiosiomis tarnybomis.