Prašymas paremti Vydūno raštų vokiečių kalba III knygos „Vydunas in Detmold, Deutschland und Europa“ leidimą

Prašymas paremti Vydūno raštų vokiečių kalba III knygos „Vydunas in Detmold, Deutschland und Europa“ leidimą

Kreipiamės į visus, kuriems Vydūnas artimas ir reikšmingas, su prašymu paremti Vydūno raštų vokiečių kalba III knygos „Vydunas in Detmold, Deutschland und Europa“ leidimą. Knygoje surinkti Vydūno vokiškai rašyti straipsniai, dauguma nespausdinti, dalis jų išversti į lietuvių kalbą ir atspausdinti IV Vydūno Raštų tome. Įdėta ir medžiaga apie Vydūno jubiliejinių metų šventimą Lietuvoje ir Vokietijoje. Knygos apimtis virš 470 puslapių. 

Knyga parengta bendromis kun. Miroslavo Danys’o, Vydūno giminaitės Britos Storost ir Vydūno draugijos pastangomis ir jau pateikta Vokietijos leidyklai Litverlag. Knygos leidimą finansuoja Detmoldo fondas (Bürgerstiftung Detmold), tačiau šiai knygai dar nesurinkta pakankamai lėšų, trūksta beveik pusantro tūkstančio eurų.

Tai būtų jau trečia šios leidyklos išleista knyga. Pirmosios dvi – Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen (2017) ir Vydūnas und deutsche Kultur (2018), abi skirtos Vydūno 150-sioms gimimo metinėms pažymėti.

Kviečiame Jus ir Jūsų bičiulius pagal galimybes paremti knygos leidimą, pervedant paramą į Vydūno draugijos sąskaitą

        Nr. LT 727300010002449271, AB Swedbank. Banko kodas 73000

        Mokėjimo / pervedimo paskirtyje nurodykite – Parama vokiškai Vydūno knygai.

Draugijos vardu,

Draugijos pirmininkė Aušra Martišiūtė-Linartienė

Garbės pirmininkas Tomas Stanikas