Pagrindinis puslapis Istorija Signatarai Donatas Malinauskas Viktoras Jencius – Butautas. Apie signataro Donato Malinausko tėvą Mykolą Malinauską

Viktoras Jencius – Butautas. Apie signataro Donato Malinausko tėvą Mykolą Malinauską

Viktoras Jencius – Butautas. Apie signataro Donato Malinausko tėvą Mykolą Malinauską

Mykolas Malinauskas

 

Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, Rokiškis, www.voruta.lt

   Iki šiol nepavyksta sudaryti 1918 metų Nepriklausomybės akto signataro Donato Malinausko kiek reikšmingesnio genealoginio medžio, tačiau informacija, gauta iš Rusijos, praplėtė žinias apie Donato Malinausko tėvą ir jo karinę karjerą[1]. Paaiškėjo jo karinis laipsnis, tačiau kai kuriuose dokumentuose nurodoma, kad jis buvo pulkininkas.

   Mykolas[2], sūnus Nikalojaus, Malinauskas  gimė 1818 05 12[3], Vilniaus gubernijoje, bajoras, katalikų tikėjimo, mokėsi Vilniaus gimnazijoje. Turėjo vyresnį brolį Ignotą Rapolą (1816 -1888 09 27), taip pat karininką.

   1864 metais Mykolas Malinauskas Kaukaze, persikėlus per upę prie aulo Kuntr-Kale, susirgo sąnarių reumatu, to pasekmė liko širdies permušimai ir dusulys. Nors sveikata pagerėjo, tačiau 62-ojo Suzdalės pulko[4] majoras Mykolas Malinauskas  nuo 1867 06 05 pasiprašė išleidžiamas į atsargą, planavo gyventi Krėslaukio miestelyje. Išleistam į atsargą majorui Mykolui Malinauskui buvo suteiktas papulkininkio laipsnis, teisė nešioti mundurą, gavo pilną pensiją pasižadėjęs, kad nereikalaus  valdiškos tarnybos. Prašymą dėl išleidimo į atsargą Rusijos imperatoriui Aleksandrui Nikolajevičiui pagal prašytojo žodžius surašė 61-ojo Vladimiro infanterijos generolo, kunigaikščio Gorčiakovo pėstininkų pulko[5] raštininkas Sergejus, Aleksandro sūnus, Bogomožnas. Štabo karininko Mykolo Malinausko prašymą kartu su tarnybos lapu 16-osios divizijos vadui pateikė 61-ojo Vladimiro infanterijos generolo, kunigaikščio Gorčiakovo pėstininkų pulko vadas pulkininkas Bernovas[6], nes į jo pulką buvo komandiruotas būsimojo signataro tėvas. Sveikatos pažymą pasirašė medicinos daktaras, dvaro patarėjas, 61-ojo pulko vyriausias gydytojas Penčkovskis, pulko vado padėjėjas ūkio reikalams majoras Bogdanovas ir pulko vadas Bernovas. Sveikatos pažymą savo parašais patvirtino 16-osios divizijos daktaras, kolegijos sekretorius de – Konradi ir divizijos vadas generolas leitenantas Baumgartenas[7]. Išleidžiant į atsargą paskirta 345 rublių pensija, o 1867 08 18 atsargos papulkininkiui buvo paskirta papildoma 86 rublių pensija.

