Pagrindinis puslapis Autoriai Kairys Alfonsas Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Lietuvos Nacionalinio muziejaus dovana Rytų Lietuvos mokykloms

Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Lietuvos Nacionalinio muziejaus dovana Rytų Lietuvos mokykloms

J.Gabrio žemėlapis iškeliauja į Rytų Lietuvą

Alfonsas KAIRYS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, www.voruta.lt

Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus senjorų žurnalistų klubo narius svetingai priėmusi Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė rodė jos vadovaujamo muziejaus ekspoziciją, pasakojo beveik kiekvieno jo muziejuje atsiradimo istoriją.

Ilgėliau kalbėjo apie Juozą Gabrį – Paršaitį ir jo žemėlapį. Tada ir pasiūlėme direktorei pasidalinti šiuo žemėlapiu su Vilnijos krašto ugdymo įstaigomis.

Direktorei sutikus, prasidėjo paruošiamieji darbai. Vizito į Juodšilių „Šilo“ gimnaziją (direktorė Rasa Agintienė) derinimas, pokalbis su Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėju, buvusiu Vilniaus apskrities viršininku Jonu Vasiliausku, žmogumi, savo mintis ir darbus skyrusiu ir skiriančiu Vilnijos kraštui, čia įsisteigusioms lietuviškoms mokykloms, šio krašto tautinei darnai  puoselėti.

Dovaną priima Rudaminos vaikų darželio direktorė Valerija Arbočienė

Dovanos – 1918 metais Lozanoje (Šveicarija) išleisto Juozo Gabrio žemėlapio ,,Carte etnographigue de l‘Europe“ – įteikimo diena, kaip ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis, sparčiai artėjo. Ir štai vasario 9-oji. Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje mūsų delegaciją (Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos narys Vilniaus senjorų žurnalistų klubo pirmininkas, poetas Ipolitas Skridla, Lietuvos žurnalistų sąjungos tarybos narys Vilniaus senjorų žurnalistų klubo pirmininko pirmasis pavaduotojas Alfonsas Kairys, buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Rytų Lietuvos programų poskyrio vedėjas, daugelio čia susirinkusių ugdymo įstaigų projektų (tautinių drabužių, edukacinių – pažintinių kelionių, moksleivių ir mokytojų meno saviraiškos švenčių, naujų mokymo priemonių įsigijimo…) rėmėjas, pasitiko gimnazijos direktorė Rasa Agintienė, pavaduotoja Jolanta Novopašinienė, Rudaminos vaikų lopšelio – darželio direktorė Valerija Arbočienė, kai kurių ugdymo įstaigų vadovai,Vilnijos krašto moksleiviai, atvykę į Meninio skaitymo konkurso II etapą, juos lydintys mokytojai.

Po sveikinimo žodžių, plojant susirinkusiems, Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos narys Vilniaus senjorų žurnalistų klubo pirmininkas, poetas Ipolitas Skridla ir Alfonsas Kairys įteikė Juodšilių „Šilo“, Etminiškių, Riešės, Lavoriškių, Šalčininkų Tūkstantmečio, Turgelių „Aistuvos“ gimnazijoms, Buivydiškių, Butrimonių, Kalesninkų Mykolo Rudzio, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinėms mokykloms, Buivydiškių pagrindinės mokyklos  Čekoniškių, Karvio, Sudervės,  Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo, Sužionių pagrindinio ugdymo, Visalaukės ikimokyklinio ugdymo, Juodšilių „Šilo“ Vaidotų ikimokyklinio ugdymo, Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos, Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriams, Mickūnų darželiui, Rudaminos vaikų darželiui- lopšeliui žemėlapį „Baltijos kelias“ ir Juozo Gabrio,,Carte etnographigue de l‘Europe“. Pastarąjį papuošė įrašas: „LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS IR  LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS DOVANA LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO PROGA, 2018 02 16“.

Savo kūrybą skaito Lietuvos žurnalistų sąjungos Senjorų klubo pirmininkas, poetas Ipolitas Skridla

Įteikus dovanas, dar ilgai bendrauta su mokytojais. Kalbėta apie ugdymo procesą, vis dar skurdokus mokytojų atlyginimus, mokinių, kaip ir visoje šalyje, skaičiaus mažėjimą ir kitas šiam kraštui opias problemas.

Šiek tiek vėliau tokią pat dovaną gaus Adutiškio vidurinė, Pabradės „Ryto“ ir Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos (Švenčionių r.), Poškonių pagrindinė ir Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija (Šalčininkų r.), Kalvelių  „Aušros“ ir Stanislavo Moniuškos gimnazijos (Vilniaus r.), Lentvario pradinė (Trakų r.).