Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčioje – Visų Šventųjų iškilmė ir Vėlinių šv. Mišios

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčioje – Visų Šventųjų iškilmė ir Vėlinių šv. Mišios

Živilė Gurauskienė, Voruta.lt korespondentė Čikagoje, JAV

Visų Šventųjų dieną, Lapkričio 1–ąją, Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčioje, Lemonte, kunigo Vaido Lukoševičiaus, SJ aukojamomis 7 val. vakaro iškilmingomis šv. Mišiomis prasidėjo Visų Šventųjų iškilmė ir Vėlinės, rimtimi ir susikaupimu apjungusios čia susirinkusius Čikagoje gyvenančius išeivijos lietuvius.

Tos dienos vakarą prasidėjusi Vėlinių novena tęsiasi iki lapkričio 9 d., tad visi buvo kviečiami ant vokų užrašyti mirusių artimųjų vardus, už kuriuos šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną novenos dieną. Iškilmių metu susirinkusieji buvo pakviesti klausytis kamerinio choro „Ave Musica“, vadovaujamo Jūratės Grabliauskienės, kūrinių.

Po šv. Mišių šalia Pasaulio Lietuvių Centro esančiame Kryžių kalnelyje susirinkusieji uždegė bažnyčioje pašventintas žvakeles Amžinybėn iškeliavusiems artimiesiems atminti. Šiais, kaip ir pastaraisiais, metais žvakučių liepsnos apšvietė ir 2019 m. gegužės 4 d. atidengtą paminklą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadui Adolfui Ramanauskui–Vanagui.

Dainos Čyvienės nuotraukos

Naujienos iš interneto