   Mykolas Malinauskas savo tarnybą pradėjo 16 metų amžiaus, 1834 11 23 eiliniu, princo Karlo Prūsiškajame pulke[8]. 1836 07 01 jam suteiktas žemesniojo karininko laipsnis (унтер офицер  vok. Unteroffizier ), o 1846 10 23 praporščiko laipsnis. 1848 05 01 podporučikas (rus. подпоручик), o 1850 04 16 poručikas  (rus. поручик, iš lenk. porucznik). 1851 09 10 komandiruojamas į pavyzdinį pulką. Ten išvyko 12 dieną, atvyko 23 dieną. 1853 12 01 buvo komandiruotas į rezervinę 1-ąją diviziją, vėliau pervadinta į karinį korpusą. 1853 12 13 buvo paskirtas princo Karlo Prūsiškojo pulko bataliono vadu, 1854 02 23 jam suteiktas štabs-kapitono laipsnis, o 1854 05 07 patvirtintas bataliono vadu. 1854 09 01 rezervinę diviziją pervardinus į atsargos diviziją, pateko į 7-tąjį to paties pulko atsargos batalioną. 1856 11 23 siųstas į 1-ojo armijos korpuso rezervinės divizijos Koporsko[9] pulką, 4-tojo bataliono komplektavimui. Ten atvyko 1856 12 14 ir tapo kuopos (рота) vadu. Galutinai pervestas į šį batalioną 1857 03 24, suteikiant 1859 07 08 kapitono laipsnį už gerą tarnybą. Į Suzdalės pėstininkų pulko 4-tą batalioną pervestas 1863 02 23 ir komandiruotas į Taratunsko pulką[10]. 1863 05 05 M.Malinauskui suteiktas majoro laipsnis. 1863 07 01 nespėjęs nuvykti pagal vadovybės nukreipimą, paskirtas 1863 07 26 į Reževsko pulko[11] 4-tą batalioną. 1864 08 03 pervestas į Suzdalės 62-jį pulką[12]. Į pulką atvyko 1864 09 20 ir 1864 09 22 paskirtas bataliono vadu. 1865 07 22 paskirtas žemesniuoju štabo karininku. 1865 08 24 paskirtas bataliono vadu, o 1866 07 14 žemesniuoju štabo karininku. 1866 07 15 paskirtas į 61-jį pulką[13]. Tarnybos metu gavo 441 rublių algą ir maistui 280 rublių.

   Mykolas Malinauskas buvo apdovanotas bronzos medaliu 1853-1856 metų karui atminti. 1854 08 14, 1854 12 06 gavo  padėkas už tarnybą.

   Asmeninėje M.Malinausko byloje nurodyta, kad jis atostogavo 1863 05 03 -1863 07 03 ir kad nelaisvėje pas priešus nebuvo.

   Dalyvavo žygiuose prieš maištininkus vengrus 1849 07 26 -1849 09 15, Krokuvos apsaugoje. Dalyvavo karo veiksmuose prieš jungtines Anglijos ir Prancūzijos pajėgas Kronštato apsupties metu nuo 1854 03 09 iki 1854 11 15 ir nuo 1855 04 17 iki  1855 11 15. Dalyvavo rekrutų ėmime Rusijoje nuo 1853 11 10 iki 1856 08 18.

        Lieka neaišku, kodėl baigęs tarnybą nusprendė apsigyventi Krėslaukio mieste. Gal iš ten buvo kilęs?

[1] РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ   ( toliau РГВИА) Ф.400,Оп.9,Д.2022 , c.1-20

[2] Kituose dokumentuose nurodomas dvigubas vardas – Mykolas Pankratijus Malinauskas (1818-05-12 †1872-01-04 ).

[3] Datos pagal Julijaus kalendorių

[4] 62-й пехотный Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

[5] Vadovavo pulkui nuo 21.06.1860  iki 09.03.1868 — generolas Gorčiakovas Piotras (генерал от инфантерии князь Горчаков, Пётр Дмитриевич )

[6]  «РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ» ( toliau РГВИА) Ф.400,Оп.9,Д.2022 , Стр. 2.

[7] генерал-лейтенант Баумгартен, Николай Карлович

[8] 6-й пехотный Либавский Принца Фридриха-Леопольда Прусского полк , поззнее – Либавски пехотны Принца Карла Прусского полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии

[9] 4-й пехотный Копорский генерала графа Коновницына, ныне Его Величества Короля Саксонского полк — воинская часть Русской Императорской армии.

[10] 67-й пехотный Тарутинский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии

[11] 70-й пехотный Ряжский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии

[12] 62-й пехотный Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

[13] 61-й пехотный Владимирский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии. Существовал с 1700 по 1918 год и считался одним из старейших полков в Русской армии[

Naujienos iš interneto