Pagrindinis puslapis Autoriai Vilniaus Gaonas Lietuvos ir Izraelio filatelijoje

Vilniaus Gaonas Lietuvos ir Izraelio filatelijoje

Vilniaus Gaonas Lietuvos ir Izraelio filatelijoje

“Dirvos” korespondentė Živilė GURAUSKIENĖ, www.voruta.lt

Šiemet, minint 300–ąsias Vilniaus Gaono gimimo metines, filatelistas, sfragistas bei kartografas inžinierius Rimantas A. Kunčas–Žemaitaitis “Dirvos” ir Voruta.lt skaitytojams pristato jo kolekcijoje esančius Lietuvoje ir Izraelyje išleistus proginius vokus.

1997 m. Lietuvoje ir Izraelyje išleistuose proginiuose vokuose, minint 200–ąsias jo mirties metines, pristatomas Vilniaus Gaonas Elijahu ben Solomon Zalmanas (1720–1797) – žymiausias religinis autoritetas, nulėmęs religinį–kultūrinį Lietuvos žydų bendruomenės savitumą.


Pirmoje iliustracijoje skaitytojai gali matyti tai progai Lietuvoje išleistą voką, iliustruotą ekslibristo Josifo Šapiro (1921 – 2004) ekslibrisu su Vilniaus Gaono atvaizdu. Ant voko – 1997 m. Lietuvos valstybinio pašto išleistas 50 ct nominalo pašto ženklas su Lietuvos valstybiniu herbu Vyčiu, antspauduotas Vilniaus valstybinio pašto sukurtu Vilniaus Gaonui skirtu antspaudu. Voko Nr. 260/031.

 

Antroje iliustracijoje – Izraelyje tai progai išleistas vokas, kurio iliustracijoje matome Vilniaus senamiestį. Beje, tą pačią Vilniaus senamiesčio gatvę, įžvelgiamą pro atvirą langą už Gaono nugaros, matome ir pirmoje, Lietuvoje išleisto voko, iliustracijoje. Ant voko matome proginį Izraelio valstybinio pašto išleistą pašto ženklą su Vilniaus Gaono atvaizdu, antspauduotą šiai progai sukurtu Jeruzalės valstybinio pašto antspaudu.

 

 

Trečioje iliustracijoje matome Lietuvoje išleistą voką, iliustruotą tapytojo Pranciškaus Smuglevičiaus piešiniu (apie 1786 m.) Vilniaus senosios sinagogos vidus. Ant voko – 1997 m. Lietuvos valstybinio pašto išleistas 50 ct nominalo pašto ženklas su Lietuvos valstybiniu herbu Vyčiu, antspauduotas Vilniaus valstybinio pašto sukurtu Vilniaus Gaonui skirtu atspaudu. Voko Nr. 258/001.

Ketvirtoje iliustracijoje pateikiamas dar vienas šiai progai Lietuvoje išleistą vokas, iliustruotas jau minėto ekslibristo Josifo Šapiro ekslibrisu su Vilniaus Gaono atvaizdu. Ant voko – Lietuvos valstybinio pašto išleistas 50 ct nominalo pašto ženklas su Lietuvos dailininko, visuomenės veikėjo Broniaus Leonavičiaus piešiniu Lietuvos mokykla 1397–1997. Piešinys skirtas 600 m. sukakčiai nuo pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtos Lietuvoje veikiančios Vilniaus kapitulos dokumentuose 1397 minimos Katedros mokyklos.

Pašto ženklas antspauduotas Vilniaus valstybinio pašto sukurtu Vilniaus Gaonui skirtu atspaudu, voko viršuje galime matyti dailininko Broniaus Leonavičiaus autografą. Voko Nr. 259/070.

Manoma, kad tam tikrais laikotarpiais Lietuvoje, kitaip nei daugelyje Europos valstybių, buvo itin tinkamos sąlygos klestėti žydų kultūriniam ir ekonominiam gyvenimui, kas, teigiama, ir lėmė žymių tos tautos autoritetų iškilimą mūsų šalyje. Tuo laikotarpiu Lietuvoje veikė garsios religinės žydų mokyklos – ješyvos, iš Lietuvos kilo daug žymių rabinų, kantorių, Talmudo komentatorių. Gaono tėvas Solomonas Zalmanas buvo garsus Talmudo žinovas, Vilniaus rabino Izaoko Kremerio palikuonis. Vilniaus Gaono, kaip vieno žymiausių XVIII a. išminčių, pasaulinio garso Toros ir Talmudo komentatoriaus, vardas išgarsino Vilnių kaip Šiaurės Jeruzalę. Lietuvos žydų bendruomenė nuo seniausių laikų buvo savita ir turėjo gilias šaknis ir senas religines tradicijas. Lietuvos kultūrinėje erdvėje, buvus palankioms žydams socialinėms sąlygoms, iškilo vietinių religinių autoritetų, formavusių savitą žydų pasaulėjautą, dėl ko Lietuvos žydai imti vadinti litvakais.

Teigiama, kad Vilniaus Gaonas pradėjo naują Mikros (Šventraščio), Mišnos ir Talmudo tyrinėjimų erą. Jo kūrybinį palikimą sudaro per septyniasdešimt veikalų įvairiomis temomis – Šventraščio, Talmudo, bendrųjų mokslų, tokių kaip geometrija, astronomija, medicina ir pan., mistinių kabalos tekstų komentarai, hebrajų kalbos gramatika, ir kt., kurie ir šiandien tebekelia didelį susidomėjimą.