Pagrindinis puslapis Istorija Sutvarkyti ir pradėti skelbti 2016 bei 2018 m. rasti Tauro apygardos dokumentai

Sutvarkyti ir pradėti skelbti 2016 bei 2018 m. rasti Tauro apygardos dokumentai

Sutvarkyti ir pradėti skelbti 2016 bei 2018 m. rasti Tauro apygardos dokumentai

Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvas 

www.voruta.lt

Lietuvos ypatingasis archyvas sutvarkė ir interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ (http://epartizanai.archyvai.lt) pradėjo skelbti Tauro apygardos Vytauto rinktinės ir Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno tėvūnijos dokumentus.

Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvas buvo rastas 2016 m. rugsėjo mėn. Marijampolės rajone Balsupių kaime. Dokumentai buvo sudėti į bidoną, kurį ūkininkas Rimtautas Šaukčius ardamas lauką iškėlė į žemės paviršių. Jis bidoną su dokumentais perdavė Marijampolės kraštotyros muziejui, o muziejus dokumentus perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui. Bidonas tuometinės Marijampolės apskrities Balsupių kaime buvo užkastas 1949 m. spalį arba lapkritį. Už kelių kilometrų esančiame Skaisčiūnų kaime 1945–[1952] m. veikė slapta Vytauto rinktinės vadavietė. Tai didžiausias vienoje vietoje rastas Lietuvos partizanų dokumentų archyvas per paskutinius du dešimtmečius. Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyve buvo apie 1800 Vytauto rinktinės 1945‒1949 m. veiklos, trofėjinių ir kitų dokumentų, kuriuose yra virš 2700 lapų. 2017–2018 m. šie dokumentai buvo restauruojami Lietuvos centriniame valstybės archyve.

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno tėvūnijos štabo archyvą 2018 m. balandžio mėn. rado Šališkių girininko pavaduotojas Juozas Genevičius miške ties Kauno rajono Alšėnų seniūnijos Girininkų I kaimu atlikdamas sklypų ribų žymėjimo darbus. Atidaręs žemės paviršiuje kyšantį bidono dangtį, iš vandens pilno bidono ištraukė permirkusius dokumentus ir rankinę granatą. Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai sprogmenį atidavė sunaikinti Lietuvos kariuomenės išminuotojams, o dokumentus perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui. Miškininko liudijimu, apytiksliai už 200 m nuo bidono radimo vietos pokariu buvo įrengtas partizanų bunkeris. Bidone rastus Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno tėvūnijos 1950–1952 m. dokumentus (584 lapus) restauravo Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Nors didžiąją dalį rastų Lietuvos partizanų dokumentų pavyko restauruoti, tačiau daugelis jų sunkiai įskaitomi, todėl dokumentų tekstų šifravimas ir tvarkymas užtruko beveik dvejus metus.

Su Lietuvos ypatingojo archyvo saugomos didžiausios ir gausiausios Lietuvoje Lietuvos partizanų dokumentų kolekcijos dokumentais galima susipažinti interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“, o pasibaigus paskelbtam karantinui, Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skaitykloje (Gedimino pr. 40, Vilnius).

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno tėvūnijos štabo archyvas

Dokumentų restauravimą ir interneto svetainės „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ sukūrimą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Bendraukime Lietuvos partizanų dokumentų elektroniniame archyve (epartizanai.archyvai.lt) ir Lietuvos archyvų virtualių parodų portale (virtualios-parodos.archyvai.lt).

#Lietuvosypatingasisarchyvas #Lietuvosarchyvai #praeitis_ateičiai #Lietuvospartizanai

 

Naujienos iš interneto