Pagrindinis puslapis Autoriai Tamakauskas Zigmas Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalo atradėjo L.Mažylio sutikimo šventė

Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalo atradėjo L.Mažylio sutikimo šventė

Zigmas TAMAKAUSKAS, Kaunas, www.voruta.lt

Balandžio 5 dieną Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių salėje Kaune įvyko atviras TS-LKD Centro skyriaus pirmininko dr. Martyno Ubarto iniciatyva sušauktas  posėdis, kuriame įvyko šventinis susitikimas su Vasario 16 Akto originalo atradėju profesoriumi Liudu Mažyliu. Profesorius išsamiai papasakojo kaip buvo surastas svarbiausias mūsų valstybės gimimo dokumentas, pagrindė savo samprotavimus, kad Aktas surašytas buvusio Lietuvos Tarybos generalinio sekretoriaus Jurgio Šaulio ranka. Paneigė kai kurių dabar vadovaujančių  ir save susireikšminusių istorikų (kai kuriems iš jų net mūsų Dainų šventės yra jau kokčios) samprotavimus dėl jų abejonės  surasto Akto tikrumu, demagogišku siūlymu jo tikrumą toliau tirti. Kalbėtojas pabrėžė, kad atrasto Vasario 16 Akto tikrumą patvirtina ne tik išlikusi jo originali išvaizda, bet ir  pačios Vokietijos vyriausybės patvirtinamasis žodis.

      Smagu pažymėti, profesoriaus  kilnią nuostatą, kad vykdydamas savo užsibrėžtą misiją – surasti Vasario 16 Aktą, apie verslininkų magnato siūlomą milijoną visai negalvojo. Tą Liudas Mažylis patvirtino ir šiame susirinkime, sakydamas, kad Akto suradimas  nieko bendro neturi  su tomis  verslo siūlomomis   pinklėmis. Pabrėžė, kad jis negalėjęs būti vagimi – pagrobti surastą Aktą,  jį pristatyti  adresatui ir gauti už tai milijoną…

       Gausiais plojimais, pasklidusia  dvasine šiluma ir  gėlių puokštėmis padėkota profesoriui už šį susitikimą, už šią  patriotinio pakylėjimo pamoką.

Tegul surastas Vasario 16 Aktas, paskelbęs mūsų valstybės atkūrimą, būna ne tik trumpalaikis Šviesos blyksnis, bet tegul jis dar kartą tampa mūsų vienijančioji kuriamoji  jėga, tegul jis visada  žadina  pasididžiavimą  mūsų tautos ištverme, mūsų valstybe, jos garbinga istorija, jos žmonių kilniais darbais.