Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė švęs Laisvės dieną: ceremonija Kauno VI forto Kryžių kalnelyje

Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė švęs Laisvės dieną: ceremonija Kauno VI forto Kryžių kalnelyje

Rugpjūčio 31-ąją sukanka 29 metai nuo Rusijos okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos. Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė šią dieną kviečia pasitikti drauge – Kryžių kalnelyje šalia Kauno tvirtovės VI forto. 19 val. čia bus šventinamas šaulių pastangomis atstatytas kryžius, skambės Tautiška giesmė ir kitos dainos, bus prisimenami laisvės gynėjai.

Minėjimas – neeilinėje vietoje

„Kauno kryžių kalnelis – nepriklausomybės siekio ir vilties simbolis, todėl okupacinės kariuomenės išvedimo iš šalies dieną kviečiame pasitikti būtent čia. Kryžiuose įrašyta istorija apie mūsų kovotojus už laisvę: partizanus, Sausio 13-osios ir Medininkų aukas, Romą Kalantą bei tremtinius. Tarp jų – ir šaulius.  Ši vieta – priminimas apie patriotinę drąsą, laisvės kainą ir tautos vieningumą bei pamokas, kurias turime išmokti ir perduoti ateities kartoms“, – kalbėjo Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios (Kauno apskr.) rinktinės vadas ats. kpt. Vytautas Žymančius.

Minėdami Laisvės dieną, kai svetima okupantų kariuomenė paliko mūsų šalį, Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės šauliai  kviečia visus drauge susirinkti trečiadienį, rugpjūčio 31 d., 19 val., Kryžių kalnelyje, šalia Kauno tvirtovės VI forto (K. Baršausko g. 101).

Gintauto Tamulaičio nuotr.

Ta proga bus pašventintas kryžius, skirtas šalies šauliams. Jį pašventins Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos ir Lietuvos šaulių sąjungos kapelionas mjr. Tomas Karklys. Renginio dalyviai kviečiami kartu sugiedoti Lietuvos himną, padainuoti patriotinių dainų, pagerbti laisvės kovotojus bei padėti gėlių.

Šaulių palikimas ateities kartoms

VI forto prieigose 1991 m. iškilo kryžius Lietuvos šaulių sąjungos garbei. Nepaisant nuolatinės priežiūros – sutvirtinimų, perdažymų, jis sunyko dėl aplinkos poveikio bei neteko savo estetinės išvaizdos. Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 202-osios kuopos šauliai paruošiamųjų atnaujinimo darbų ėmėsi dar praėjusiais metais.

Pirmasis žingsnis – kreipimasis į skulptorių Algimantą Sakalauską dėl naujo monumento sukūrimo. Suprojektuotas 6,30 m. ąžuolo paminklas su metaline apdaila: viršūnę puošia stilizuotas Vytis, o šonus – kryžmos iš ąžuolo lapų ir dvigubų Jogailos kryžių. Ant kryžiaus pagrindo išdrožinėtas užrašas „Lietuvos šaulių sąjunga, 1919–1991–2021 m.“

Gintauto Tamulaičio nuotr.

Darbus inicijavę ir atlikę šauliai tikisi, kad atstatytas kryžius taps gražia tradicija, perduodama iš kartos į kartą. Tai pagarba istorinei atminčiai, savanoriškas darbas Tėvynei ir tuo pačiu – palikimas šaliai.

Lietuvos nepriklausomybės priešaušryje Kryžių kalnelį Kaune pradėjo formuoti pavieniai gyventojai ir organizacijos. Sovietinio tanko vietoje iškilo kelios dešimtys kryžių, keletas stogastulpių ir koplytstulpių. Dauguma jų skirti politiniams kaliniams ir tremtiniams, rezistentams, žymiems Lietuvos žmonėms atminti, taip pat specialioms progoms ir svarbiems įvykiams pažymėti.

LŠS Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės informacija

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.