Pagrindinis puslapis Naujienos Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990–1992 metais

Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990–1992 metais

Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990–1992 metais

www.voruta.lt

Šiemet minime Lietuvos nepriklausomybės 30-metį. 1990 m. vasario 24 d. Lietuvoje pirmą kartą per 50 šalies okupacijos metų įvyko daugpartiniai demokratiški Aukščiausiosios Tarybos, kuri 1996 m. buvo pavadinta Aukščiausiąja Taryba-Atkuriamuoju Seimu, rinkimai. Tų pačių metų kovo 11-ąją vykusiame istoriniame Aukščiausiosios Tarybos posėdyje išrinkti tautos atstovai paskelbė ir pasirašė aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. Šis dokumentas skelbė, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir Lietuva vėl tampa nepriklausoma valstybe.

1990 m. kovo 24 d. pirmą kartą demokratiškai buvo renkamos miestų ir rajonų savivaldybių tarybos. Pagal tuo metu galiojusį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos pagrindų įstatymą, teritoriniu pagrindu buvo nustatytos dvi savivaldybių pakopos: žemesnioji ir aukštesnioji. Aukštesniosios pakopos savivaldybėms buvo priskiriami rajonai ir respublikos miestai, žemesniosios pakopos savivaldybėms – apylinkės, gyvenvietės, rajono miestai. Šiaulių apskričiai priklausiusios Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajono savivaldybės buvo priskiriamos žemesniajai pakopai, o Šiaulių miesto savivaldybė – aukštesniajai pakopai.

1990 m. kovo 24 d. įvyko Lietuvos vietinių tarybų deputatų rinkimai, o balandžio pirmosiomis dienomis savivaldybių tarybos pradėjo darbą: buvo išrinkti tarybų pirmininkai, sudarytos Mandatų ir etikos komisijos. Šioms komisijoms buvo pavesta rengti teritorijos ekonominės ir socialinės raidos ilgalaikes programas bei prognozes, rūpintis sveikatos ir gamtos apsaugos, socialinės rūpybos, švietimo, kultūros reikalais, užtikrinti piliečių teises ir laisves, viešąją tvarką, vadovauti vietinio ūkio įmonėms, reguliuoti ūkinę veiklą, nustatyti įkainius ir tarifus už visų teritorijoje esančių įmonių gyventojams teikiamas paslaugas, užtikrinti įstatymų ir Vyriausybės sprendimų vykdymą. Savivaldybių atstovaujamiems valstybinės valdžios organams – Liaudies deputatų taryboms –vadovavo savivaldybių tarybų pirmininkai. Tarybos savo teritorijoje koordinavo kitų savivaldybės organų veiklą.

Šiaulių regioninio valstybės archyvo parengtoje virtualioje parodoje „Vietos savivaldos institucijų formavimas Šiaulių apskrityje 1990–1992 metais“ eksponuojami dokumentai iš Šiaulių regioninio valstybės archyvo (ŠRVA) saugomų fondų, asmeninės Šiaulių miesto LDT pirmininko Jono Tručinsko nuotraukos. Dėl dokumentų gausos šiai parodai buvo atrinkti  Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono Tarybų sesijų protokolai, sprendimai, kuriuose matyti, kaip buvo kuriama vietos valdžia Šiaulių apskrityje 1990 m. Taip pat eksponuojami  Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Joniškio rajono ir Kelmės rajono tarybos deputatų kreipimaisi į LR Aukščiausiąją Tarybą, miestų ar rajonų gyventojus dėl 1991 m. sausio 13-osios įvykių, 1992 m. vykusių referendumų dėl LR prezidento institucijos atstatymo, Sovietų Sąjungos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos.

Kviečiame apžiūrėti parodą.

Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius, www.archyvai.lt