Ypatingi Trakinės atlaidai

Ypatingi Trakinės atlaidai

Žymiuose Toskanos „Pandolfini“ aukciono namuose Florencijoje (Italija) įsigytą gotikinę XV a. dar Vytauto Didžiojo laikus menančią Mišių taurę Bazilikai dovanoja Trakų krašto verslininko Skirmanto ir Žydrės Skrinskų šeima

Didžiausia Trakų bazilikos šventė – tradiciniai Trakinės atlaidai. Šiemet juos atšvęsime su įprastu iškilmingumu, puošnumu, dedami visas pastangas tam, kad sukurtume kuo ypatingesnę, grakštesnę šventę, todėl norime trumpai pristatyti reikšmingiausius būsimų Atlaidų momentus.

Atlaidų pradžia – iškilmingi Mišparai

Jau tradicija tapusi atlaidų pradžia – lotyniški Mišparai rugpjūčio 31 dieną, 19 valandą. Šiemet Mišparus giedos br. Kun. Elijas Černiauskas, kartu su  Vilniaus šv. Onos ir Kauno šv. Kryžiaus (karmelitų)  choralistais. Iškilmingas Mišparų – vakarinės maldos – giedojimas –  senas Bažnyčios paprotys, žymintis jau išvakarėse pradedamą iškilmingos dienos šventimą,  šiuo atveju – Didžiųjų Trakinės atlaidų pradžią.  Mišparai visų pirma yra kunigų kalbamo brevijoriaus vakarinė dalis, kuri, ypatingomis progomis viešai atliekama, tampa puikiu minėsimos šventės preliudu. Mišparai Trakuose bus giedami lotyniškai, senuoju būdu, atiduodant duoklę tūkstantmetei Bažnyčios liturginei Tradicijai.

Jaunimo piligrimystė – tradicijos tąsa

Rugsėjo 2 dieną įvyks Jaunimo piligriminis žygis nuo Aušros Vartų iki Trakų. Jaunimas, prisimindamas pirmąją piligrimų kelionę pėsčiomis į Trakus 1604 metais, tęs kelis šimtmečius, aišku, su pertraukomis, keliavimo pagarbinti Dievo Motiną Trakų paveiksle, Tradiciją. Kardinolo Audrio Juozo Bačkio atgaivinta piligrimystės dvasia vėl lydės jaunimą, jau septynioliktąjį kartą eisiantį šventą žygį. 19 valandą įvyks šv. Mišios, celebruojamos gausaus būrio dvasininkų, po to prasidės visą naktį truksianti švenčiausiojo Sakramento adoracija iki 7 valandos ryto.

Naujoji gotikinė bazilikos taurė

Rugsėjo 3 dieną – pagrindinė Atlaidų diena. 10 valandą įvyks šv. Mišios lenkų, 12 valandą – lietuvių kalba. Abejoms Mišioms vadovaus Ekscelencija Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. 12 valandos Mišiose stebėsime istorinį momentą – pagrindinės atlaidų šv. Mišios bus aukojamos su šiai progai mecenatų Bazilikai dovanojama viena iš seniausių Lietuvoje liturginių taurių. Žymiuose Toskanos „Pandolfini“ aukciono namuose Florencijoje (Italija) įsigytą gotikinę XV a. dar Vytauto Didžiojo laikus menančią Mišių taurę Bazilikai dovanoja Trakų krašto verslininko Skirmanto ir Žydrės Skrinskų šeima.

„Kiek žinome iš tų laikų šalyje vertybių nėra daug išlikusių, tai mums didelė garbė, kad taip galime pagerbti ir padėkoti Lietuvos Globėjai – Trakų Dievo Motinai už globą“, – sako S. Skrinskas.

„Nepaprastai džiugu, kad ir šiais laikais mecenatystė yra gyva bei praktikuojama mūsų kašte dirbančių žmonių, todėl nepaprastai dėkojame garbingajam šios vertybės fundatoriui Skirmantui Skrinskui ir jo šeimai“, – sako Trakų bazilikos klebonas, dek. kun. Jonas Varaneckas.

Atlaidų šv. Mišias transliuos nacionalinis transliuotojas LRT, liturgiją giesme papuoš senosios bažnytinės muzikos ansamblis ,,Giesmių tarnai“, atliksiantis senąsias liturgines giesmes.

Atlaidų užbaiga – Dievo Motinos Gimimo iškilmė

Rugsėjo 8 dieną, 10 valandą lenkiškai, o 12 valandą – lietuviškai  švęsime švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę. Ryto Mišias aukos Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis. Vakare, 19 valandą – atlaidų iškilminga užbaiga.  Lotyniškai atlaidus pradėję, juos lotyniškai ir užbaigsime šv. Mišiomis senuoju Romos ritualu. Mišias aukos kun. Martynas Povilaitis SC, giedos Vilniaus ir Kauno choralistai. Tradicinės Mišios yra didžiai saugotinas liturgijos perlas, senuoju ritualu Bažnyčia meldėsi ilgus šimtmečius. Trakuose, prie garbingojo altoriaus, kurio centre į visus žvelgia Trakų paveikslo Motina šventoji, tęsiama ir saugojama tradicinių lotyniškųjų Mišių tradicija mūsų brangiausiai Madonai užtariant!

Remdamasis Valdovų rūmų informacija, parengė Žygimantas Jacevičius

 

Naujienos iš interneto