Pagrindinis puslapis Lietuva Okupacinės valdžios įrankis, visuomenę laikantis nuolatinės baimės atmosferoje. KGB sekimo būdai ir priemonės

Okupacinės valdžios įrankis, visuomenę laikantis nuolatinės baimės atmosferoje. KGB sekimo būdai ir priemonės

Okupacinės valdžios įrankis, visuomenę laikantis nuolatinės baimės atmosferoje.  KGB sekimo būdai ir priemonės

www.voruta.lt

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejus pristato naują virtualią parodą „KGB sekimo būdai ir priemonės“.

Sovietų Sąjungoje ir jos sudėtyje esančioje okupuotoje Lietuvoje vyravęs totalitarinis režimas negalėjo apsieiti be nuolatinės piliečių kontrolės. Šį darbą uoliai atliko 1954 m. įkurtas Valstybės saugumo komitetas (KGB), veiklos principus perėmęs iš savo pirmtako – Ypatingosios komisijos (ČK), įkurtos Rusijoje 1917 m., ir vėliau jos veiklą pratęsusių NKGB, MGB, MVD.

Lietuvoje KGB tapo svarbiausiu okupacinės valdžios įrankiu, visuomenę laikančiu nuolatinės baimės atmosferoje, vykdančiu represijas ir taip užtikrinančiu paklusnumą. Pagrindinės KGB užduotys buvo užsienio žvalgyba, kova su užsienio specialiųjų tarnybų žvalgomąja ir ardomąja veikla (kontržvalgyba), kova su vadinamuoju nacionalizmu ir antisovietine veikla tiek šalies viduje, tiek ir užsienyje. KGB įvairiais būdais sekė vadinamuosius nelojalius sovietinei santvarkai piliečius, ypač daug dėmesio skyrė buvusiems politiniams kaliniams, tremtiniams, dvasininkams, disidentams. Griežtai kontroliavo vykstančiuosius į užsienį ir atvykstančius iš jo, palaikančius ryšius su išeivija, tikrino laiškus ir siuntinius, klausėsi telefono pokalbių. KGB agentai veikė aukštųjų ir profesinių mokyklų, mokslo, meno, sporto ir kitokių organizacijų kolektyvuose, tarp pramonės įmonių darbininkų. Ši žinyba siekė visiškai kontroliuoti visuomenę, paversti ją paklusnia, beveide mase, be prieštaravimų vykdančia sovietinės valdžios nurodymus.

Parodoje eksponuojami muziejaus rinkinio „Sovietų represinių žinybų veikla“ eksponatai: dokumentai, raštija, fotografijos, technika ir „Neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo“ rinkinio fotografijos. Publikuojamas LSSR KGB mokomasis albumas apie pėdsakų tyrimus, taip pat XX a. 6-7 deš. LSSR KGB parengtas specialių sekimo prietaisų ir maskavimosi būdų „legendų“ albumas.

Naujienos iš interneto