Pagrindinis puslapis Istorija Signatarai Donatas Malinauskas Rokiškio meras Antanas Vagonis pagerbė kraštiečio signataro Vlado Mirono atminimą Jelgavoje

Rokiškio meras Antanas Vagonis pagerbė kraštiečio signataro Vlado Mirono atminimą Jelgavoje

Rokiškio meras Antanas Vagonis pagerbė kraštiečio signataro Vlado Mirono atminimą Jelgavoje

Prie paminklo pirmajam Latvijos prezidentui. Pirmoje eilėje (iš kairės): Žydrė Šaltienė, Nijolė Štriupkuvienė, Remigijus Gulbinas, Regina Smetonaitė, Angelė Laužikienė (Vilniaus anykštėnų sambūrio (VAS) narė), Laima Dovydaitienė, Ričardas Laužikas (VAS narys), Stasys Dovydaitis, Vėtrė Markevičiūtė, Viktoras Jencius-Butautas, Vėjas Leščinskas. Antroje eilėje (iš kairės): Elena Staugaitienė, Joana Vyga Čiplytė (knygų autorė iš Panevėžio), Irina Miklaševičienė, Juozapas Aleknavičius (Panevėžio zanavykų klubo pirmininkas), Darius Staugaitis, Jonė Kavaliauskaitė (pedagogė iš Kauno), Vaida Janulevičiūtė (LNM Signatarų namų darbuotoja), Aleksandras Smilgevičius. Trečioje eilėje (iš kairės): Šarūnas Kartanas (plk. Juozo Kartano sūnus, Antano Smetonos giminaitis, atvykęs iš Kanados), Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė, Regina Smilgevičiūtė, Vidimantas Židonis

Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, www.voruta.lt, Rokiškis – Jelgava (Latvija)

Rugsėjo 22 d. Jelgavoje buvo paminėta Baltų vienybės diena. Ji buvo minima ir ant Moškėnų piliakalnio Rokiškio rajone Kavoliškio kaimo bendruomenės bei Danutės Kirstukienės iniciatyva, kitose Lietuvos vietose.

Jau septyneri metai, kaip Lietuva ir Latvija mini Baltų vienybės dieną pakaitomis: tai vienoje, tai kitoje valstybėje. 2000-aisiais Lietuvos Respublikos Seimas ir Latvijos Respublikos Saeima Saulės mūšio dieną, rugsėjo 22-ąją, paskelbė Baltų vienybės diena. Prisimenant 1236 m.
įvykusį Saulės mūšį, kai buvo sutriuškintas Kalavijuočių ordinas ir pristabdytas Baltų žemių užkariavimas. Šiemet Baltų vienybės diena buvo švenčiama Latvijoje, Jelgavoje. Abiejų valstybių atstovai pagerbė pirmąjį Latvijos prezidentą Janį Čakstę (Jānis Čakste, 1859–1927), padėdami gėlių prie jo paminklo. Buvo pagerbti ir keturi Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašę signatarai, kurie mokėsi tuometinėje Mintaujos (dab. Jelgava) berniukų gimnazijoje: Kazimieras Bizauskas, Vladas Mironas, Jonas Smilgevičius ir Antanas Smetona. Atminimo lentos atidarymo ceremonijoje ant Jelgavos G. Eliaso istorijos ir meno muziejaus fasado dalyvavo Latvijos Respublikos Saeimos pirmininkė Inara Mūrniecė (Ināra Mūrniece), tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respub­lika grupės pirmininkas Kęstutis Masiulis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Kazys Starkevičius, Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas, Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis, atminimo lentos autorius, skulptorius Mindaugas Šnipas, knygos apie Vladą Mironą autorė dr. Vilma Bukaitė, Vasario 16-osios klubo pirmininkas Remigijus Gulbinas bei jo nariai: Regina Smetonaitė, Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė, Milda Mironaitė, Vidimantas Židonis, Aleksandras Smilgevičius ir kt.

Rokiškio meras Antanas Vagonis padėjo gėlių prie atminimo lentos ir padėkojo skulptoriui Mindaugui Šnipui už signatarų atminimo įamžinimą Latvijoje. Meras išreiškė viltį, kad skulptorius dar ne kartą prisidės savo darbais, garsinant iškilius mūsų krašto žmones: miesto pradininkus kunigaikščius Krošinskius, signatarą Vladą Mironą, premjerus Juozą Tūbelį, Antaną Tumėną ir kitus. Šventės dalyviai galėjo pasirinkti: kas vyko į mokslinę konferenciją „Bendrumai ir skirtumai Latvijos ir Lietuvos kultūrinėje istorijoje“, kas į ekskursiją po Jelgavos miestą, kas Baltų patiekalų paragauti, kas į mugę, kurioje Rokiškį garsino Laimutės Sadauskienės šakočiai.

 

Paminklas Jelgavoje pirmajam Latvijos prezidentui Janiui Čakstei (Jānis Čakste, 1859–1927)

2019 m. Baltų vienybės diena bus minima Biržuose.

Žiedūnos Jenciuvienės nuotr.

Šaltinis – nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis „Voruta“, Nr. 9 (851), 2018 m. rugsėjo 29 d., p. 15.

Naujienos iš interneto