Pagrindinis puslapis Istorija Signatarai Donatas Malinauskas Rašytojai Jurgitai Žąsinaitei-Gedminienei paskirta signataro Donato Malinausko kultūros premija

Rašytojai Jurgitai Žąsinaitei-Gedminienei paskirta signataro Donato Malinausko kultūros premija

Rašytojai Jurgitai Žąsinaitei-Gedminienei paskirta signataro Donato Malinausko kultūros premija

Rašytoja, vertėja ir mokslininkė dr. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė su šeima. Nuotr. iš dr. Jurgitos Žąsinaitės-Gedminienės asmeninio archyvo

Irma STADALNYKAITĖ, Trakai, www.voruta.lt

Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko gimimo dieną, kovo 7-ąją, rašytojai, vertėjai ir mokslininkei dr. Jurgitai Žąsinaitei-Gedminienei paskirta šiam signatarui atminti įsteigta ir jo vardu pavadinta kultūros premija. Dr. J. Žąsinaitei-Gedminienei jau perduoti premijos steigėjų sveikinimai, o pastaraisiais metais kovą Signatarų namuose, Vilniuje, vykdavęs premijos įteikimo renginys dėl tebesitęsiančio karantino ir dalyvių saugumo atidėtas vėlesniam laikui.

J. Žąsinaitė-Gedminienė gimė 1975 m. lapkričio 14 d. Rubikiuose, Anykščių r., 1993 m. baigė Anykščių Antano Vienuolio vidurinę mokyklą, Vilniaus universiteto Filologijos fakultete 1998 m. įgijo lituanistikos bakalauro, o 2000 m. – magistro laipsnį. 2014-aisiais šiame universitete apgynė disertaciją „Gardinas ‒ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros centras XVIII a. antroji pusė (1765–1793 m.)“ ir įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Tyrinėja lietuvių literatūrą XVIII–XIX a., Lietuvos baroko, apšvietos kultūros istoriją bei naujausiąją lietuvių literatūrą. Jos parengti literatūros mokslo, kritikos, apžvalginiai, publicistiniai straipsniai ir recenzijos publikuojami leidiniuose „Metai“, „Šiaurės Atėnai“, „7 meno dienos“, „Voruta“, „Literatūra“, „Darbai ir dienos“, „Senoji Lietuvos literatūra“, „Oikos – lietuvių migracijos ir diasporos studijos“, „Naujasis Židinys-Aidai“ ir internetinėje žiniasklaidoje.

Dr. J. Žąsinaitė-Gedminienė užsiima ne vien moksline ir tiriamąja veikla, nuo 2018 m. ji yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė, išleidusi tris knygas: „Akmeniniai Avondalio namai“ (apysaka, Vilnius: Gimtasis žodis, 2008; išleista Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus), „Azuritijos kardinolai“ (romanas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017), „Memento Grodno. Dingusi Lietuvos Gardino istorija“ (romanas, Kaunas: Obuolys, 2019). Už pastarąjį istorinį romaną 2020 m. rugsėjo 7 d. jai buvo įteikta Respublikinė Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija. Šiuo metu rengiama spaudai jos ketvirta knyga – novelių apie gimtąjį Anykščių kraštą rinktinė.

Dr. J. Žąsinaitė-Gedminienė – vienuoliktoji Vasario 16-osios akto signataro D. Malinausko kultūros premijos laureatė. Ši signataro vaikaičio Tado ir Jadvygos Stommų, giminaičio Viktoro ir Žiedūnos Jencių įsteigta premija teikiama nuo 2012 m. Ją jau yra gavę mons. Alfonsas Svarinskas, Juozas Vercinkevičius (2012), habil. dr. Kazimieras Garšva (2013), Nijolė Balčiūnienė (2014), Gintaras Songaila (2015), dr. Kazys Napoleonas Kitkauskas (2016), prof. dr. Alvydas Butkus (2017), dr. Vytautas Rubavičius (2018), Vytautas Dailidka (2019) ir Algirdas Grigaravičius (2020). Premija skiriama kultūrininkui, kuris yra prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo, lietuvybės idėjų platinimo, valstybės istorijos garsinimo bei Lietuvos Respublikos piliečių gerovės kėlimo ir kuriam artimos D. Malinausko puoselėtos vertybės.

Naujienos iš interneto